O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Monika Barbara Skóra
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mskora@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-312
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
280
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925677
LUDZIE NAUKI: 209444
USOS web: 918
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analytical approach in torsional multi-mass discrete-continuous systems with variable inertia   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Meccanica
  Tom: 44, Zeszyt: 2, Strony: 121-131
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2009
   
 2. Modeling of multimass systems torsionally deformed with variable inertia   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Differential Equations
  Strony: 1-11
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2006
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Torsional vibrations of discrete-continuous systems with local nonlinearities having soft type characteristics   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 211-227
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2009
   
 2. Torsional vibrations of discrete-continuous systems with local nonlinearity having hard type characteristics   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 44, Zeszyt: 4, Strony: 949-962
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2006
   
 3. On two-dimensional and one-dimensional approach in torsional mechanical systems   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: Z. 65, Zeszyt: 65 [222], Strony: 319-326
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2005
   
 4. Vibrations of torsional systems with a local nonlinearity described by irrational functions   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Zeszyt: 65 [222], Strony: 335-342
  Monika Skóra, Amalia Pielorz
  Opublikowano: 2005
   
 5. Vibrations of torsional systems with a local nonlinearity described by irrational functions   2 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: Z. 65, Strony: 335-342
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Properties of the Materials Used in the Process of Plasma Spraying of Optical Coatings
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015,
  Tom: 5, Strony: 191-195
  Medard Makrenek, Milena Pajdo, Wojciech Żórawski, Radosław Belka, Anna Góral
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analytical and numerical solutions for a system torsionally deformed
  w czasopiśmie:   Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science
  Zeszyt: 1, Strony: 99-106
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2006
   
 3. Use of two-dimensional and one-dimensional approach in torsionally deformed systems
  w czasopiśmie:   Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science
  Zeszyt: 2, Strony: 135-142
  Amalia Pielorz, Monika Skóra
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w rozwoju ekoinnowacji technicznych   5 (,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 283-294
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus, Monika Skóra
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Repetytorium z matematyki
  B. Sękalska, Maciej Sękalski, Monika Skóra, Tomasz Sztechman
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1