O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Michał Gerard Warianek
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
666
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014392
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The toxicity of combustion gas from the Fiat 1.3 Multijet engine operating following the load characteristics and fed with rape oil esters.   8 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Proceedings of The Institute of Vehicles
  Zeszyt: 1(105)/2016, Strony: 23-35
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Indicated parameters of the CI engine fuelled by diesel oil and diesel oil / FAME blends   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2-13
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński, Michał Warianek
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1