O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Emilia Magdalena Szumska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
651
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3991354
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza cykli podmiejskich opracowanych dla miasta Kielce   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 17, Zeszyt: 12, Strony: 1528-1531
  Diana Zielińska, Emilia Szumska, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Konstrukcja cykli jazdy komunikacji miejskiej w Kielcach   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 2016, Zeszyt: 12, Strony: 1372-1376
  Emilia Szumska, Diana Zielińska, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza płynności ruchu na drogach dojazdowych do Kielce   5 (1,75) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1089-1093
  Diana Młodzińska, Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ dnia tygodnia na płynność ruchu w centrum Kielc   5 (1,75) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1496-1502
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 5. Funkcjonowanie systemu Państwowego Monitoringu Powietrza   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 3/2014, Strony: 6155-6163
  Emilia Szumska, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Wpływ stanu nawierzchni drogi na skuteczność hamowania pojazdu   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10430-10439
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ANALIZA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z WYKORZYSTANIA NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH W POJAZDACH OSOBOWYCH NA DROGACH DOJAZDOWYCH DO KIELC
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne X International Science Technical Conference, Automotive Safety 2016, Kielce Ameliówka, 22-24 February 2016
  Strony: 209-216
  Diana Młodzińska, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2016
   
 2. OCENA ENERGOCHŁONNOŚCI NAPĘDÓW KONWENCJONALNYCH I NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH W RUCHU MIEJSKIM
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne X International Science Technical Conference, Automotive Safety 2016, Kielce Ameliówka, 22-24 February 2016
  Strony: 362-369
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Porównanie skuteczności hamowania opon letnich i śniegowych na zaśnieżonej nawierzchni
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 3898-3906
  Rafał Jurecki, Emilia Szumska, Diana Młodzińska
  Opublikowano: 2015
   
 4. The Drives Behavior in Various Traffic Conditions
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 100-105
  Diana Młodzińska, Emilia Szumska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   
 5. The rotational speed differences of the vehicle wheels equipped and non-equipped with ABS system
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 179-183
  Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki, Emilia Szumska
  Opublikowano: 2015
   
 6. The Vehicle Parameters in Different Traffic Conditions
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS - Materiały Knferencyjne
  Strony: 157-162
  Emilia Szumska, Diana Młodzińska, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1