O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Piotr Thomas
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   thomas@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-373
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
242
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 942200
LUDZIE NAUKI: 214230
USOS web: 585
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: obróbka plastyczna metali, technologia maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 23

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Processing, microstructure and properties of laminated Ni-intermetallic composites synthesised using Ni sheets and Al foils   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 56, Zeszyt: 3, Strony: 693-702
  Marek Konieczny, Renata Mola, Piotr Thomas, M. Kopciał
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Experimental Studies of Combined Extrusion of Parts Made of ENAW-1050 Alloy   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2015: 24th International Conference On Metallurgy And Materials
  Strony: 440-444
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Computer simulation of forging process af axially symmetrical forging with hammer   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 85-89
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2014
   
 2. Badania i analiza sił nacisku wyciskania złożonego dla różnych kształtów wkładek matrycowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R-53, Strony: 726-730
  Piotr Thomas, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2008
   
 3. Symulacja komputerowa i weryfikacja doświadczalna kinematyki płynięcia wyciskania złożonego wyprasek z aluminium dla różnych wartości pochyleń wkładek matrycowych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 97-106
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2006
   
 4. Wyciskanie złożone dla stałej wartości stopnia odkształcenia współbieżnego   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 7-11
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2005
   
 5. Badania doświadczalne wyciskania złożonego wyprasek z aluminium   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 49, Zeszyt: 10-11, Strony: 540-542
  Piotr Thomas, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2004
   
 6. Badanie i analiza zmian siły nacisku przy wyciskaniu przeciwbieżnym wyprasek z miedzi   2 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 2, Strony: 63-65
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2003
   
 7. Modelowanie komputerowe procesu wyciskania odkuwki tulei z kołnierzem   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 201, Strony: 49-54
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2003
   
 8. Wpływ kąta roboczej części narzędzia, rodzaju materiału i względnych grubości rury na wybrane parametry procesu obciskania zwężek rurowych   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 45, Zeszyt: 10-11, Strony: 556-559
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Determining the Values of Forces in Nut Hook Bending
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 247-250
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2015
   
 2. Influence of Relative Strain Values on Pressure Forces in Combined Extrusion of Parts Made of ENAW-1050A Alloy
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 243-246
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2015
   
 3. Określenie wartości sił gięcia śrub hakowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 245-250
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ sposobu wyciskania na wartości sił nacisku przy wyciskaniu wyprasek z aluminium
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 251-259
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2014
   
 5. Experimental investigation of combined extrusion of aluminium products for different shapes of die inserts
  w czasopiśmie:   Transcom 2013
  Strony: 199-202
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2013
   
 6. Badania wytrzymałościowe śrub hakowych
  w czasopiśmie:   Terotechnologia 2011 Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 17
  Strony: 186-192
  Piotr Thomas
  Opublikowano: 2012
   
 7. Badania symulacyjne wpływu kształtu stempla na parametry siłowe wyciskania złożonego wyprasek z aluminium
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 297-305
  Piotr Thomas, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2008
   
 8. Experimental research into forward and backward combined extrusion pressure forces for sleeve-cylindrical aluminium products
  w czasopiśmie:   Konferencja - Problems of modern techniques in engineering and education'2008
  Strony: 179-184
  Piotr Thomas, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2008
   
 9. Symulacja komputerowa i badania doświadczalne sił nacisku wyciskania złożonego
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja - Informatyka w Technologii Metali "KomPlasTech"
  Strony: 171-176
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2006
   
 10. The simulation of combined extrusion process of aluminium products   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Engineering
  Tom: XIII, Zeszyt: 1/2006, Strony: 10-12
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2006
   
 11. Simulation vom komplexen Fliesspressen der Aluminiumfliesspressteile
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 225-228
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2005
   
 12. Wpływ kąta roboczego narzędzia, rodzaju materiału i względnych grubości rury na wybrane parametry procesu obciskania zwężek rurowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Naukowo-Techniczna, "Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych", Niedzica 2000
  Strony: 556-559
  Jacek Chałupczak, Piotr Thomas
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. Experimental research into forward and backward combined extrusion pressure forces for sleeve-cylindrical aluminium products   7 (3,50) pkt
  w książce:   Problems of modern techniques in egineering and education
  Strony: 179-184
  Piotr Thomas, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1