O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. Władysław Szczepański
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   w-szczep@wp.pl     telefon: (41) 34-24-565
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
648
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921740
LUDZIE NAUKI: 19730
USOS web: 724
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:nauki o sztukach pięknych, architektura i urbanistyka
specjalnosci: grafika artystyczna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 22

DOROBEK ARTYSTYCZNY
Liczba dzieł w systemie: 34


Autorska realizacja dzieła plastycznego upublicznionego i rozpowszechnianego w Polsce

  1. Ku światłu   12 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  2. Memento   12 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce

  1. Ad lucem. I.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  2. Ad lucem. II.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  3. Kielce, które odchodzą   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  4. Podwórko   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  5. Przed świtem z cyklu Nokturn   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  6. Ślepy zaułek   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  7. Tęsknota. I.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  8. Tęsknota. II.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  9. Tęsknota. III.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  10. bez tytułu   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  11. bez tytułu   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  12. Najświętsze oblicze. I.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  13. Najświętsze oblicze. II.   6 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

Indywidualna premierowa wystawa plastyczna w Polsce

  1. Reminiscencje   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  2. Z zadumą   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  3. Zatrzymać czas   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  4. Duch miasta   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  5. Trwanie   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

  6. Usque ad finem   10 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego za granicą

  1. The best works of the Biennial of Drawin Pilsen 2010 - Wroclaw; Travelling exhibitions   4 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego w Polsce

  1. Doroczna Wystawa Twórczości ZPAP Okręg Kielecki - 2013   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  2. Kapitał Sztuki twórcy/instytucja/kolekcja   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  3. Migracje transgraficzne   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  4. Poszukiwanie formy. Wystawa ZPAP Okręgu Kieleckiego   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2014

  5. „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  6. Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  7. Wystawa Poplenerowa; Międzynarodowy plener malarski Hel 2013   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2013

  8. Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych ZPAP, ZPAR , PSEP, ZPAF; Busko 2012   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

  9. Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych ZPAP, ZPAR , PSEP, ZPAF; Kielce   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

  10. I ogólnopolski konkurs na rysunek im. Stefana Żechowskiego. Portrety zaprzyjaźnione   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

  11. Strzał w 20-stkę. Prezentacje Nowotarskie   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012

  12. Wystawa Poplenerowa - Międzynarodowy plener malarski Hel 2012   2 pkt
  Władysław Szczepański
  Rok realizacji: 2012


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1