O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Hubert Wiśniewski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   hubert.w@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-607
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
421
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 938187
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 636
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The dynamic properties of the IPMC polymer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 16th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 594-598
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A real time system for measuring wind turbine power   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 2/2013, Strony: 542-547
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie IPMC – ionic polymer metal composite
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA
  Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   

Monografie
 1. Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej   25 (20,00) pkt
  Jarosław Bułka, Marek Iwaniec, Marek Książek, Dorota Marszalik, Jacek Wesół, Waldemar Rączka, Paweł Roszczyk, Hubert Wiśniewski, Ireneusz Wochlik, Wiesław Wszołek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Tribologia i Inżynieria Powierzchni Wybrane Zagadnienia   25 (10,00) pkt
  Marcin Kot, Paweł Łabędzki, Marcin Nowak, Hubert Wiśniewski, Jacek Wydrych, Sławomir Zimowski, Piotr Żach
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja autonomicznego układu do pomiaru mocy elektrowni wiatrowych
  w książce:   Materiały Konferencyjne Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie IPMC – ionic polymer metal composite
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16/2011, Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie ipmc – ionic polymer metal composite.
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki Monogr. Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
  Tom: 16, Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1