O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Bartłomiej Szwed
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
782
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014389
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Corrosion resistance and mechanical properties of titanium-stainless steel joints bonded by Al, Cu and Ni
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 171
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny, Karina Jagielska-Wiaderek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Effect of cooling rate on titanium and stainless steel joints performed with copper interlayer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016, Brno
  Strony: 1456-1461
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed
  Opublikowano: 2016
   
 3. Influence of bonding pressure on the dissimilar joints of titanium and stainless steel with an aluminium interlayer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016, Brno
  Strony: 1552-1557
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 4. Characterization of transient liquid-phase bonding between titanium and stainless steel using nickel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1662-1667
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 5. Diffusion bonding and transient liquid phase joining of titanium to AISI 304 stainless steel with an aluminum interlayer   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1513-1518
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints of titanium/stainless steel joint brazed by Al interlayer   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 6, Strony: 6-9
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ docisku na mikrostrukturę i własności mechaniczne połączeń wykonywanych pomiędzy tytanem a stalą austenityczną za pośrednictwem aluminium   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 62, Zeszyt: 7, Strony: 11-15
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of processing parameters on the tensile behaviour of laminated composites synthesised using titanium and aluminium foils   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 2, Strony: 61-66
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed
  Opublikowano: 2014
   
 4. Influence of diffusion bonding parameters on the structure and properties of titanium and stainless steel joints with copper interlayer   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 67, Zeszyt: 1, Strony: 22-25
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2014
   
 5. Properties of gamma-Ni+gamma’ composite coatings transformed from Ni+Al electrodeposits   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Composites Theory and Practice
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 33-37
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Igor Kardynał
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Microstructure and mechanical properties of joints of titanium with stainless steel performed using nickel filler   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2B, Strony: 997-1001
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 2. Characterization of solid-state diffusion joints between titanium and stainless steel using nickel interlayer
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015
  Tom: 5, Strony: 315-318
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ temperatury na mikrostrukturę połączeń dyfuzyjnych tytanu ze stalą nierdzewną
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XXXIX Studenckiej Konferencji Naukowej - Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie - Częstochowa 2015
  Tom: 7, Strony: 123-126
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 4. Oxidation behavior of porous and nonporous gamma-Ni+ gamma’ composite coatings
  w czasopiśmie:   Proceedings of 23th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014, Brno
  Strony: 71
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Igor Kardynał
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ temperatury na właściwości połączeń wykonywanych pomiędzy tytanem a stalą austenityczną za pośrednictwem aluminium   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Tom: XLIV, Strony: 244-249
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 2. Mikrostruktura oraz własności mechaniczne połączeń tytanu ze stalą nierdzewną wykonywanych za pośrednictwem niklu   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 204-208
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 3. Mikrostruktura oraz własności połączeń tytanu i stali nierdzewnej wykonywanych z użyciem miedzi   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Tom: XLII, Strony: 196-201
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola, Kamil Książek
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1