O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Jerzy Antoni Stamirowski prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   jerzy.stamirowski@neostrada.pl     telefon: (41) 34-24-566
Język komunikacji: polski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
316
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916154
LUDZIE NAUKI: 19744
USOS web: 622
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:informatyka, automatyka i robotyka
specjalnosci: informatyka w przedsiębiorstwie, programowanie, automatyzacja procesów technologicznych, zintegrowane systemy wytwarzania, zintegrowane systemy zarządzania, zastosowanie informatyki w edukacji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zarys systemu wspomagajacego projektowanie operacji kontrolno - pomiarowych w zautomatyzowanym systemie obróbkowym   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 623-631
  Jerzy Stamirowski, Stanisław Dziechciarz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania Cz II. Atrybuty obiektów   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i automatyzacja montażu
  Tom: 3/2014, Strony: 20-24
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania cz. I Obiekty   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Zeszyt: 2, Strony: 22-27
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zarys komputerowego wspomagania procesu projektowania podsystemu przepływu materiałów w zautomatyzowanym systemie produkcyjnym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i automatyzacja montażu
  Zeszyt: 2, Strony: 48-53
  Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wprowadzenie do projektowania elastycznych systemów produkcyjnych w kontekście zmienności produkcji   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i automatyzacja montażu
  Zeszyt: 1, Strony: 37-40
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Elastyczność systemów produkcyjnych w kontekście dynamiki produkcji   4 pkt
  w czasopiśmie:   Postępy nauki i techniki
  Zeszyt: 9, Strony: 38-52
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Identyfikacja obszaru badań nad rozwojem RMS (Reconfigurabl Manufacturing Systems)   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
  Zeszyt: 9, Strony: 87
  Jerzy Stamirowski, M. Rak
  Opublikowano: 2008
   
 8. Tendencje rozwoju wybranych technologii i systemów wytwarzania   2 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Zeszyt: 3, Strony: 16-20
  Jerzy Stamirowski, M. Rak
  Opublikowano: 2008
   
 9. Tendencje rozwoju wybranych technologii i systemów wytwarzania.   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Mechanika
  Zeszyt: 72 [251], Strony: 227-234
  Jerzy Stamirowski, Marcin Rak
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An integrated methodology for selecting physical resources for flexible manufacturing system.
  w czasopiśmie:   Materiały międzynarodowej konferencji „Maszinostroenie i technosfera XXI wieka” ; Sewastopol, Donieck
  Tom: 4, Strony: 217-221
  Jerzy Stamirowski, Rak Marcin
  Opublikowano: 2010
   
 2. Модель данных для системы проектирования автоматизированных станочных систем (АСС)- обсуждение.
  w czasopiśmie:   Materiały międzynarodowej konferencji „Maszinostroenie i technosfera XXI wieka” ? Sewastopol, Donieck.
  Tom: 3, Strony: 119-122
  Jerzy Stamirowski, Rak Marcin
  Opublikowano: 2010
   
 3. Powyszenije dostupa k bazam dannych maszynostroitielnowo proizwodstwa
  w czasopiśmie:   Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji "Maszinostroenie i Technosfera XXI wieka". Sewastopol, Donieck.
  Tom: 3, Strony: 96-101
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2009
   
 4. Stages of development of manyfacturing systems - from NC to RMS
  w czasopiśmie:   Materiały Międzynarodowej Konferencji " Progresywne Naprawlenia Maszino - Proborostroitelnych Otraslej i Transporta"; Sewastopol
  Tom: 2, Strony: 119-120
  Jerzy Stamirowski, M. Rak
  Opublikowano: 2008
   
 5. Базы данных в информационной среде современного машиностроительного производства
  w czasopiśmie:   Materiały XV Międzynarodowej Konferencji " Maszinostrojene i Technosfera XXI w"; Sewastopol, Donieck.
  Strony: 191-196
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2008
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Informacyjne środowisko integracji zadań wytwarzania i zarządzania w zautomatyzowanym przedsiębiorstwie
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2007
   
 7. Zastosowanie metod inżynierii oprogramowania do projektowania architektury sterowania systemami montażowymi
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Zeszyt: 2-3, Strony: 19-24
  Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2007
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi   5 (4,00) pkt
  Antoni Świć, Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO)   5 (4,00) pkt
  w książce:   Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi
  Strony: 65-76
  Jerzy Stamirowski, Antoni Świć
  Opublikowano: 2015
   
 2. Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacyjne metody w inżynierii produkcji
  Strony: 50-64
  A. Gola, Dawid Skrzypczyński, Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Pozyskiwanie danych dla zintegrowanej platformy wspomagającej projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 626-633
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. System wspomagający dobór robotów przemysłowych dla elastycznych systemów wytwarzania
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 540-551
  Dawid Skrzypczyński, Jerzy Stamirowski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Projektowanie zrobotyzowanego podsystemu transportu i manipulacji zautomatyzowanych elastycznych systemów produkcyjnych. Zarys problematyki   5 (2,00) pkt
  w książce:   Projektowanie i sterowanie procesami
  Strony: 30-41
  Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński
  Opublikowano: 2013
   
 6. Znaczenie automatyzacji procesów produkcyjnych dla zaspokojenia potrzeb klienta i zmian charakteru pracy w przemyśle   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacyjne procesy wytwarzania
  Strony: 42-52
  Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński
  Opublikowano: 2013
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  An overview of the configuration selection methods in Reconfigurable Manufactiring System(RMS)
  w książce:   Modern techniques on Mechanical Engineering
  Strony: 33-39
  Jerzy Stamirowski, M. Rak
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1