O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Zbigniew Skrobacki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   zbigs@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-302
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
113
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924493
LUDZIE NAUKI: 106176
USOS web: 562
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: eksploatacja i konstrukcja maszyn, inżynieria systemów, zarządzanie inżynierskie

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 58

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of thermal conditions inside a vehicle cabin   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02085, Strony: 1-5
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Komfort cieplny w kabinie samochodu – badania eksperymentalne.   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 261, Zeszyt: 12, Strony: 1171-1174
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badania mobilności studentów przemieszczających się samochodami osobowymi i busami w regionie świętokrzyskim   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9630-9637
  Zbigniew Skrobacki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2014
   
 3. Model multiplikatywny natężenia ruchu pojazdów w mieście   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 3/2014, Strony: 5746 – 5754
  Zbigniew Skrobacki, Marek Pawełczyk
  Opublikowano: 2014
   
 4. Sieci złożone jako narzędzie modelowania systemów transportowych i logistycznych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5007 – 5022
  Marek Pawełczyk, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2014
   
 5. Analiza rynku paliw i prognozy własne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 13, Zeszyt: 7-8, Strony: 142-151
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2012
   
 6. Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 144, Strony: 308-317
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2011
   
 7. Prognozy cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku   6 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 11, Zeszyt: 6
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2010
   
 8. Zastosowanie metody Browna do prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 56-66
  Rafał Chatys, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2010
   
 9. Hybrydowy model do prognozowania procesów logistycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: CD-CD
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2007
   
 10. Selected methods for the estimation of the logistic function parameters   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 52-56
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2007
   
 11. Ekonomiczno-techniczne aspekty odnowy parku samochodowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 4, Strony: 57-60
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2006
   
 12. Wybrane metody tworzenia strategii zrównoważonego transportu miejskiego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Tom: Nr 1(29), Strony: 45-53
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza statystyczna podróży w celu edukacyjnym studentów w regionie świętokrzyskim
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT 2016
  Strony: 1-5
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analiza zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w latach 2004-2014 na przykładzie województwa świętokrzyskiego
  w czasopiśmie:   X International Science-Technical Conference "Automotive Safety" 2016
  Strony: 324-329
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Assessment of uncertainty in urban traffic noise measurment
  w czasopiśmie:   XX! Polish-Slovak Scientific Conference "Machine Modeling and Simulations 2016"
  Strony: 281-288
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 4. Proposal for Air Pollution Monitoring System with Particular Attention to Linear Emissions
  w czasopiśmie:   Journal of Powertrain and Transport KONES
  Tom: 23, Zeszyt: 3, Strony: 25-32
  W. Batko, Zbigniew Skrobacki, M. Oliszewski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Model probabilistyczny do badań natężenia ruchu w mieście
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015
  Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   
 6. Ocena stanu termicznego wnętrza kabiny samochodu
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 5153-5160
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 7. Wykorzystanie rurek ciepła w układzie wentylacji pojazdu
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 5161-5168
  Tadeusz Orzechowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2015
   
 8. Prognoza cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku na rok 2012
  w czasopiśmie:   Medzinárodná Vedecká Konferencja „CMDTUR 2012”
  Strony: II-373 – II-380
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2012
   
 9. Badanie zużycia paliwa autobusu SCANIA zasilanego etanolem
  w czasopiśmie:   III Sympozjum Naukowo-Techniczne EKSPLOLOG'2008
  Strony: 246-253
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 10. Methodological comments on the application of the TOWS/SWOT analysis to systems engineering
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Tom: 1-2, Strony: 65-74
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 11. Próba prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego
  w czasopiśmie:   III Sympozjum Naukowo - Techniczne EKSPLOLOG'2008
  Strony: 322-323
  Rafał Chatys, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 12. Utility in maintenance systems
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Tom: 1-2, Strony: 19-28
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Zalecenia metodyczne tworzenia komputerowego systemu informacji naukowej i naukowo-technicznej
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej
  A. Predygier, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego
  w czasopiśmie:   Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 1, Działania 1.4
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2007
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  An expert system for forecasting lorry maintenance economic effectiveness
  w czasopiśmie:   3th World Congress on Maintenance - Sharing Knowledge and Success for the Future
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2006
   
 16. Operation costs of truck including indirect costs
  w czasopiśmie:   Horizonty Dopravy
  Tom: 14, Zeszyt: 5, Strony: 59-60
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2006
   
 17. Controlling strategiczny w eksploatacji
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowe Sympozjum - Inżynieria systemów bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska, Płock 2003
  Zeszyt: 2, Strony: 251-260
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2003
   
 18. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Koncepcja modułu oczekiwanej użyteczności w systemie ekspertowym
  w czasopiśmie:   XI Konferencja nt "Pozyskiwanie wiedzy i jej zarządzanie", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2003
   
 19. Analiza przydatności metod prognozowania w ocenie efektywności eksploatacyjnej suszarki
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej:Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Zeszyt: 9
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 20. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Metodyka pozyskiwania informacji do celów prognostycznych
  w czasopiśmie:   X Konferencji nt Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Karpacz 17-19.05.2002
  Zdzisław Piasta, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 21. Model koncepcyjny bazy wiedzy do wyboru suszarki w prognozowanych warunkach eksploatacyjnych i rynkowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej:Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Zeszyt: 9, Strony: 45-54
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 22. Racjonalność inwestycji związanych z recyklingiem pojazdów
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy recyklingu" Politechnika Warszawska i SGGW
  Strony: 326-361
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 23. Recykling wybranych materiałów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej:Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Zeszyt: 10
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 24. Społeczeństwo informacyjne eŚwiętokrzyskie - utopia czy konieczność
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki 07-16 września 2001 r. Prezentacje festiwalowe. Kielce 2002
  Strony: 124-133
  Bożena Kaczmarska, Zbigniew Lis, Sławomir Luściński, Ignacy Pardyka, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 25. Analiza efektywności ekonomicznej w prognozie eksploatacji obiektu technicznego
  w czasopiśmie:   IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych
  Zeszyt: 3
  L. Powierża, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2001
   
 26. Prognozowanie zysku z eksploatacji suszarni
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowe Sympozjum "Inżynieria systemów bioagrotechnicznych"
  Zeszyt: 8
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2001
   
 27. Hybrydowy model komputerowego wspomagania projektowania z zastosowaniem parametrycznego systemu 3D
  w czasopiśmie:   Konwersatorium "Problemy inżynierii eksploatacji", Inżynieria projektowania eksploatacji, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2000
  Zeszyt: 6, Strony: 139-146
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2000
   
 28. System ekspertowy do oceny efektywności ekonomicznej urządzenia technicznego z uwzględnieniem niepewności prognozy
  w czasopiśmie:   Konferencja "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2000", Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
  Strony: 491-499
  L. Powierża, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2000
   
 29. Tworzenie bazy wiedzy w systemie eksperckim PC-Shell
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 192-199
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 1999
   
 30. Parametryczne modelowanie 2D i 3D w różnych systemach CAD (DesignView, AutoCAD, SolidWorks97)
  w czasopiśmie:   II Ogólnopolskie Seminarium "Nowoczesne nauczanie geometrii i grafiki inżynierskiej", Wisła 1998
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 1998
   
 31. Przydatność systemu PC-Shell w projektowaniu systemów bioagrosuszących
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
  Zeszyt: 6, Strony: 137-145
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 1998
   
 32. Zastosowanie systemu SolidWorks97 w przedmiocie "Geometria wykreślna" i "Zapis konstrukcji"
  w czasopiśmie:   II Ogólnopolskie Seminarium "Nowoczesne nauczanie geometrii i grafiki inżynierskiej", Wisła 1998
  Jerzy Kurdziel, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 1998
   
 33. Reprezentacja wiedzy w programie eksperckim na przykładzie systemu PC-Shell
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
  Tom: ISB, Zeszyt: 5, Strony: 231-236
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 1997
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów   5 (1,67) pkt
  Józef Ciosmak, Andrzej Bąkowski, Andrzej Izworski, Tomasz Orzechowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki, Piotr Suliga, Jacek Wydrych, Piotr Żach
  Opublikowano: 2016
   
 2. Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Vol. V. Sustainable Development of Transport   5 (2,50) pkt
  Marek Pawełczyk, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja zintegrowanego monitoringu ruchu pojazdów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza   5 (1,67) pkt
  w książce:   Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej
  Strony: 93-107
  Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Niepewność pomiarów hałasu drogowego na przykładzie wybranych stacji monitoringu   5 (1,50) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów
  Tom: 20, Strony: 66-123
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. A transport system in the social, economic and natural environment   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 5, Strony: 126-153
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2012
   
 4. Próba interdyscyplinarnego ujęcia tematyki zrównoważonego rozwoju transportu   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Vol. V. Sustainable Development of Transport
  Tom: 3
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2012
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Monitorowanie przemieszczania się ludzi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej w obszarze miasta Kielce
  w książce:   Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym
  A. Kościołek, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2010
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Qualitative forecast for fuel market accounting for sustainable development
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 213-231
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2010
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza SWOT-TOWS dla siedmiu obszarów tematycznych
  w książce:   Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim. Foresigh
  Strony: 347-373
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Identyfikacja procesów w aspekcie prognozowania
  w książce:   Identyfikacja procesów w aspekcie prognozowania
  Strony: 313-351
  Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2007
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Planowanie inwestycji rzeczowej w przedsiębiorstwie transportowym
  w książce:   Wybrane zagadnienia transportu samochodowego
  Strony: 86-107
  A. Niewczas, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Assessment of selected operational indicators of Scania engine and bus fuelled by ethanol
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 18-30
  Andrzej Ambrozik, Zbigniew Skrobacki, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1