O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Michał Karol Skrzyniarz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
779
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014383
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 22

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Designation of the minimum thickness of machined layer for the milling process of Duralumin PA6   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 722-725
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Milling with a tool with unevenly distributed cutting plates   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 726-729
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 4. The analysis of relative oscillation during face milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 730-733
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 5. The assessment of the impact of the installation of cutting plates in the body of the cutter on the size of generated vibrations and the geometrical structure of the surface   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 734-737
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 6. The impact of cooling methods on the maximum temperature of the processed object during side milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 528-531
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 7. The analysis of the zone for initiating the cutting process of X37CrMoV51 steel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 426-429
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badanie wybranych właściwości metrologicznych głowicy do pomiaru przemieszczeń względnych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Frezowanie oscylacyjne powierzchni płaskich   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1190-1191
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1200-1201
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ strategii obróbki frezarskiej na odchyłkę walcowości cylindrycznych powierzchni zewnętrznych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1702-1703
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 5. OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 577-585
  Michał Skrzyniarz, Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 6. PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 724-732
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   
 7. PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 733-741
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 8. Analiza dokładności pozycjonowania w osiach liniowych centrum frezarskiego Hermle B300   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 3, Strony: 160-163
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 9. Ocena dokładności pozycjonowania centrum frezarskiego Hermle B-300   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9/2014, Strony: 363-370
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Determination of Minimum Uncut Chip Thickness in Turning
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS SECTION 5
  Tom: 11, Zeszyt: 5, Strony: 278-281
  Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Diagnostyka centrum frezarskiego Hermle B300 za pomocą szybkiego testu Ballbar QC-10
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 124-129
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Ocena dokładności pozycjonowania centrum frezarskiego Hermle B-300
  w czasopiśmie:   Metrologia w technikach wytwarzania
  Strony: 375-382
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. 9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Tom: 9
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Piotr Maj, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (7,50) pkt
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
  Stanisław Adamczak, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Leszek Radziszewski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1