O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Adam Zbigniew Szcześniak
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   a.szczesniak@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
211
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3932713
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:Automatyka i Robotyka
specjalnosci: systemy elektroniczne i informatyczne

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 23

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 88, Zeszyt: 5a, Strony: 247-250
  Adam Szcześniak, Zynowij Mychuda
  Opublikowano: 2012
   
 2. Methods and analysis of processing signals of incremental optoelectronic transducer   24 pkt
  w czasopiśmie:   REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
  Tom: 80, Zeszyt: 9, Strony: 1-16
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Proces technologiczny i automatyzacja w produkcji łożysk tocznych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Strony: 10271 – 10278
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2014
   
 2. Projektowanie układów elektro-pneumatycznych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Strony: 10262 – 10270
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zastosowanie pamięci stałej do przetwarzania sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przeglad Elektrotechniczny
  Tom: 90, Zeszyt: 7
  Adam Szcześniak, Jacek Szcześniak
  Opublikowano: 2014
   
 4. Logarytmiczne przetworniki analogowo-cyfrowe z nagromadzeniem ładunku i impulsowym sprzężeniem zwrotnym   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 89, Zeszyt: 8, Strony: 277-281
  Adam Szcześniak, Uliana Antoniw, Łesia Mychuda, Zynowij Mychuda
  Opublikowano: 2013
   
 5. An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer   6 pkt
  w czasopiśmie:   Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
  Tom: 52, Zeszyt: 5, Strony: 161–163
  Adam Szcześniak, Jacek Szcześniak
  Opublikowano: 2011
   
 6. Analiza rozwiązań układowych zmniejszających rezystancję przewodzenia w przełącznikach analogowych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 269–273
  Adam Szcześniak, Zynowij Mychuda
  Opublikowano: 2011
   
 7. A method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 86, Zeszyt: 10, Strony: 336-340
  Zynowij Mychuda, Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2010
   
 8. Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 86, Zeszyt: 9, Strony: 348-350
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2010
   
 9. Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 85, Zeszyt: 4, Strony: 153-158
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   
 10. Mikroprocesorowy symulator sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 85, Zeszyt: 8, Strony: 119-122
  Zbigniew Szcześniak, Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   
 11. Phase signals in the optoelectronic position transducer system   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: CD-CD
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Application of Proteus VSM software to simulate logarithmic analog-to digital converter with successive approximation
  w czasopiśmie:   Automatics
  Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2011
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Simulation of logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers TRANSCOM'2011
  Adam Szcześniak, Zynowij Mychuda
  Opublikowano: 2011
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Phase signals in the optoelectronic position transducer system
  w czasopiśmie:   XIII KONFERENCJA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU - „TRANSCOMP”, Zakopane 2009
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Porzędowy logarytmiczny analogowo cyfrowy przetwornik
  w czasopiśmie:   IV International Conference „Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application”
  Adam Szcześniak, Zynowij Mychuda
  Opublikowano: 2009
   
 5. Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits.
  w czasopiśmie:   8-th European Conference of Research and Scientific Workers TRANSCOM 2009 University of Żilina
  Strony: 81-85
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2009
   

Monografie
 1. Projektowanie Układów Sterowania dla Automatyzacji Procesów Technologicznych   25 (20,00) pkt
  Adam Szcześniak, Zbigniew Szcześniak
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Methods and devices of processing signals of optoelectronic position transducers
  w książce:   Optoelectronic Devices and Properties
  Strony: 349-372
  Zbigniew Szcześniak, Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy
  Zynowij Mychuda, Adam Szcześniak, Łesia Myczuda, Uliana Antoniw
  Opublikowano: 2013
   
 2. Przetwornik cyfrowo-analogowy
  Zynowij Mychuda, Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2013
   
 3. Przetwornik cyfra-analog   2 (1,00) pkt
  Zynowij Mychuda, Adam Szcześniak
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1