O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Zbigniew Sender
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Pełniona funkcja: Kierownik
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   Zbigniew.Sender@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-404
Język komunikacji: polski, rosyjski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
374
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925674
LUDZIE NAUKI: 70760
USOS web: 966
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 668
Dyscypliny KBN:informatyka
specjalnosci: dydaktyka informatyki, informatyka w zarządzaniu, sieci komputerowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Świętokrzyska regionalna sieć komputerowa –działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe 34 , Politechnika Świętokrzyska
  Zeszyt: 34, Strony: 361-368
  Zbigniew Sender, J. Stefańczyk
  Opublikowano: 2006
   
 2. Świętokrzyska regionalna sieć komputerowa –działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim „VII Sympozjum Instytutu Ekonomi i Zarządzania , 2006, Zeszytu Naukowe PŚk
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 361-368
  Zbigniew Sender
  Opublikowano: 2006
   
 3. Information Society in Świętokrzyski Region
  w czasopiśmie:   Proceeding of 5th International Conference for Students and Young Scientist "Telecommunication in XXI century"
  Strony: 11-22
  Zbigniew Sender
  Opublikowano: 2005
   
 4. Information Society in Świętokrzyski Region
  w czasopiśmie:   Proceeding of 5th International Conference for Students and Young Scientist "Telecommunication in XXI century"
  Strony: 11-22
  Małgorzata Suchańska, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 2005
   
 5. The Present State of Future Development Prospects of the Information Society in Świętokrzyski Region
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Conference ACSN
  Strony: 35-384
  Zbigniew Sender
  Opublikowano: 2005
   
 6. The Present State of Future Development Prospects of the Information Society in Świętokrzyski Region
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Conference ACSN'2005
  Strony: 35-38
  Małgorzata Suchańska, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 2005
   
 7. The State and Future Development Prospects of the Information Society in the Świętokrzyski Region
  w czasopiśmie:   Advanced Computer Systems and Networks, ACSN- Lviv
  Strony: 35-38
  Zbigniew Sender, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2005
   
 8. Komputerowy program porównywania zarysów okrągłości za pomocą rachunku korelacyjnego
  w czasopiśmie:   V Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" WAT Warszawa
  Tom: 3, Strony: 73-78
  Stanisław Adamczak, Zbigniew Sender, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2001
   
 9. Komputerowe wspomaganie statystycznych badań porównawczych metod pomiaru zarysów okrągłości
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo - Techniczna "Metrologia wspomagana komputerowo" WAT, Warszawa 1999
  Tom: 2, Strony: 213-218
  Stanisław Adamczak, Zbigniew Sender, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 1999
   
 10. On certain indentyfication method for simulational stand tests
  w czasopiśmie:   Egineering Transactions, Polish Academy of Science
  Strony: 221-239
  Zbigniew Sender, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1991
   
 11. Symulacyjny model prognozowania niezawodności procesów technologicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe M-19, Politechnika Świętokrzyska
  Strony: 7-19
  Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1979
   

Monografie
 1. Europejski system DATA STAR Internetowe Bazy Danych
  Zbigniew Sender, Grażyna i inni Gębal
  Opublikowano: 1993
   
 2. UNIX - Praca w sieci
  Z. Kamionka-Aleksandrowicz, Jan Lachowski, Marzena Nowakowska, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1993
   

Rozdziały w monografiach
 1. Konzeption der Auswertung der Genauigkeit von Computergestutzten Bezugsmessungen Der Rundheitsprofile
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Strony: 7-16
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1