O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Andrzej Skrzypczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   tmaask@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-530
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
210
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3933989
LUDZIE NAUKI: 71804
USOS web: 646
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
specjalnosci: spawalnictwo

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 58

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 6, Strony: 10-14
  Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Technologia spawania laserowego blach ze stali 16Mo3   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 26, Strony: 24-27
  Andrzej Skrzypczyk, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 3. Temperaturowe zależności odporności na pękanie materiału złącza ze stali 13CrMo4-5 spawanego laserowo   4 (1,32) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 736, Strony: 656-659
  Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2015
   
 4. Właściwości i struktura złączy spawanych stalowych belek stropowych z lat 30. XX w. ze wzmocnieniami z niestopowej stali konstrukcyjnej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 85, Zeszyt: 11, Strony: 58-63
  Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2013
   
 5. Uszkodzenia rur wężownic przegrzewacza pary w okresie postojowym   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej
  Tom: 21, Strony: 52-54
  Mirosław Gajewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2010
   
 6. Badania napoin stellitowych na powierzchniach uszczelniających w armaturze   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: Nr 8, Zeszyt: 8, Strony: 43-48
  Mirosław Gajewski, Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 7. Naprawa wad w odlewach ze staliw Cr - Ni - Cu utwardzanych wydzieleniowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 8, Strony: 128-131
  Mirosław Gajewski, Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 8. Spawanie metodą MAG blach ze stali 18G2A   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 162-169
  Andrzej Skrzypczyk, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2006
   
 9. Własności i struktura doczołowych złączy spawanych ze stali 18G2A wykonanych metodą MAG   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 78, Zeszyt: 9-10, Strony: 32-35
  Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2006
   
 10. Jednostronne spawanie pod topnikiem prądem pulsującym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 71, Zeszyt: 12, Strony: 7-10
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1999
   
 11. Komputerowa analiza procesu spawania metodą MIG/MAG łukiem pulsujacym
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: LXIX, Zeszyt: 6, Strony: 10-13
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1997
   
 12. Spawanie łukiem krytym z programowanym przebiegiem
  w czasopiśmie:   Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
  Tom: 38, Zeszyt: 5, Strony: 12-14
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1993
   
 13. Stan i perspektywy rozwoju spawania z regulacją parametrów procesu.
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Zeszyt: 2, Strony: 35-38
  W.A. Szafierovskij, A.N. Sierienko, Andrzej Skrzypczyk, A.I. Patrikiejev
  Opublikowano: 1987
   
 14. Tendencje rozwojowe spawania łukowego wąskoszczelinowego.
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 3, Strony: 4-6
  A.N. Sierienko, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1986
   
 15. Badania napoin wykonanych elektrodami ENS 18-8 SiBB
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: XXXVI, Zeszyt: 3, Strony: 17-19
  Stanisław Zdrodowski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1985
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Properties and Microstructure of Laser Welded VM12-SHC Steel Pipes Joints   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2B/2016, Strony: 1143–1149
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wybrane aspekty technologiczne spawania łukowego z programowanym przebiegiem
  w czasopiśmie:   Sympozjum Katedr i Zakłądów Spawalnictwa
  Strony: 3-8
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2003
   
 3. Napawanie plazmowe powierzchni uszczelniających w armaturze przemysłowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 151-158
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2001
   
 4. Wpływ czynników technologicznych spawania łukiem krytym prądem pulsującym na jakość spoiny
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferenca Spawalnicza "Jakość w spawalnictwie", Międzyzdroje 2001
  Strony: 273-280
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2001
   
 5. Badania własności plastycznych złączy spawanych
  w czasopiśmie:   Materiały V Międzynarodowej Konferencji "Nov? smery vo věrobněch technologi ch 2000"
  Tom: PREćOV 2000, Strony: 182-185
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2000
   
 6. Rejestracja parametrów technologicznych spawania metodą MIG/MAG prądem pulsującym
  w czasopiśmie:   42 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza "Techniki komputerowe w spawalnictwie", Warszawa 2000
  Strony: 76-81
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2000
   
 7. Modulowanie parametrów technologicznych spawania łukowego
  w czasopiśmie:   Materiały IV Międzynarodowej Konferencji "Nov? smery vo věrobněch technologi ch ď99"
  Strony: 142-144
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1999
   
 8. Spawanie jednostronne łukiem krytym prądem pulsującym
  w czasopiśmie:   IV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza, Szczecin-Międzyzdroje 1999
  Strony: 138-143
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1999
   
 9. Spawanie łukowe pod topnikiem z programowaniem parametrów technologicznych
  w czasopiśmie:   Materiały VI Międzynarodowej Konferencji "Technologia", Bratysława 1999
  Strony: 893-896
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1999
   
 10. Mechanicke vlasnosti zvarovych spojov z ocele 09G2 vykonanych dvojoblukovym zvaranim pod tavidlom
  w czasopiśmie:   Medzinarodna vedecko-technicka konferencia, Źilina 1997
  Strony: 229-231
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1997
   
 11. Własności i struktura jednowarstwowych złączy spawanych ze stali 09G2 wykonanych łukiem krytym
  w czasopiśmie:   Prace Sekcji Podstaw Technologii KBN PAN
  Zeszyt: 57, Strony: 87-97
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1997
   
 12. Badanie i ocena spawania metodą MAG z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiaru i rejestracji parametrów procesu.
  w czasopiśmie:   Materiały XXXIX Krajowej Konferencji Spawalniczej. Częstochowa-Poraj 1996
  Strony: 41-47
  Andrzej Skrzypczyk, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1996
   
 13. Kompjutjernaja sistema izmjerjenija i registracji parametrov rjeżima dugovoj svarki.
  w czasopiśmie:   Materiały Międzynarodowej Konferencji "Sovrjemiennyje probljemy razvitja svarocznovo proizvodstwa ..." Mariupol 1996
  Strony: 63
  Andrzej Skrzypczyk, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1996
   
 14. Komputerowy system oceny spawania MIG/MAG.
  w czasopiśmie:   Materiały Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice-Rudy 1996
  Strony: 145-153
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1996
   
 15. Dwułukowe spawanie pod topnikiem z programowanym przebiegiem.
  w czasopiśmie:   Materiały Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice-Rudy 1995
  Strony: 104-112
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1995
   
 16. Jednostronne spawanie dwułukowe pod topnikiem z programowanym przebiegiem.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Mechanika
  Zeszyt: Z. 55, Strony: 87-95
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1995
   
 17. Programmed arc welding.
  w czasopiśmie:   XII International Colloquium, Technical University of Budapest, Balatonfured 1995
  Zdzisław Durmała, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1995
   
 18. Znaczenie procesu krystalizacji w spawaniu łukowym odlewów.
  w czasopiśmie:   Materiały XX Konferencji Wydziału Odlewnictwa AGH, Kraków 1995
  Strony: 183-188
  Zdzisław Durmała, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1995
   
 19. Problemy zapewnienia jakości i wydajnosci spawania łukowego pod topnikiem.
  w czasopiśmie:   Materiały XXXVII Krajowej Konferencji Spawalniczej. Częstochowa-Poraj 1994
  Strony: 96-102
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1994
   
 20. Wlijanie termiczjeskovo cikła dvuchdugovoj svarki s programmirovanijem rjeżima na strukturu i svojstva tołstolistovoj stali tipa 09G2S.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencji "Matjematiczjeskije mjetody w SAPR w svarocznom proizvodstwije" Swierdłowsk 1990
  Strony: 23
  A.N. Sierenko, W.A. Szafierovskij, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1990
   
 21. Probljemy i pjerspjektivy razvitja svarki tołstolistovych konstrukcji.
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "100 ljetje izobrjetjenija svarki po mjetodu N.G. Słovjanova i sovrjemijennyje probljemy razvitja svarocznovo proizvodstva. Perm 1988
  Zeszyt: Cz.1, Strony: 59-60
  A.N. Sierenko, W.A. Szafjerovskij, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1988
   
 22. Puti avtomatizacji processa odnostoronnej svarki krupnogabaritnych tołstostjennych konstrukcji.
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "100 ljetje izobrjetjenija svarki po mjetodu N.G. Słovjanova i sovrjemijennyje probljemy razvitja svarocznovo proizvodstva. Perm 1988
  Zeszyt: cz.3, Strony: 62-63
  W.A. Szafjerovskij, A.N. Sierenko, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1988
   
 23. Progrjesivnaja tjechnołogija svarki tołstolistovovo metałła pod fljusom s dvumja programmirujemymi dugami.
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Novyje processy svarki, napłavki i gazotjermiczjeskich pokrytii w maszinostrojenii" Taganrog 1986
  Strony: 61-62
  Andrzej Skrzypczyk, A.N. Sierienko, W.A. Szafjerovskij
  Opublikowano: 1986
   
 24. Spawanie żarowytrzymałej stali X20CrMoV121 róznymi metodami.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne "Stale dla energetyki"
  Zeszyt: Zeszyt Nr 37
  Andrzej Skrzypczyk, Stanisław Zdrodowski
  Opublikowano: 1985
   
 25. Dugovaja svarka energjeticzjeskich truboprovodov iz stali HT 91 płavjaszczimsja elektrodom.
  w czasopiśmie:   Materiały V Miedzynarodowego Sympozjum Metaloznawczego, Strbske Pleso 1983
  Zeszyt: Cz.III, Strony: 99-107
  Stanisław Zdrodowski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1983
   
 26. Problemy spawania stali typu 12 Cr-Mo-V przeznaczonej do pracy w temperaturach podwyższonych.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Mechanika 31
  Zeszyt: 31, Strony: 133-140
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1983
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 291-298
  Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Właściwości obwodowych złączy rur z nadstopu niklu Inconel 625 spawanych laserowo.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych.
  Tom: 1, Strony: 299 - 308
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH KONWENCJONALNYCH TIG I LASEROWYCH Z NISKOWĘGLOWYCH STALI STOSOWANYCH W ENERGETYCE   5 (,90) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: 1, Strony: 281-296
  Robert Pała, Tadeusz Pała, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ gazu osłonowego na jakość laserowo spawanych złączy doczołowych blach ze stali 16Mo3   5 (2,50) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechanice i inżynierii materiałowej
  Strony: 86-96
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Badanie wpływu gazu osłonowego na występowanie niezgodności spawalniczych podczas laserowego przetopu stali 16Mo3   5 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne Zastosowanie Technologii Spawalniczych
  Strony: 123-132
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2015
   
 6. WŁAŚCIWOŚCI OBWODOWYCH ZŁĄCZY RUR ZE STALI VM12-SHC SPAWANYCH LASEROWO   5 (2,00) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej - monografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny
  Strony: 193-197
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2015
   
 7. Badania struktury doczołowych złączy spawanych ze stali S355J2 wykonanych metodą MAG   5 pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 186 - 194
  Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2013
   
 8. Struktura i właściwości doczołowych złączy ze stali konstrukcyjnej niestopowej, spawanych metodą MAG prądem pulsującym   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 201 - 207
  Andrzej Dziadoń, Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2013
   
 9. Zmechanizowane spawanie jednostronne metodą MAG blach o grubości 6 mm ze stali konstrukcyjnej niestopowej   5 pkt
  w książce:   Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie
  Strony: 187-198
  Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2013
   
 10. Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle wymagań norm PN-EN 1090   4 pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 160-169
  Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2012
   
 11. Welding and heat treatment of bainitic ductile iron   7 pkt
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 39-46
  Frantisek Banas, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2008
   
 12. Influence of the technologicalparameters of pulse submerged arc welding on the quality of weld   3 pkt
  w książce:   Science Report, Project PL-1, Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements
  Strony: 261-268
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 2003
   
 13. Software for the quality analysis of the MIG/MAG welding proces
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Strony: 201-208
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1998
   
 14. Programnoje upravljenije processom svarki tołstostjennych konstrukcji.
  w książce:   Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988
  Tom: cz. III, Strony: 167-171
  A.N. Sierenko, W.A. Szafierowskij, Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1988
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób spawania dwułukowego metali o dużej grubości
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1997
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności ze stali o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumieniem energii
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Szymon Tofil, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób spawania dwułukowego metali o dużej grubości
  Andrzej Skrzypczyk
  Opublikowano: 1993
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1