O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Wojciech Szteleblak
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
766
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Optimal repair and reinforcement of bar structures using finite topology variations   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 186-189
  Dariusz Bojczuk, Wojciech Szteleblak
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1