O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. arch. Małgorzata Urszula Wijas
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   wijasm@tu.kielce.pl     telefon: 602835531
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
767
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3959868
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną   8 pkt
  w czasopiśmie:   Środowisko Mieszkaniowe
  Zeszyt: 15/2015, Strony: 170-177
  Małgorzata Wijas
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wolność twórcza a kontekst miejsca   5 pkt
  w książce:   Architektura kontekstu
  Strony: 111-124
  Małgorzata Wijas
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1