O pracowniku
Pomoc (F2)
Tadeusz Saletra
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
620
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 0


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1