O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Paweł Sławomir Trela
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   cltmlab@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-550
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
417
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4012744
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 5

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The influence of surface preparation on the absorption coefficient of laser radiation   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-8
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2016
   
 2. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers
  Tom: 8703
  Bogdan Antoszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela, Edward Cendrowicz
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych   4 (1,00) pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 81-90
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   25 (6,25) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   2 (,50) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1