O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Marta Małgorzata Wijas
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
673
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954928
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 10

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Finishing surface after regeneration with laser cladding   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedia Engineering Transcom 2017
  Tom: 192, Strony: 68-68
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2017
   
 2. The evaluation of the process of surface regeneration after laser cladding and face milling   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering mechanics 2016
  Strony: 430-433
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Obróbka mechaniczna powierzchni napawanych laserowo - toczenie poprzeczne   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9/2016, Strony: 1188-1189
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2016
   
 2. Frezowanie powierzchni napawanych laserowo   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Strony: 320-328
  Marta Wijas, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Prędkość posuwu wiązki laserowej jako istotny parametr wpływający na zmianę kształtu kanału parowego powstałego podczas procesu spawania
  w czasopiśmie:   7 Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Warstwa Wierzchnia"
  Strony: 130-138
  Marta Garbala, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2011
   
 2. The influence of use tantalum foil on the weld penetration shape formed during welding laser
  w czasopiśmie:   XIII International PhD Workshop OWD 2011
  Strony: 358-363
  Marta Garbala
  Opublikowano: 2011
   
 3. The influence tantalum foil between two steel plates on the melt shape formed during laser welding
  w czasopiśmie:   Transcom 2011
  Strony: 73-76
  Marta Garbala
  Opublikowano: 2011
   
 4. The influence of the rate of laser beam feed on the keyhole shape, formed during welding laser
  w czasopiśmie:   1th International Students Conference Young Technologists Day
  Strony: 1-4
  Marta Garbala
  Opublikowano: 2010
   
 5. The influence of the rate of laser beam feed on the cutting front shape for stainless steel
  w czasopiśmie:   Transcom 2009
  Strony: 65-68
  Marta Garbala
  Opublikowano: 2009
   
 6. Wpływ wybranych parametrów technologicznych na kształt strefy przetopionej laserowo
  w czasopiśmie:   Terotechnologia 2009 Materiały Konferencji na ekspozycji Metal Control-Tech
  Strony: 134-141
  Marta Garbala, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1