O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Małgorzata Sokała
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   sokala@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-393
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
26
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925682
LUDZIE NAUKI: 129247
USOS web: 915
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, matematyka
specjalnosci: wymiana ciepła, zagadnienia odwrotne w mechanice, zastosowania matematyki

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Błedna klasyfikacja - czasopisma nie ma na liście A !
  Sensitivity coefficients applied to two-dimensional transient inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 81, Strony: S945-S946
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF LSAME.08: LEUVEN SYMPOSIUM ON APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING
  Tom: 1, Strony: 271-283
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Rola matematyki w nowoczesnej edukacji- polskie szanse cywilizacyjne w Europie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 1, Zeszyt: 187A, Strony: 271-282
  Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2011
   
 2. Solution of 2D non-homogenous wave equation by using polywave functions   4 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 16, Zeszyt: 3/4, Strony: 209-222
  Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2009
   
 3. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 15, Zeszyt: 3/4, Strony: 265–278
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   
 4. Solution of two-dimensional wave equation using some form of the Trefftz functions   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computational Methods in Science and Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 111-122
  Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wave functions in solving direct and inverse problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th Euromech, Lizbona 7-11.09.2009
  Strony: 195-196
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2009
   
 2. Solution of non-homogenous heat conduction equation by polyheat functions
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics
  Strony: 251-259
  Małgorzata Sokała, M. Ciałkowski
  Opublikowano: 2004
   
 3. Beck’s procedure- sensitivity of the algorithm to measurment error
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics Avaiable and Mechanics
  Tom: 2, Strony: 370-371
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2003
   
 4. Trefftz-funktionen fur Gleichung der instationaren Wärmeleitung. Lösung des inversen Problems
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
  Tom: 3, Strony: 376-377
  M. Ciałkowski, A. Frąckowiak, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2003
   
 5. Evaluation of the Biot number with the use of heat functions
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 349-350
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2002
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  A stability analysis for the solution of IHCP by Beck’s procedure with the heat functions
  w czasopiśmie:   Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2001 at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich 12-15.02.2001
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   
 7. Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by heat functions method   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 81, Strony: 499-500
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   
 8. Sensitivity coefficients and heat polynomials in the inverse heat conduction problems   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S693-S694
  Barbara Kruk, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w wymiarze indywidualnym i zbiorowym   5 (4,00) pkt
  w książce:   Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  Tom: T.1, Strony: 41-50
  Małgorzata Sokała, Witold Sokała
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. E-skrypt z Algebry Liniowej
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1