O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Piotr Łukasz Sęk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   psek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-779
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
197
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940150
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4776
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Influence of laser beam intensity on geometry parameters of a single surface texture element   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 3B, Strony: 2215-2219
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Raman study of TiO2 coatings modified by UV pulsed laser   15 pkt
  w czasopiśmie:   Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-5
  Radosław Belka, Justyna Kęczkowska, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Laser Cold Ablation as a Cutting Edge Method of Forming Silicon Wafers used in Solar Cells   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: Terotechnology, Strony: 113-118
  Piotr Sęk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 3. Laser Technologies in Microsystems   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: Terotechnology, Strony: 119-124
  Mariusz Tomczyk, Maria Walczak, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2014
   
 4. Laser surface texturing - chosen problems   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - Aplication of Lasers
  Tom: 8703, Strony: 8703-8743
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Powierzchnia z teksturą – topografia i energia powierzchniowa   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 6, Strony: 88-96
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2011
   
 2. Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 17-24
  Norbert Radek, Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ablative cutting of surface layer on polycrystalline silicon photovoltaic cells
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 203-206
  Szymon Tofil, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 2. Precise Laser Welding of Thinwalled Stainless Steel Tubes
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 89-92
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2013
   
 3. Experimental comparising evaluation of tribological properties of surface with geometrical texture
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2011
  Strony: 167-170
  Piotr Sęk
  Opublikowano: 2011
   
 4. Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 133-138
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 5. Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 265-270
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 6. Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 3, Strony: 172-178
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 7. Review of used traction tyres recycling Technologies
  w czasopiśmie:   7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM'2007
  Strony: 209-212
  Piotr Sęk
  Opublikowano: 2007
   
 8. Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 44-53
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2007
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza ekonomiczna recyklingu energetycznego zużytych opon
  w czasopiśmie:   Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”; Pierwsza Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja pt.:Zarządzanie procesem innowacyjnym na Ukrainie: „Problemy, perspektywy, ryzyko”
  Andrzej Sęk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2006
   
 10. Analiza ekonomiczna recyklingu energetycznego zużytych opon
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja „Uprawlinja innowacyjnim prociesom v Ukrainii: Problemi, Pierspiektiwy, Riziki”
  Strony: 544-545
  Andrzej Sęk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2006
   
 11. Technologie recyklingu zużytych opon wraz z analizą ekonomiczną recyklingu energetycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34, Strony: 510-521
  Andrzej Sęk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2006
   
 12. Technologie recyklingu zużytych opon wraz z analizą ekonomiczną recyklingu energetycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34, Strony: 510-521
  Andrzej Sęk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Dobór parametrów ablacji laserowej na podstawie dokładności wykonania pojedynczego elementu tekstury o kształcie czaszy   5 pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 399-412
  Piotr Sęk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Nacinanie ablacyjne warstwy polikrystalicznego krzemu na powierzchni ogniw fotogalwanicznych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn, wybrane zagadnienia problemowe
  Strony: 73-78
  Szymon Tofil, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wybrane własności tribologiczne powierzchni z teksturą wykonaną techniką zimnej ablacji laserowej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn, wybrane zagadnienia problemowe
  Strony: 19-25
  Piotr Sęk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2013
   
 4. Shape measurments of surfaces with geometrical texture made on SiC rings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Tom: M29, Strony: 117-122
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. LASEROWE MIKROTECHNOLOGIE W MIKROSYSTEMACH
  w książce:   Terotechnologia 2013
  Strony: 260-268
  Mariusz Tomczyk, Maria Walczak, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1