O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Paweł Piotr Stąpór
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   Paweł Stąpór     telefon: (41) 34-24-454
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
350
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925684
LUDZIE NAUKI: 129527
USOS web: 922
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 698
Dyscypliny KBN:budownictwo, mechanika
specjalnosci: metody komputerowe w mechanice ośrodka ciągłego, teoria konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 13

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A two-dimensional simulation of solidification processes in materials with thermo-dependent properties using XFEM   25 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 26, Zeszyt: 6, Strony: 1661 - 1683
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2016
   
 2. The XFEM for nonlinear thermal and phase change problems   25 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 25, Zeszyt: 2, Strony: 400-421
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Crack propagation modelling in XFEM with double enriched nodes   15 pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Mechanics - Łodygowsk, Rakowski & Litewka (Eds), Taylor & Francis Group, London
  Strony: 131-138
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. AN IMPROVED XFEM FOR THE POISSON EQUATION WITH DISCONTINUOUS COEFFICIENTS   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archive of Mechanical Engineering
  Tom: 64, Zeszyt: 1, Strony: 123-144
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2017
   
 2. Application of XFEM with shifted-basis approximation to computation of stress intensity factors   8 pkt
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 467-483
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2011
   
 3. Finite element shakedown analysis of pre-loaded plate structures   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering
  Tom: 52, Strony: 97-115
  Paweł Stąpór, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Modelling the solidification of a liquid flowing in a narrow pipe using XFEM
  w czasopiśmie:   3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, PCM-CMM-2015. Short Papers.
  Tom: 2, Strony: 861-862
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2015
   
 2. Application of XFEM with shifted-basis approximation to stress intensity factors computation
  w czasopiśmie:   19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warsaw
  Tom: 1, Strony: 89-90
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2011
   
 3. Safe loading domains of the dynamically pre-loaded elasto-plastic surface structures
  w czasopiśmie:   16th Conf. Computer Methods in Mechanics, Częstochowa
  Zeszyt: 211, Strony: 21-24
  Paweł Stąpór, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. The solution of poisson equation with discontinuous coefficients using xfem   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 217-225
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Metoda wyznaczania obszarów sprężystych dla płyt z uwzględnieniem dużych przemieszczeń
  w książce:   Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa. Mechanika Konstrukcji.
  Strony: 85-92
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2009
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Obszary obciążeń bezpiecznych konstrukcji
  w książce:   Zaszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Teoria Konstrukcji.
  Czesław Cichoń, Paweł Stąpór, Marcin Detka
  Opublikowano: 2006
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza skończenie-elementowa przystosowania mało wyniosłej sprężysto-plastycznej powłoki walcowej do obciążenia ruchomego
  w książce:   Budownictwo.
  Tom: 102, Strony: 479-486
  Paweł Stąpór
  Opublikowano: 2004
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1