O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Krzysztof Szczęsny Strzałkowski
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   Krzysztof.Strzalkowski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-460
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
352
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925688
LUDZIE NAUKI: 70759
USOS web: 962
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:informatyka
specjalnosci: dydaktyka informatyki, metody komputerowe w ocenie niezawodności

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Symulator Przykładowej Maszyny Cyfrowej
  w czasopiśmie:   Konferencja "Informatyka w Szkole XX"
  Strony: 72-76
  Krzysztof Strzałkowski
  Opublikowano: 2004
   

Monografie
 1. Podstawy Delphi   14 pkt
  Krzysztof Strzałkowski
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Algorytmy i ich reprezentacja : przykłady i zadania
  Krzysztof Strzałkowski, Jan Sztechman
  Opublikowano: 2012
   
 2. C - podstawy języka : materiały do do przedmiotu "Język programowania - C"
  Krzysztof Strzałkowski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Język Pascal : materiały do do przedmiotu "Język programowania - Pascal"
  Krzysztof Strzałkowski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Systemy Operacyjne, Materiały do przedmiotu Sieci i Systemy operacyjne cz. I
  Tom: 159
  Krzysztof Strzałkowski
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1