O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Ihor V. Rokach prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   rokach@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-305
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
151
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928668
LUDZIE NAUKI: 20425
USOS web: 615
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 626
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika ciała stałego

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 34

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determination of the dynamic stress intensity factor for the four-point bend impact test   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Fracture
  Tom: 160, Zeszyt: 1, Strony: 93-100
  Ihor Rokach, Paweł Łabędzki
  Opublikowano: 2009
   
 2. Discussion on the paper "Analysis of the dynamic responses for a pre-cracked three-point, bend specimen" by Fengchun Jiang, Aashish Rohatgi, Kenneth S. Vecchio and Justin L. Cheney   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Fracture
  Tom: No 131, Zeszyt: 3, Strony: 297-299
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2005
   
 3. Discussion on the paper: Evaluation of dynamic fracture toughness KId by Hopkinson pressure bar loaded instrumented Charpy impact, by Jiang Fengchun, Liu Ruitang, Zhang Xiaoxin   24 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 131, Zeszyt: 3, Strony: 1107-1111
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2005
   
 4. Influence of contact compliance on dynamic stress intensity factor variation during an impact test   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Fracture
  Tom: 126, Zeszyt: 2, Strony: 41-46
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2004
   
 5. Numerical-analytical approach for dynamic one-point-bend test modelling   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Fracture
  Tom: 130, Zeszyt: 4, Strony: 193-200
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2004
   
 6. On the accurate determination of contact compliance for impact test modelling   24 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Solids and Structures
  Tom: 40, Zeszyt: 11, Strony: 2715-2729
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2003
   
 7. Modal approach for processing one- and three-point bend test data for DSIF-time diagram determination. Part I - Theory
  w czasopiśmie:   Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures
  Tom: 21, Zeszyt: 8, Strony: 1007-1014
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1998
   
 8. Modal approach for processing one- and three-point bend test data for DSIF-time diagram determination. Part II - Calculations and results
  w czasopiśmie:   Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures
  Tom: 21, Zeszyt: 8, Strony: 1015-1026
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1998
   
 9. On the influence of one-point-bend impact test parameters on dynamic stress intensity factor variation
  w czasopiśmie:   Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  Tom: 234-236, Strony: 838-841
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1997
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Influence of friction on results of an impact fracture test   6 pkt
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering / Archiwum Budowy Maszyn
  Tom: 51, Zeszyt: 3, Strony: 377-389
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2004
   
 2. DSIF-calc - ogólnodostępny program do analizy wyników prób udarowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 5-6, Strony: 9-12
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Stress Intensity Factor Calculation by Smoothed Finite Element Method
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 91-92
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2015
   
 2. Dynamiczny współczynnik poprawkowy dla próby czteropunktowego zginania udarowego
  w czasopiśmie:   12 Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Mechaniki Pękania
  Strony: 56-57
  Paweł Łabędzki, Ihor Rokach
  Opublikowano: 2009
   
 3. LaTeX in e-Learning:new tools and techniques
  w czasopiśmie:   International Conference - Simulation Based Engineering and Science TCN CAE'2008
  Strony: 97
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2008
   
 4. One-point impact bend test: a mixed numerical-analytical study
  w czasopiśmie:   17th ESIS Conference (European Conference on Fracture ECF)
  Strony: 111
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2008
   
 5. Fast numerical modeling of four-point impact test
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 133-136
  Paweł Łabędzki, Ihor Rokach
  Opublikowano: 2007
   
 6. Wyznaczanie zależności czasowej dynamicznego współczynnika intensywności naprężeń na podstawie wyników próby czteropunktowego zginania udarowego za pomocą metody superpozycji modalnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 4, Strony: 76-77
  Paweł Łabędzki, Ihor Rokach
  Opublikowano: 2007
   
 7. Influence of friction on results of an instrumented impact test, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures
  w czasopiśmie:   16th European Conference on Fracture
  Strony: 499-500
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2006
   
 8. Loading rate effects on the fracture toughness of steels
  w czasopiśmie:   17th International Conference on Fitness-for-Service FITNET'2006
  Strony: 06-012-1-5
  E. Lucon, Ihor Rokach
  Opublikowano: 2006
   
 9. Influence of friction on results of an impact fracture test
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 427-434
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2003
   
 10. On the influence of contact compliance on Dynamic Key Curves In
  w czasopiśmie:   9th International Conference of Mechanical Behaviour of Materials, Geneva, Switzerland
  Strony: 43
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2003
   
 11. On the numerical evaluation of the anvil force for accurate dynamic stress intensity factor determination   2 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 70, Zeszyt: 15, Strony: 2059-2074
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2003
   
 12. An extended model of oblique impact of elastic ball
  w czasopiśmie:   Science and Golf IV - Routledge
  Strony: 515-523
  Ihor V. Rokach, T. Shimizu, K. Takahashi, H. Komatsu, M. Satoh
  Opublikowano: 2002
   
 13. Modification of Dugdale Model to Include the Work Hardening and in and out of plane Constraints
  w czasopiśmie:   Fracture Mechanics, Beyond
  Tom: 2, Strony: 551-560
  Andrzej Neimitz, Ihor V. Rokach, D. Kocańda, K. Gołoś
  Opublikowano: 2002
   
 14. Scientific data formats: are they good for fracture mechanics
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2001
   
 15. Simple formulae for processing of the results of a one-point-bend test
  w czasopiśmie:   In: Proc. of the Charpy Centenary Conference
  Zeszyt: SF2M, Strony: 201-208
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2001
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Numerical determination of the Dynamic Key Curves
  w czasopiśmie:   13th European Conference on Fracture - Applications and Challenges
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2000
   
 17. On the influence of the specimen geometry on DSIF oscillations during an impact test
  w czasopiśmie:   Fracture of Polymers, Composites and Adhesives
  Strony: 383-394
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 2000
   
 18. DSIFcalc - free computer program for impact test data analysis
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 68, Strony: 199-205
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1999
   
 19. Computer programming for fracture impact test data processing
  w czasopiśmie:   X.E.Gros, editor, EU-Japan High-Tech Forum, Kiedanren, Tokyo, Japan 1998
  Strony: 28
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1998
   
 20. Influence of a specimen geometry on variation of dynamic stress intensity factor during impact test
  w czasopiśmie:   Third EUROMECH Solid Mechanics Conference, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 1997
  Strony: 140
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1997
   
 21. Simple formula for determination of contact stiffness between a beam specimen and a rigid cylindrical indenter
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 62, Strony: 391-402
  Ihor V. Rokach
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Numeryczno-analityczne modelowanie prób udarowych   12 pkt
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Part 1: Finite Elements Method: an introduction Part 2: FEM in Fracture Mechanics: applications of FEM to fracture mechanics problems
  w książce:   ILTOF07 - Finite Elements Method in Fracture Mechanics
  Ihor Rokach
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1