O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Jacek Andrzej Świderski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   swiderski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-449
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
296
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4012532
LUDZIE NAUKI: 236302
USOS web: 8315
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 29

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Influence of temperature gradient on surface texture measurments with the use of profilometry   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
  Tom: 65, Zeszyt: 1, Strony: 53-61
  T. Miller, Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, M. Wieczorowski, A. Łętocha, B. Gapiński
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza możliwości zastosowania wielosensorowej CMM do pomiarów elementów łożysk tocznych   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11/2017, Strony: 1024-1026
  Stanisław Adamczak, Jerzy Sładek, Jakub Kulpa, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wpływu gęstości próbkowania poziomego na parametry chropowatości   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 332-334
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Narzędzia do analizy porównawczej stanu struktury geometrycznej powierzchni ukształtowanej toczeniem   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2017, Strony: 906-908
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej i stereometrii powierzchni radiatora ukształtowanego mikrofrezem precyzyjnym VHM   11 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2017, Strony: 918-920
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Szacowanie niepewności pomiaru zarysu okrągłości z wykorzystaniem przyrządu z obrotowym wrzecionem   11 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2017, Strony: 912-914
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2017
   
 6. The assessment of the surface texture of friction node components after tribological tests   11 (3,85) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12/2017, Strony: 1144-1147
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 7. The influence of the structure direction on diamond-like carbon coatings tribological properties (Wpływ ukierunkowania struktury powłok diametopodobnych na właściwości tribologiczne)   13 (1,44) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 237-243
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Andrzej Krzyszkowski, Jacek Świderski, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2017
   
 8. Wybrane zagadnienia stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 328-331
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 9. Production of heterogeneous surfaces by ESD and LBM   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Production Engineering Archives
  Tom: 13, Zeszyt: 49/2016, Strony: 44-48
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Izabela Pliszka, Jacek Świderski, J. Pietraszek
  Opublikowano: 2016
   
 10. Wpływ materiału i rodzaju obróbki na możliwość pomiaru stereometrii powierzchni metodą koherentnej interferometrii korelacyjnej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 1662-1663
  Tomasz Dobrowolski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2016
   
 11. Wzorce materialne do kalibracji przyrządów do pomiarów stereometrii powierzchni   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 1660-1661
  Jacek Świderski
  Opublikowano: 2016
   
 12. Zasady dobrej praktyki dla pomiarów chropowatości powierzchni po bardzo dokładnym toczeniu   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 08/09, Strony: 1140-1141
  Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2016
   
 13. Założenia do oceny wiarygodności pomiarów topografii powierzchni w różnych skalach   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3/2015, Strony: 81-87
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Michał Wieczorowski, Radomir Majchrowski, Tatiana Miller, Aneta Łętocha
  Opublikowano: 2015
   
 14. Wiarygodność i użyteczność wybranych metod pomiarów mikrogeometrii powierzchni do oceny powierzchni z teksturą wykonaną laserem pikosekundowym   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9/2014, Strony: 408-415
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2014
   
 15. Precyzja stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni w warunkach powtarzalności   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 530-534
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Combined roundness and straightness measurement applied to the assessment of cylindricity profiles of machines parts   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: No 5, Strony: 248-250
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2008
   
 17. Kombinowana metoda pomiarów okrągłości i prostoliniowości stosowana do oceny zarysów walcowości części maszyn   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: Nr 9s, Strony: 107-110
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparitive analysis of surface roughness measurments obtained with the use of contact stylus profilometry and coherence scanning interferometry
  w czasopiśmie:   XXI IMEKO World Congress "Measurment in Research and Industry"
  Strony: 1557-1560
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Krzysztof Stępień, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Chmielik
  Opublikowano: 2015
   
 2. Możliwość oceny struktury geometrycznej powierzchni diamentopodobnych za pomocą wybranych metod
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts NANO PL 2014
  Strony: 22-23
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Dokładność stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni w kontekście orzekania zgodności ze specyfikacją
  w czasopiśmie:   Sympozjum Klubu Polskiego Forum ISO 9000 "Metrologia w Systemach Zarządzania -7"
  Strony: 205-212
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Powłoki węglikowo-ceramiczne - wytwarzanie, własności i aplikacje
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Tom: 4 (2013), Strony: 82-91
  Norbert Radek, Zdzisław Wrzałka, J. Shalapko, J. Bronček, Izabela Bilska, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Przegląd wybranych współczesnych metod pomiarów zarysów nierówności powierzchni
  w czasopiśmie:   Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 "Metrologia w Systemach Zarządzania -7"
  Strony: 167-175
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Własności tribologiczne i struktura geometryczna powierzchni powłok węglikowych w osnowie miedzi przed i po obróbce laserowej
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 4, Strony: 40-44
  Norbert Radek, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Właściwości eksploatacyjne powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej oraz ich potencjalne zastosowanie
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 17
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Interferometry (CCI) Technique for Study Topography of the C-Ni Films Deposited on Porous Silicon
  w czasopiśmie:   Proceedings CAS 2010 , Sinaia, 11-13 October 2010 ISBN 978-1-4244-5781-6
  Tom: 02, Strony: 367-370
  Małgorzata Suchańska, Medard Makrenek, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Zastosowanie powłok diamentopodobnych DLC na węzły tarcia endoprotez stawu biodrowego
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne X Seminarium Mechanika w Medycynie
  Strony: 179-190
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Eva Zdravecka, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2010
   
 10. Weryfikacja kombinowanej metody pomiarów okrągłości i prostoliniowości do oceny zarysów walcowości części maszyn w warunkach przemysłowych
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współrzędnościowa Technika Pomiarowa. Problemy i zastosowania
  Strony: 200-206
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. KOMPOZYTY NATRYSKANE ZIMNYM GAZEM W PROCESACH ELEKTROTECHNOLOGICZNYCH   5 (,25) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 227-239
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Bogdan Antoszewski, Piotr Furmańczyk, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1