O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Maria Ewa Szczepańska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   Maria.Szczepanska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-452
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
647
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 936121
LUDZIE NAUKI: 6684
USOS web: 969
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:informatyka
specjalnosci: bazy danych, dydaktyka informatyki, teoria zbiorów rozmytych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 0


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1