O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Adam Strachowski
Nie pracuje
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
318
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 8334
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 10

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Assessment of the possibilities of determining the characteristics of a pneumatic tyre with the use of an original road test system   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The archives of automotive engineering
  Zeszyt: 1, Strony: 65-83
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Adam Strachowski
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Badania stateczności modelu przyczepy pomiarowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 84, Strony: 305-316
  Piotr Strachowski
  Opublikowano: 2006
   
 2. Projektowanie i budowa ciężkiego pojazdu holowniczego
  w czasopiśmie:   Samochody Specjalne
  Zeszyt: 3
  Piotr Strachowski, M. Czyż
  Opublikowano: 2006
   
 3. The error of estimation of friction coefficient cause differences in defining some kinematics of tyres
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 79, Strony: 313-325
  Piotr Strachowski
  Opublikowano: 2004
   
 4. Zastosowanie wstępnego przetwarzania RMS w badaniach komfortu w pojazdach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 76, Strony: 261-267
  Piotr Strachowski, A. Wyrębkiewicz
  Opublikowano: 2002
   
 5. O możliwości ulepszenia metody badania amortyzatorów wg zaleceń EUSAMA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 71, Strony: 235-240
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Strachowski
  Opublikowano: 2000
   
 6. Projekt układu pomiarowego siły hamowania pojazdu na urządzeniu płytowym najazdowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 71, Strony: 167-171
  Andrzej Jeżowski, Piotr Strachowski, A. Wyrębkiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 7. Analiza porównawcza badania amortyzatorów metodami BOGE i EUSAMA
  w czasopiśmie:   X Konferencja "Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów - Diagnostyka'99", Bydgoszcz - Borówno 1999
  Tom: 1, Strony: 187-193
  Tomasz Lech Stańczyk, Piotr Strachowski
  Opublikowano: 1999
   
 8. Badania amortyzatorów wymontowanych z samochodu na stanowiskach z harmonicznym wymuszeniem
  w czasopiśmie:   Materiały 20 Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki
  Piotr Strachowski
  Opublikowano: 1998
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie pomiarowe zwłaszcza do badań charakterystyk ogumienia
  Piotr Strachowski
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1