O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   sspadlo@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-517
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
54
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928250
LUDZIE NAUKI: 20424
USOS web: 613
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: balistyka wewnętrzna, technologia amunicji, technologia mechaniczna, technologie specjalne, sterowanie procesami technologicznymi

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 175

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Influence of the of electrical discharge alloying methods on the surface quality of carbon steel   25 (14,29) pkt
  w czasopiśmie:   The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 89, Zeszyt: 5, Strony: 1529-1534
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2017
   
 2. Precision comparison of analytical and statistical-regression models for AWJ cutting   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Precision Engineering Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology
  Tom: 50, Strony: 148-159
  Libor Hlavac, Daniel Krajcarz, Irena Hlavacova, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 3. Investigation of electro-discharge mechanical dressing (EDMD) of diamond abrasive wheels with conductive bonds using brush electrodes   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of Engineering Manufacture
  Tom: 220, Zeszyt: 3, Strony: 421-428
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 4. The superficial layer of parts machined by brush electro-discharge mechanical machining (BEDMM)   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of Engineering Manufacture
  Tom: 218, Zeszyt: 1, Strony: 9-15
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A method for assessing the wear of sanding abrasive discs differing in the type of grains (SiC, Al2O3(95A))   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of the input parameters on the efficiency of plaster sanding with alundum abrasive discs   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Investigations of influence of vibration smoothing conditions of geometrical structure on machined surfaces   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   4th International Conference Recent Trends in Structural Materials 9–11 November 2016, Pilsen, Czech Republic
  Tom: 179
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 4. SELECTED PROPERTIES OF HIGH VELOCITY OXY LIQUID FUEL (HVOLF) - SPRAYED NANOCRYSTALLINE WC-CO INFRALLOY(TM) S7412 COATINGS MODIFIED BY HIGH ENERGY ELECTRIC PULSE   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 412-414
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 5. ANALYSIS OF THE MECHANICAL INTERACTIONS OF THE FILAMENT BRUSH ELECTRODE ON THE FORMATION OF THE SURFACE ROUGHNESS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1169-1174
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 6. Influence of the Process Conditions on the Diameter of Cylindrical Holes produced by Abrasive Water Jet Cutting   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1462-1467
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 7. INFLUENCE OF THE SMOOTHING CONDITIONS IN VIBRO-ABRASIVE FOR TECHNICALLY DRY FRICTION THE PARTS MADE OF STEEL X160CRMOV121   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1019-1024
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 8. THE ANALYSIS OF THE EFFECTS FORMATION IRON - TUNGSTEN CARBIDE LAYER ON ALUMINUM ALLOY BY ELECTRICAL DISCHARGE ALLOYING PROCESS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1109-1114
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 9. Influence of the Smoothing Conditions in Vibro-abrasive Finishing and Deburring Process for Geometric Structure of the Surface Machine Parts made of Aluminium Alloys EN AW-2017A   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1062-1068
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 10. Influence Traverse Speed on Surface Quality after Water-jet Cutting for Hardox Steel   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 723-728
  Libor M Hlavac, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Irena M Hlavacova
  Opublikowano: 2015
   
 11. Investigation of the Selected Properties of the Superficial Layer Alloying with the Tungsten Electrodes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 863-867
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 12. The Selected Properties of Porous Layers formed by Pulse Microwelding Technique   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1087-1092
  Wojciech Depczyński, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach, Piotr Hepner
  Opublikowano: 2015
   
 13. The Selected Properties of the Connection Superalloy Haynes H 230® using Microwelding   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 792-797
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Edyta Śliwa, Damian Strzębski
  Opublikowano: 2015
   
 14. Mathematical Modelling of the Electrical Discharge Mechanical Alloying Process   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   17th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM)
  Tom: 6, Strony: 422-426
  Sławomir Spadło, Jerzy Kozak, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2013
   
 15. Comparative studies of brush electrodischarge machining with electrodes of alloy steel and tungsten
  w czasopiśmie:   CISM COURSES and LECTURES
  Zeszyt: 437, Strony: 515-524
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 16. New possibilities of machining and electrodischarge alloying of free-form surfaces
  w czasopiśmie:   Journal of Materials Processing Technology
  Tom: 109, Zeszyt: 3, Strony: 371-376
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2001
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza warstwy wierzchniej po procesie stopowania metodą EDA z zastosowaniem elektrody Fe-WC   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 01/2017, Strony: 72-73
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania obróbki wykończeniowej elementów wykrawanych z wykorzystaniem luźnych kształtek   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 11/2017, Strony: 1012-1014
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Mieczysław Mamla
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV   11 (1,10) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 01/2017, Strony: 74-75
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2017
   
 4. Badania wpływu przepłukiwania szczeliny roboczej na efekty obróbki elektroerozyjnej (EDM)   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 01/2017, Strony: 76-77
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2017
   
 5. Badania wpływu wielkości ziaren ściernych na jakość technologiczną w procesie przecinania AWJ stali S235JR   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 994-996
  Sławomir Spadło, Tadeusz Gajewski, Daniel Krajcarz, Zbigniew Drabik
  Opublikowano: 2017
   
 6. Ponowne wykorzystanie ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 62-63
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 7. Porównanie wpływu właściwości ścierniwa na jakość powierzchni cięcia strugą wodno-ścierną (AWJ)   2 (1,01) pkt
  w czasopiśmie:   Kwartalnik Naukowo-Techniczny "Obróbka Metalu"
  Zeszyt: 2/2017, Strony: 46-50
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Ewelina Skowron
  Opublikowano: 2017
   
 8. The Aplication of Vibro - Abrasive Machining for Smoothing of Castings   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 169-173
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 9. Wpływ parametrów spawania opornościowo-impulsowego superstopów niklu na wybrane właściwości połączenia   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1060-1062
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Tadeusz Gejewski, Jarosław Dąbrowa
  Opublikowano: 2017
   
 10. Wpływ wybranych warunków procesu cięcia strugą wodno-ścierną na odchyłkę okrągłości otworów cylindrycznych   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 64-65
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 11. Wybrane właściwości i mikrostruktura złącza ze stopu tytanu spawanego wiązką elektronów   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1069-1071
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Wojciech Wójtowicz, Radosław Mijas
  Opublikowano: 2017
   
 12. Badania obróbki wibro-ściernej jako procesu wygładzania powierzchni obręczy kół samochodowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Metalu
  Zeszyt: 3/2016, Strony: 20-24
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2016
   
 13. Badanie wpływu geometrii przedmiotów obrabianych na efekty obróbki luźnym ścierniwem   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1156-1157
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 14. Sposób badania zużycia krążków ściernych w procesie szlifowania   11 (4,28) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1158-1159
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Grzegorz Pałosz
  Opublikowano: 2016
   
 15. Wpływ wybranych parametrów na wydajność procesu szlifowania tynków gipsowych   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1168-1169
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 16. ANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTW POROWATYCH NANOSZONYCH W PROCESIE MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 374-377
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 17. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ MECHANICZNYCH ELEKTROD DRUTOWYCH W PROCESIE MIKROSTOPOWANIA Z WYKORZYSTANIEM WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 168-171
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 18. Badania dokładności geometrycznej otworów drążonych metodą EDM   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12, Strony: 23-28
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 19. Badania usuwania zadziorów metodą obróbki wibrościernej   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4, Strony: 172-177
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 20. Badania wygładzania powierzchni kół łańcuchowych metodą obróbki wibrościernej   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 68-74
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Katarzyna Czernikiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 21. Badania wygładzania powierzchni kół łańcuchowych metodą obróbki wibrościernej   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: 20, Zeszyt: 3, Strony: 17-21
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Katarzyna Czrenikiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 22. OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI PRZECIĘCIA STALI HARDOX 400 PO CIĘCIU WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 431-441
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 23. PRZYKŁADY FUNKCJONALNEGO ZASTOSOWANIA OBRÓBKI WIBRACYJNEJ   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 2885-2888
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 24. Wpływ wybranych parametrów procesu przecinania strugą wodno-ścierną na dokładność geometryczną i jakość powierzchni otworów cylindrycznych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 308-312
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 25. WYBRANE WŁASNOŚCI STOPOWEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA BAZIE WOLFRAMU, WYTWORZONEJ TECHNIKĄ ESD   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1411-1413
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 26. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI POŁĄCZEŃ SUPERSTOPU HAYNES H 230® PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA OPORNOŚCIOWO IMPULSOWEGO   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 370-373
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Edyta Śliwa
  Opublikowano: 2015
   
 27. WYTWARZANIE WARSTW POROWATYCH PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 378-380
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 28. Zastosowanie obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni tulei wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 313-318
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 29. ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW MASZYN WYKAŃCZANYCH ZA POMOCĄ OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1407-1410
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 30. A Comparison of Laser Cutting and Water Jet Cutting   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Strony: 87-92
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 31. Analysis of the Effect of Processing Vibro-abrasive Finishing on the Geometric Structure Surface Scales Ammunition and Sharp Edges   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 32. Badania porównawcze wpływu metody stopowania na jakość warstw stopowanych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-6
  Sławomir Spadło, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2014
   
 33. Badania wpływu parametrów przecinania strugą wodno-ścierną stali niestopowej s355 na strukturę geometryczną powierzchni   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 9, Strony: 293-297
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 34. Kształtowanie jakości powierzchni przecięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9876-9883
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 35. The Superficial Layer Quality Alloying by Electro Spark Deposition Method   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 64, Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 36. Wpływ warunków obróbki wibrościernej na kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9866-9875
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 37. Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 89, Zeszyt: 7, Strony: 121-123
  Teodor Serwicki, Józef Kuśmierz, Jerzy Augustyn, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2013
   
 38. Badania wpływu oddziaływań elektrod szczotkowych na konstytuowanie struktury geometrycznej obrabianej powierzchni   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 119-127
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 39. Investigation of the shape accuracy of cylindrical holes machined by EDM process   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 98-104
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2012
   
 40. Investigation of the Surface Quality Alloying With the Electrodes of Chromium-Nickel Steel   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 52-60
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 41. Wybrane aspekty techniczno-prawne badań odporności instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów militarnych na zakłócenia elektromagnetyczne (emc)   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 334-339
  Sławomir Spadło, Józef Kuśmierz, Krzysztof Łakomiec, Joanna Duś-Spadło
  Opublikowano: 2011
   
 42. Zastosowanie obróbki wibrościernej do polerowania powierzchni elementów amunicji   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 70-77
  Sławomir Spadło, Robert Pierzynowski
  Opublikowano: 2009
   
 43. Ocena przydatności zabezpieczeń pneumo-mechanicznych zapalników w wyrobach rakietowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Techniki Uzbrojenia
  Tom: 36, Zeszyt: 101, Strony: 95-102
  Sławomir Spadło, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 44. Brush elektro-discharge mechanical dressing of ultra hard abrasive wheels   4 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 30, Zeszyt: 1, Strony: 13-28
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 45. Computer system for diagnosing adhesive joints in laminar composites by ultrasonic flaw detection method   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 285-294
  Sławomir Spadło, Piotr Gutkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 46. The analysis of brushing tool characteristics   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 27-40
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 47. Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process - BEDMM   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 117-135
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2001
   
 48. Brush electro-discharge mechanical machining BEDMM
  w czasopiśmie:   INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR ELECTROMACHINING, PROCEEDINGS
  Strony: 209-216
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. THE EFFECT OF THE TRAVERSE SPEED ON THE ROUGHNESS PARAMETERS AND KERF WIDTH IN THE AWJ CUTTING OF COPPER
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 165
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania możliwości wycinania elementów tapicerki samochodowej wysokociśnieniową strugą wodną
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 5759-5764
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Badania odporności instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015, Strony: 1273-1277
  Sławomir Spadło, Józef Kuśmierz, Joanna Duś-Spadło, Teodor Serwicki
  Opublikowano: 2015
   
 4. Polerowanie wibrościerne felg wykonanych ze stopów aluminiowych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015, Strony: 1322
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wycinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną elementów konstrukcyjnych naczepy ze stali hardox 400
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 5765-5771
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Libor Hlavac
  Opublikowano: 2015
   
 6. Badania wpływu prędkości cięcia strugą wodno-ścierną na jakość powierzchni przecinanej ceramiki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 221-228
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych
  w czasopiśmie:   Nauka i przemysł w realizacji strategii rozwojowej Grupy Amunicyjno-Rakietowej - Materiały konferencyjne CD
  Strony: 31-42
  Sławomir Spadło, Małgorzata Cieślikowska, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 8. The Superficial Layer Forming by Electroerosion-Mechanical Alloying Process With A Flexible Electrode. (appendix).
  w czasopiśmie:   Proccedings 29th International Colloquium Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry
  Strony: 1-6
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 9. Analyzing the shape deviation cylindrical holes machined by EDM (electro discharge machining) process
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, TRANSCOM
  Strony: 175-178
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 10. Badania wpływu warunków cięcia strugą wodno-ścierną wyrobów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym na ich właściwości wytrzymałościowe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 28-42
  Rafał Chatys, Sławomir Spadło, Irena Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 11. Badania wpływu warunków przepłukiwania szczeliny roboczej w obróbce EDM na dokładność geometryczną drążonych otworów
  w czasopiśmie:   XIII International PhD Workshop OWD 2011
  Strony: 477-480
  Dominik Dudek, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2011
   
 12. The Superficial Layer Forming By Hybrid (Electroerosion-Mechanical) Machining.
  w czasopiśmie:   Proceedings of 5th Annual International Travelling Conference Education Research Innovation ERIN
  Strony: 355-362
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2011
   
 13. Badania dokładności kształtu oraz parametrów struktury geometrycznej otworów cylindrycznych drążonych metodą EDM.
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych Z. nr 16
  Strony: 11-17
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2010
   
 14. Analyzing the technical characteristics of EDM tools   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   8th Europen Conference of Young Research and Scientific Workers TRANSCOM'2009
  Strony: 193-196
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2009
   
 15. Badania charakterystyk użytkowych obrabiarki elektroerozyjnej BP-95d
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Strony: 374-379
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2009
   
 16. Badania elektroerozyjno-mechanicznego ostrzenia supertwardych narzędzi ściernych ze spoiwem metalowym przy pomocy elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 368-373
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2009
   
 17. Diagnosing adhesive joints in laminar composites by ultrasonic flaw detection method   2 pkt
  w czasopiśmie:   Cardiovascular Ultrasound
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 7-11
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2009
   
 18. Analiza możliwości zastosowania obróbki wibrościernej do wybłyszczania powierzchni elementów amunicji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 289-296
  Sławomir Spadło, Mariusz Zarzycki
  Opublikowano: 2008
   
 19. Badania eksperymentalne charakterystyk technologicznych obrabiarek elektroerozyjnych BP-95
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 281-288
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2008
   
 20. Badania obróbki elektoerozyjno-mechanicznej staliw manganowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 47-52
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2008
   
 21. Badania wpływu oddziaływań elektrod szczotkowych na efekty technologiczne obróbki elektroerozyjno-mechanicznej
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 14
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2008
   
 22. Badania wpływu oddziaływań mechanicznych elektrod szczotkowych na stan warstwy wierzchniej w obróbce elektroerozyjno-mechanicznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 1, Zeszyt: 10, Strony: 323-330
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2008
   
 23. Diagnosing laminar composites by ultrasonic flaw detection method   2 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Zeszyt: 27, Strony: 248-256
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2008
   
 24. Metody badań odporności zapalników na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 273-280
  Sławomir Spadło, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2008
   
 25. Analysis of ballistic trajectories of illuminating rockets with an electronic fuze fitted with a safety system   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4A-specjalny
  Zbigniew Koruba, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2007
   
 26. Computer ultrasonic flaw inspection system for diagnosing adhesive joints in laminar composites   1 pkt
  w czasopiśmie:   11th Int. Sci. Conf. - Production Engineering "Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining"
  Strony: 327-331
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2007
   
 27. Uwarunkowania prawne i techniczne badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej" CRAAS
  Strony: 138-151
  Sławomir Spadło, Krzysztof Łakomiec, J. Duś
  Opublikowano: 2007
   
 28. Zastosowanie elementów pneumosprężystych w układach zabezpieczających zapalników elektronicznych
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej" CRAAS'2007
  Strony: 127-137
  Sławomir Spadło, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 29. Komputerowy system do oceny jakości kompozytów warstwowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2006
  Zeszyt: 1
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 30. Methodics of Examining Laminar Composites using Ultrasonic Inspection
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 347-354
  Sławomir Spadło, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 31. Research on active surface of diamond wheel sharpened by BEDMD method   2 pkt
  w czasopiśmie:   1th Jubilee Scientific Conference - Manufacturing Engineering in Time of Information Society,
  Strony: 247-254
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 32. The Predicting of Influence Conditions of Exploitation on Propriety of Fiber- Reinforced Polymers Composite
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 71-81
  Rafał Chatys, M. Kleinhofs, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 33. Badania stanu i właściwości ściernych narzędzi diamentowych ostrzonych metodą BEDMD (Brush Electric Discharge Mechanical Dressing)
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 11, Strony: 1-6
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2005
   
 34. Investigation of electro - discharge mechanical dressing (BEDMD) of diamond abrasive wheels with conductive bonds using discrete brush   1 pkt
  w czasopiśmie:   4th Int. Conf. on Global Research and Education. Inter - academia 2005
  Strony: 57-66
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2005
   
 35. Badania połączenia adhezyjnego płaszcza komory silnika rakietowego i termoizolacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 80, Strony: 425-430
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 36. Badania właściwości skrawnych ściernic diamentowych ze spoiwem metalowym ostrzonych elektroerozyjnie przy pomocy obrotowych elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej
  Zeszyt: 36, Strony: 331-338
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 37. Comparative investigation into the brush elektrodischarge alloying with the electrodes of alloy steel and tungsten   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Manufacturing Science and Technology
  Tom: 4, Strony: 44-54
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 38. Electro-discharge mechanical dressing (EDMD) of ultra-hard abrasive tools with the conductive bonds using brush electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. of III. Int. Conf. on Advances in Production Engineering
  Strony: 171-180
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 39. Erozyjno-mechaniczne ostrzenie supertwardych narzędzi ściernych z zastosowaniem elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Zbiór Prac Akademii Techniczno-Rolniczej
  Zeszyt: 33
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 40. Komputerowy system do badania połączeń adhezyjnych cienkościennych powłok metalowych z kompozytami warstwowymi metodą defektoskopii ultradźwiękowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 80, Strony: 431-438
  Sławomir Spadło, P. Gutkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 41. Pomiary i analiza charakterystyk mechanicznych elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 10
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 42. The effect of the mechanical influence of the brush electrode on the formation of the surface layer properties
  w czasopiśmie:   Proceedings of 8th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associ
  Strony: 203-206
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2004
   
 43. A model of mechanical interactions of a brush electrode with a flat surface   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining
  Strony: IV066-IV072
  Jan Osiecki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 44. Analysis of constrained filament deformation of a brush electrode
  w czasopiśmie:   The 3 rd International Conference on Machining and Measurement of Sculptured Surfaces. Kraków
  Strony: 339-348
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 45. Badania elektroerozyjno-mechanicznego ostrzenia supertwardych narzędzi ściernych przy pomocy elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Obróbka Ścierna - Tendencje Rozwoju
  Strony: 373-378
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 46. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zespołów elektrycznych i elektronicznych obrabiarek w świetle wymagań współczesnych norm
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 9, Strony: 92-107
  Krzysztof Łakomiec, Sławomir Spadło, T. Janusz
  Opublikowano: 2003
   
 47. Obróbka erozyjno-mechaniczna elektrodą szczotkową
  w czasopiśmie:   IX Konferencja Przepływowe Maszyny Wirnikow, Rzeszów
  Strony: 491-500
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 48. Wpływ oddziaływań mechanicznych elektrody szczotkowej na konstytuowanie warstwy wierzchniej
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 9, Strony: 82-91
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 49. Badania stanu warstwy wierzchniej spoiw ściernic diamentowych po obróbce elektrodami szczotkowymi
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 211-218
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Robert Piekarski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 50. Elektroerozyjno-mechaniczne ostrzenie supertwardych narzędzi ściernych ze spoiwem metalowym przy pomocy elektrod szczotkowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
  Zeszyt: 82, Strony: 225-260
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 51. Niekonwencjonalne sposoby obróbki powierzchni krzywoliniowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Nowoczesne Technologie w Przemyśle Obrabiarek i Narzędzi, MACH-TOOL 2002
  Strony: 87-94
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 52. Obróbka erozyjno-mechaniczna staliw austenitycznych
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Warszawa
  Zeszyt: 8, Strony: 1-12
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 53. Obróbka wykańczająca płytek ceramicznych w produkcji małoseryjnej
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
  Zeszyt: 82, Strony: 401-404
  Sławomir Spadło, A. Stefko
  Opublikowano: 2002
   
 54. Surface quality of the surfaces machining by electroerosion with a flexible electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   8th Int. Sci. Conf. on Production Engineering. Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining - 2
  Strony: IV-67 - IV-78
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 55. Elementy pneumosprężyste w układach zabezpieczajaco-uzbrajajacych zapalników
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja - Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych
  Strony: 237-246
  Sławomir Spadło, J. Sadłowski, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2001
   
 56. The superficial layer forming by anodic-mechanical machining with a flexible electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   7th Int Conf. on Production Engineering. Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining CIM
  Strony: 11-118
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2001
   
 57. Badania wpływu wybranych parametrów obróbki BEDMM na jej efekty
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
  Tom: Mechanika 4, Zeszyt: 225, Strony: 127-134
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 58. Badania wpływu wybranych parametrów obróbki BEDMM na jej efekty   1 pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
  Tom: 46, Zeszyt: 225, Strony: 127-134
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 59. Gładkościowa obróbka erozyjno-mechaniczna stopów trudno skrawalnych elastyczną elektrodą o strukturze dyskretnej
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo - Techniczne "Prezentacja Projektów Badawczych Finansowanych Przez Komitet Badań Naukowych w 1999 roku", Warszawa 2000
  Strony: 87-88
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 60. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych w świetle wymagań współczesnych norm
  w czasopiśmie:   Mat. III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco-Wykonawcze
  Strony: 133-150
  J. Sadłowski, Sławomir Spadło, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2000
   
 61. Ocena jakości spoin klejonych termoizolacji silnika marszowego z wykorzystaniem skomputeryzowanego defektoskopu ultradźwiękowego
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Amunicja precyzyjnego rażenia oraz układy zabezpieczająco - wykonawcze i zasilające", Ameliówka 2000
  Strony: 121-132
  P. Gutkiewicz, Sławomir Spadło, G. Kornecka-Szcześniak, W. Wójtowicz
  Opublikowano: 2000
   
 62. Ocena przydatności wybranych typów zabezpieczeń zapalników w wyrobach rakietowych
  w czasopiśmie:   Mat. III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco - Wykonawcze
  Strony: 151-159
  J. Sadłowski, Sławomir Spadło, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2000
   
 63. Skomputeryzowany system pomiarowy do badania jakości cienkościennych połączeń metalowo-kompozytowych metodą defektoskopii ultradźwiękowej
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Amunicja precyzyjnego rażenia oraz układy zabezpieczająco - wykonawcze i zasilające", Ameliówka 2000
  Strony: 63-72
  P. Gutkiewicz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 64. Superficial layers of work-pieces subjected to electrodischarge - based alloying using brush electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   10th International Conference on Surfaces, Chemnitz 2000
  Strony: 414-421
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 65. The forming of superficial layer by electro-mechanical alloying with a discrete electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   Annals of DAAAM for 2000 & proc. of the 11th International DAAAM Symposium Proceedings, Opatija 2000
  Strony: 337-338
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2000
   
 66. The forming of surface roughness by anodic-mechanical machining with a discrete electrode   2 pkt
  w czasopiśmie:   5th Int. Sci. Conf. on Production Engineering. Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining- CIM’99, Opatija 1999
  Strony: 33-40
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1999
   
 67. Electrodischarge machining of free-form surface by brush electrode
  w czasopiśmie:   9th International DAAAM Symposium Proceedings, Cluj - Napoca 1998
  Strony: 251-352
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1998
   
 68. Gładkościowa obróbka erozyjno-mechaniczna stopów trudno skrawalnych elastyczną elektrodą o strukturze dyskretnej
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo - Techniczne "Prezentacja Projektów Badawczych Finansowanych Przez Komitet Badań Naukowych", Radom 1998
  Strony: 405-410
  Sławomir Spadło, Bogdan Nowicki
  Opublikowano: 1998
   
 69. New possibilities of machining and electrodischarge alloying of free-form surface
  w czasopiśmie:   I. International Conference on Advances in Production Engineering, Part II, Warsaw 1998
  Strony: 310-317
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1998
   
 70. The electrodischarge - based surface alloying process using brush electrode
  w czasopiśmie:   VDI BERICHTE
  Tom: 1405, Strony: 289-298
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1998
   
 71. Badania wyładowań w obróbce erozyjno mechanicznej elektrodą o strukturze dyskretnej (BEDMM)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 63, Strony: 305-313
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1997
   
 72. Elektroerozyjne wytwarzanie warstw stopowych na powierzchniach krzywoliniowych
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EM'97 (Electromachining), Bydgoszcz 1997
  Strony: 261-268
  Bogdan Nowicki, R. Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1997
   
 73. Formowanie struktury geometrycznej powierzchni w procesie obróbki erozyjno-mechanicznej elektrodą o strukturze dyskretnej (BEDMM)
  w czasopiśmie:   Sekcja Podstaw Technologii Budowy Maszyn. Prace. Kielce 1997
  Strony: 69-74
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1997
   
 74. Konstytuowanie naprężeń w warstwie wierzchniej w procesie obróbki erozyjno-mechanicznej elektrodą szczotkową (BEDMM)
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EM'97, (Electromachining), Bydgoszcz 1997
  Strony: 269-275
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Teoretyczno-eksperymentalne aspekty obróbki elektroerozyjno-mechanicznej   12 pkt
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. AUTOMATYZACJA PROCESÓW POLEROWANIA PRZEDMIOTÓW O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH   5 (2,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 11-20
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 2. Badania trwałości ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   5 (1,25) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 259-267
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ekologiczne technologie obróbki powierzchni materiałów   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 302-314
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Ekonomiczno-techniczne korzyści zastosowania obróbki wibrościernej do wytwarzania warstwy wierzchniej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 281-291
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Zastosowania obróbki wibrościernej w odniesieniu do tradycyjnych procesów produkcji   5 (2,03) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 583-594
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Teoretyczno-eksperymentalne aspekty stopowania powierzchni z zastosowaniem wyładowań elektrycznych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 224-236
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2013
   
 7. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 273-283
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 8. Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni w obróbce elektroerozyjno-mechanicznej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 285-293
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 9. The Superficial Layer Forming by Electroerosion-Mechanical Machining With a Flexible Electrode   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 117-128
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2012
   
 10. Ultrasonic Scanner for Automatical Inspection of Delamination of the Rocket Engine Chamber by Ultrasonic Flaw Detection Method   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 117-128
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2012
   
 11. Badania błędów zarysu kształtu i struktury geometrycznej powierzchni otworów cylindrycznych drążonych metodą EDM.   4 (2,00) pkt
  w książce:   Warstwa Wierzchnia Technologicznie Kształtowana
  Strony: 98-107
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2011
   
 12. Badania własności tribologicznych powłok typu Ni-TiN oraz Ni-SiC nanoszonych elektrolitycznie   4 (1,33) pkt
  w książce:   Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana
  Strony: 86-97
  Edward Wajs, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 13. The analysis of mechanical characteristics of filament brush tool   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 135-146
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2011
   
 14. Computer modeling of parameters of quality of materials   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 83-87
  Rafał Chatys, Sławomir Spadło, V. Valavičius
  Opublikowano: 2010
   
 15. Detection of defects in a laminar composites by ultrasonic flaw detection method   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 203-212
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2010
   
 16. Erozyjno-mechaniczne ostrzenie supertwardych narzędzi ściernych ze spoiwem metalowym
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 171–177
  Sławomir Spadło, Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski
  Opublikowano: 2006
   
 17. Elektroerozyjne ostrzenie ściernic diamentowych elektrodami szczotkowymi, badania charakterystyk
  w książce:   Obróbka ścierna w technikach wytwarzania: badania i aplikacje
  Strony: 263-269
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2005
   
 18. Badania stanu warstwy wierzchniej po stopowaniu elektrodami szczotkowymi z molibdenu, wolframu i stali 1H18N9   3 pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii
  Strony: 96-103
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2003
   
 19. Examination the influence of material brush electrode on the superficial layer properties in the electrodischarge-mechanical alloying process
  w książce:   Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements
  Tom: 1, Strony: 235-247
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2003
   
 20. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Formation of the superficial layer by electro-mechanical alloying with a brush electrode
  w książce:   Geometrical Surface Structure of Machine Parts
  Tom: 1, Strony: 157-166
  Bogdan Nowicki, Robert Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2001
   
 21. Smoothing the surface by brush electro-discharge mechanical machining - BEDMM
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Tom: 1, Strony: 129-137
  Bogdan Nowicki, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1998
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Aspirator do nosa   30 (15,22) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Przyrząd do mocowania przedmiotów   10 (5,00) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Sposób wytwarzania warstw wierzchnich pomocy wyładowań elektrycznych   12 pkt
  B. Nowicki, R. Pierzynowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2002
   
 4. Układ zabezpieczająco-uzbrajający zapalników elektronicznych.   12 pkt
  Sławomir Spadło, Marek Fusik, Janusz Tuśnio, Zdzisław Kobierski, Józef Sadłowski, Maciej Moskalewicz
  Opublikowano: 2001
   
 5. Sposób obróbki gładkościowej powierzchni, zwłaszcza o złożonych kształtach
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1997
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do badania zużycia krążków ściernych, stosowanych zwłaszcza do szlifowania powierzchni gipsowych
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Aspirator do nosa
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Przyrząd do mocowania przedmiotów
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Układ zabezpieczająco-uzbrajający zapalników elektronicznych.   10 pkt
  Sławomir Spadło, Marek Fusik, Janusz Tuśnio, Zdzisław Kobierski, Józef Sadłowski, Maciej Moskalewicz
  Opublikowano: 2001
   
 5. Sposób obróbki gładkościowej powierzchni, zwłaszcza o złożonych kształtach
  Sławomir Spadło
  Opublikowano: 1992
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1