O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Konrad Stefański
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   stefan5@interia.pl     telefon: (41) 34-24-775
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
114
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925807
LUDZIE NAUKI: 207617
USOS web: 627
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 53

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analysis of the guiding of bombs on ground targets using a gyroscope system   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 967-973
  Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 2. Gyroscope system as an actuator of guidance of the anti-aircraft missile on the moving target   15 pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 20, Zeszyt: 5A, Strony: 143-147
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The use of gyroscopic executive system for homing of the missile on the aerial target   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 918-921
  Konrad Stefański, Rafał Chatys, Anna Stefańska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Turbulence impact on the control of guided bomb unit   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 358-361
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 3. THE USE OF SPECIAL ALGORITHM TO CONTROL THE FLIGHT OF ANTI-AIRCRAFT MISSILE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics
  Strony: 174-177
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2016
   
 4. The analysis of homing of aerial guided bomb on the ground target by means of special method of control   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference
  Strony: 551-556
  Konrad Stefański, Marta Grzyb, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Estimation of strength parameters of aviation products made of polymer composites based on Markov chain theory   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of the Institute of Aviation
  Tom: 247, Zeszyt: 2, Strony: 19-30
  Rafał Chatys, Anna Stefańska, Krzysztof Piernik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 2. The control of anti-aircraft missile flight path in atmospheric disturbances   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 58, Zeszyt: 2 (209), Strony: 51-60
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 3. Impact of Controller Performance on the Process of Guiding an Armour-Piercing Missile onto a Ground-Based Target   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 7, Zeszyt: 4(26), Strony: 67-84
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2016
   
 4. A Control of Modified Optical Scanning And Tracking Head To Detection And Tracking Air Targets   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 210 (2014), Strony: 145-155
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 5. Porównanie efektywności metod samonaprowadzania przeciwlotniczego pocisku rakietowego sterowanego wirnikowym układem wykonawczym   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 4 (14), Strony: 27-40
  Konrad Stefański, Marta Grzyb
  Opublikowano: 2013
   
 6. Analiza porównawcza naprowadzania bomby na cel naziemny z wykorzystaniem specjalnego układu wykonawczego   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 392-397
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2012
   
 7. Naprowadzanie bomby kierowanej z wykorzystaniem specjalnego algorytmu dla identyfikacji i śledzenia celu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 668-676
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2011
   
 8. Zastosowanie giroskopowego układu wykonawczego do naprowadzania pocisku rakietowego na cel   1 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 2, Zeszyt: 4 (6), Strony: 61-68
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2011
   
 9. Analiza kinematyki i dynamiki lotu bomby kierowanej z giroskopowym układem poszukiwania i śledzenia celu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: LVII, Zeszyt: 3 (651), Strony: 137-153
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 10. On a method of target detection and tracking used in air defence   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 46, Zeszyt: 4, Strony: 909-916
  Jan Wojciech Osiecki, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 11. Ruch rakiety wzdłuż prowadnicy samobieżnego zestawu przeciwlotniczego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Aeronautica Integra
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 29-37
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 12. Rakieta samonaprowadzająca się na cel jako obiekt samobieżnego zestawu przeciwlotniczego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 71 [238], Strony: 85-92
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An Example of a Special Algorithm Application for Control of Aerial Guided Bomb Flight, During Guidance on the Ground Moving Target   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 817, Strony: 93-103
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analiza dynamiki lotu przeciwpancernego pocisku rakietowego z uwzględnieniem działania zewnętrznych zakłóceń
  w czasopiśmie:   Materiały XVI Konferencji "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 409-425
  Konrad Stefański, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   
 3. Analiza naprowadzania na cel przeciwpancernego pocisku kierowanego z uwzględnieniem porównania różnych nastaw regulatora
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 782-796
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 4. Control of designed target seeker, used in self-guided anti-aircraft missiles, by employing motors with a constant torque
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 20-27
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 5. Modelowanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów lotniczych z kompozytów polimerowych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 181-196
  Rafał Chatys, Anna Stefańska, Krzysztof Piernik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 6. The analysis of anti-tank rocket dynamics including external disturbances
  w czasopiśmie:   Materiały XVI Konferencji "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 114
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 7. Analiza porównawcza doboru nastaw regulatora PID na przykładzie naprowadzania przeciwpancernego pocisku kierowanego
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2013
  Strony: 142
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 8. Control of modified optical target seeker in an antiaircraft missile by means of constant control moments
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 37
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 9. Analiza naprowadzania bomby na cel naziemny z wykorzystaniem giroskopowego układu wykonawczego
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe kierunki rozwoju mechaniki, PTMTS
  Strony: 60-61
  Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 10. Analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle SAUAV 2010
  Strony: 56
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 11. Numerical analysis of kinematics and dynamics of guided bomb aided by a gyroscopic acquisition system   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 116-128
  Krzysztof Ogonowski, Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 12. The dynamics of a gyroscope-based space scanning system used in missiles fired from a self-propelled anti-aircraft multi-rocket launcher   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 106-115
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 13. The use of the controlling system of automatic tracing and identification of aerial targets on the basis of phases trajectories   2 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 229-234
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 14. Automatic Control System of Homing Missile with Scanning On-Board Device   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Automation and Information Sciences
  Tom: 39, Zeszyt: 6, Strony: 60-67
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefanski
  Opublikowano: 2007
   
 15. Rotor-based control system of anti-aircraft missile
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4B-specjalny, Strony: 99-101
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   
 16. Systema avtomatycheskovo upravlenyia samonavodyashcheysia rakiety so skaniruyushchim ustoystvom na bortu   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Upravlenija i Informatyki
  Zeszyt: 3, Strony: 77-83
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   
 17. Algorytm samonaprowadzania rakiety przeciwlotniczej po wykryciu celu przez układ skanujący przestrzeń
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2006
   
 18. Sistema awtomaticzieskowo uprawlienija samonawodjaszczesa rakiety sa skanirujuszsczim ustrojstwom na bartu
  w czasopiśmie:   XIII International Conference on Automatic Control - Automatics
  Strony: 270
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2006
   
 19. Ocena procesu sterowania rakietą przeciwlotniczą z zaimplementowanym algorytmem naprowadzania
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej CRAAS"
  Strony: 118-128
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2005
   
 20. Algorytm półautomatycznego naprowadzania bomby na cel naziemny
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 1, Zeszyt: 63 [213], Strony: 125-132
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 21. Koncepcja naprowadzania bomby na cel naziemny z zastosowaniem bezpilotowego aparatu latającego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 2, Zeszyt: 63 [213], Strony: 543-549
  Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 22. Metoda automatycznego skanowania optycznego przestrzeni i następnie śledzenia wykrytego celu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 2, Zeszyt: 63 [213], Strony: 421-428
  Jan Osiecki, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 23. Układ skanowania przestrzeni dla identyfikacji i śledzenia celów powietrznych
  w czasopiśmie:   Materiały V Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo
  Strony: 939-943
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 24. Układ skanujący ograniczoną przestrzeń i automatycznie wyznaczający namiary celu
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)"
  Strony: 385-394
  Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 25. Wpływ sterowania platformami giroskopowymi na dynamikę obiektów latających
  w czasopiśmie:   Materiały V Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo
  Strony: 458-467
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Scientific aspects of unmanned mobile objects   5 (1,67) pkt
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza dynamiki lotu przeciwpancernego pocisku rakietowego z uwzględnieniem działania zewnętrznych zakłóceń   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 409-425
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 2. The analysis of the impact of external disruptions on the dynamics of flight of the anti-tank guided missile   5 (2,50) pkt
  w książce:   Modern Information Technologies and Their Application in Theory and Practice
  Tom: 10, Strony: 237-249
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 3. Numerical simulation of attack on the non-maneuvering target of guided bomb with implemented homing algorithms   5 (2,50) pkt
  w książce:   Compuer Technologies in Science, Technology and Education
  Tom: 7, Strony: 97-108
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2012
   
 4. An analysis of the digital simulation of target search and tracking from a launcher mounted on a ground vehicle   5 (1,25) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 399-417
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 5. An analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 419-434
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Kinematics and dynamice analysis of flying guided bomb unit equipped with target serach and track gyroscopic system
  w książce:   Scientific Aspects of Armament & Safety Technology
  Tom: 1, Strony: 343-356
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Metoda namierzania i śledzenia celów powietrznych z wykorzystaniem trajektorii fazowych
  w książce:   Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa
  Tom: 1, Strony: 373-378
  Konrad Stefański, Jan Wojciech Osiecki
  Opublikowano: 2008
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Samonaprowadzanie rakiety z urządzeniem skanującym wystrzelonej z pokładu okrętu
  w książce:   Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności
  Strony: 237-246
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2005
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sterowanie urządzeniem namiarowym na podstawie trajektorii fazowych
  w książce:   Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności
  Tom: 2, Strony: 421-428
  Konrad Stefański, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1