O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Leszek Wiesław Radziszewski prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   lradzisz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-759
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
102
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 922573
LUDZIE NAUKI: 70850
USOS web: 612
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: akustyka, budowa amunicji, inżynieria materiałowa

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 89

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determining selected diesel engine combustion descriptors based on the analysis of the coefficient of variation of in-chamber pressure   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 63, Zeszyt: 2, Strony: 457-464
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modelling of pressure in the injection pipe of a diesel engine by computational intelligence   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D-Journal of Automobile Engineering
  Tom: 225, Zeszyt: 10, Strony: 1660-1670
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Application of a genetic-fuzzy system to diesel engine pressure modeling   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 46, Zeszyt: 1-4, Strony: 1-9
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2010
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Application of Artificial Intelligence Methods to Modeling of Injector Needle Movement in Diesel Engine   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 177, Strony: 303-306
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski, Alzbeta Sapietova
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determining Selected Diesel Engine Combustion Descriptors Using the Bootstrap Method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Strony: 451–456
  Leszek Radziszewski, Milan Žmindak, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Determining the polytrophic exponent of the process occurring during the working cycle of a diesel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Zeszyt: 136, Strony: 220-226
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, M. Żmindak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Fuel type recognition by classfiers developed with computational intelligence methods using combustion pressure data and the crankshaft angle at which heat release reaches its maximum   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Zeszyt: 136, Strony: 353-358
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski, A. Sapietova
  Opublikowano: 2016
   
 5. The contribution to the analysis of the run up test   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Zeszyt: 136, Strony: 181-186
  V. Dekys, P. Novak, O. Dvoulety, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Assessment of the Mechanical Properties of a Diesel Engine Injector   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 334-340
  Andrzej Bąkowski, Jerzy Jaroszewicz, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Evaluation of the Uncertainty of Selected Parameters that Characterise Diesel Engine Work   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 69-74
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Discriminant analysis of vowels of tracheoesophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 523-525
  Leszek Radziszewski, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Fuel recognition in compression ignition engine in the real time   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 5, Strony: 470-472
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2013
   
 5. Automatic Recognition of Voice Commands in Car   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS
  Tom: 25, Strony: 285-288
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Cepstral analysis of vowels of esophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 58, Zeszyt: 11, Strony: 968-971
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Acoustical analysis of polish vowels of esophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 57, Zeszyt: 12, Strony: 1504-1507
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Genetic-fuzzy model of diesel engine working cycle   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 665-671
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Modeling of cylinder pressure in compression ignition engine with use of genetic-fuzzy system. Part 1: Engine fueled by diesel oil   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 4(48), Strony: 9-12
  Michał Kekez, Andrzej Ambrozik, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 10. Modeling of cylinder pressure in compression ignition engine with use of genetic-fuzzy system. Part 2:Engine fueled by fame   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 4(48), Strony: 13-16
  Michał Kekez, Andrzej Ambrozik, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 11. Intrusive effect of a contact transducer on testing results   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 31-43
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2004
   
 12. The influence of the surface load exerted by a piezoelectric contact sensor on testing results: I. The displacement field in the solid   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Acoustics
  Tom: 28, Zeszyt: 2, Strony: 71-91
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   
 13. The influence of the surface load exerted by a piezoelectric contact sensor on testing results: II. The electrical transients generated by piezoelectric sensor   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Acoustics
  Tom: 28, Zeszyt: 2, Strony: 93-100
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   
 14. Propagation parameters of ultrasonic waves in polymer composites   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Acoustics
  Tom: 25, Zeszyt: 4, Strony: 465-478
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2000
   
 15. Laser generated ultrasonic waves in polymer composites   6 pkt
  w czasopiśmie:   Molecular and Quantom Acoustics
  Tom: 24, Zeszyt: 4, Strony: 231-23
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1999
   
 16. Propagation parameters of ultrasonic waves generated by laser in plastics
  w czasopiśmie:   Molecular and Quantum Acoustics.Annual Journal
  Tom: 19, Strony: 231-238
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of Selected Pressure Signal Descriptors Used to Control Combustion Engine   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Zeszyt: 248, Strony: 211-216
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, M. Żmindak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Assessment of uncertainty in urban traffic noise measurment
  w czasopiśmie:   XX! Polish-Slovak Scientific Conference "Machine Modeling and Simulations 2016"
  Strony: 281-288
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Condition of Al-Si protective coating of automotive exhaust systems after dip&dry corrosion test
  w czasopiśmie:   33rd Interntional Colloqium, May 25-27 2016, Western Taras - Zuberec, Slovakia
  Strony: 116-119
  Anna Wróbel-Knysak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Dynamic pressure measurment and uncertainty analysis using a piezoelectric transducer for a combustion engine   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 827, Strony: 77-82
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Milan Zmindak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Implementation of memetic algorithms into structural optimization   5 pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Zeszyt: 1A/2016, Strony: 64-69
  P. Pechac, M. Saga, A. Curan, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Spawanie laserowe stali niskowęglowej
  w czasopiśmie:   Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Zeszyt: 3(2016), Strony: 23-28
  Norbert Radek, Józef Broncek, P. Fabian, A. Sladek, Leszek Radziszewski, O. Paraska
  Opublikowano: 2016
   
 7. Comparison of experimental results with numerical solution of thermal stress analysis   5 pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 8-15
  Z. Stankovičová, V. Dekýš, Leszek Radziszewski, M. Uhričík, M. Sapieta
  Opublikowano: 2015
   
 8. Contribution To Structural Optimising Subjected To Cumulative Fatigue Damage   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 816(2015), Strony: 375-382
  M. Saga, P. Pechac, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   
 9. FEM/BEM techniques for modelling of local fields in contact mechanics   5 pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 8-15
  M. Żmindak, Leszek Radziszewski, Z. Pelagic, M. Falat
  Opublikowano: 2015
   
 10. Fuel Recognition Using Particle Swarm Optimization of Classification Trees   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712(2015), Strony: 23-28
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2015
   
 11. The geometric structure of the electro-spark deposited WC-Cu coatings modified by laser treatment
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings
  Zeszyt: 2015, Strony: 251-256

  Opublikowano: 2015
   
 12. The study of the effect of static axial loads on vertically-mounted tapered cantilever transverse vibrations using the Cauchy function   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 49-54
  J. Jaroszewicz, Leszek Radziszewski, Ł. Dragun
  Opublikowano: 2015
   
 13. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии
  w czasopiśmie:   Материалы международной научно - технической конференции Могилев, 24 – 25 апреля 2014 г
  Strony: 213-214
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, J. Jaroszewicz
  Opublikowano: 2014
   
 14. Control of internal combustion engine by using selected descriptors of acoustic signals
  w czasopiśmie:   11th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods
  Strony: 60-61
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2013
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Automatic recognition of drivers’ voice commands in car
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w pojazdach Samochodowych"
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Automatic assessment of vowels intelligibility
  w czasopiśmie:   XVII Local Conference on Automation KKA'2011
  Strony: 1-7
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Automatic Recognition of Drivers' voice commands in Car Proceedings of the
  w czasopiśmie:   International Conference "Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 18. Acoustic analysis of articulatory apparatus of tracheoesophageal speakers
  w czasopiśmie:   1st EAA-EuroRegio 2010 Congress on Sound and Vibration
  Strony: 1-6
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2010
   
 19. Acoustic analysis of esophageal speech
  w czasopiśmie:   39th International Congress on Noise Control Engineering
  Strony: pp. 1-9
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2010
   
 20. Modeling of fuel injector pressure by means of genetic fuzzy system
  w czasopiśmie:   10th International Carpathian Control Conference
  Strony: 479-482
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2009
   
 21. Spectral analysis of tracheoesophageal and esophageal speech signal
  w czasopiśmie:   16th International Congress on Sound and Vibration
  Strony: 1-6
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Okła, S. Bień
  Opublikowano: 2009
   
 22. The attenuation of a strong discontinuity wave in a viscoelastic media
  w czasopiśmie:   Structures-Waves-Human Health
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 101-111
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   
 23. The effect of a contact transducer on ultrasonic testing results
  w czasopiśmie:   Ceramics
  Zeszyt: 79, Strony: 160-168
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   
 24. The interaction of piezoelectric sensor with investigated solid medium
  w czasopiśmie:   Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych, red.T. Uhl, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH
  Strony: 221-230
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   
 25. The analysis of influence of surface's loading by contact transducer on results in ultrasonic investigations
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja - Akustyka Strukturalna
  Strony: 73-86
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2002
   
 26. Macroscopic propagation parameters of longitudinal ultrasonic waves generated in a composite with using a laser
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Zeszyt: 2, Strony: 67-74
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2000
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  O bezkontaktowym generowaniu fal ultradźwiękowych
  w czasopiśmie:   Akustyka Strukturalna
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2000
   
 28. Analiza zaburzeń generowanych laserem w tworzywach sztucznych a emisja akustyczna
  w czasopiśmie:   XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane 1999
  Strony: 305-308
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1999
   
 29. O kalibrowaniu akustycznego toru pomiarowego
  w czasopiśmie:   Konferencja "Nowe kierunki technologii i badań materiałowych"
  Strony: 133-140
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1999
   
 30. Propagation parameters of ultrasonic waves generated by laser in plastics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 28 Winter School on Molecular and Quantum Acoustics
  Strony: 99-102
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1999
   
 31. Kalibrowanie przetworników akustycznych metodami energetycznymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 129-137
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych   25 pkt
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R   25 (10,00) pkt
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach inżynierskich - wybrane problemy   25 (6,67) pkt
  Leszek Cedro, Piotr Gierlak, Andrzej Izworski, Michał Kekez, Andrzej Kot, Magdalena Muszyńska, Agata Nawrocka, Marcin Nawrocki, Leszek Radziszewski, Wiesław Wszołek
  Opublikowano: 2015
   
 4. Błedna klasyfikacja - podręcznik nie jest monografią (od roku 2009) !
  Kaski rowerowe. Konstrukcja, technologie, użytkowanie
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej   25 (10,00) pkt
  Marcin Apostoł, Andrzej Bąkowski, Kinga Chronowska-Przywara, Marcin Kot, Jan Monieta, Robert Oleniacz, Leszek Radziszewski, Mateusz Rzeszutek, Maciej Słoboda
  Opublikowano: 2015
   
 6. Wybrane zagadnienia układów redukcji drgań i hałasu   25 (20,00) pkt
  Andrzej Czerwiński, Dariusz Grzybek, Piotr Krauze, Jan Łuczko, Krzysztof Michalczyk, Paweł Orkisz, Marek Pluta, Leszek Radziszewski, Milan Saga, Jacek Snamina
  Opublikowano: 2015
   
 7. Modelowanie układów dynamicznych   25 (10,00) pkt
  Renata Dwornicka, Urszula Ferdek, Michał Kekez, Andrzej Kot, Agata Nawrocka, Agnieszka Ozga, Leszek Radziszewski, Mateusz Romaszko, Jerzy Stojek
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii mechanicznej i biomedycznej   25 (10,00) pkt
  Andrzej Bąkowski, Józef Ciosmak, Tomasz Dziubek, Dariusz Grzybek, Karolina Holewa, Andrzej Izworski, Agata Nawrocka, Leszek Radziszewski, Paweł Turek, Wiesław Wszołek, Stanisław Flaga
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej   25 (10,00) pkt
  Jarosław Bulka, Łukasz Folwarczny, Marek Iwaniec, Marzena Mięsikowska, Szczepan Moskwa, Tomasz Orzechowski, Leszek Radziszewski, Jacek Wesół, Ireneusz Wochlik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Balistyka końcowa pocisków amunicji małokalibrowej przy strzelaniu do wybranych celów   12 pkt
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2007
   
 11. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Analiza współdziałania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2003
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów   5 (1,67) pkt
  Józef Ciosmak, Andrzej Bąkowski, Andrzej Izworski, Tomasz Orzechowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki, Piotr Suliga, Jacek Wydrych, Piotr Żach
  Opublikowano: 2016
   
 2. Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics   5 (2,50) pkt
  Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja zintegrowanego monitoringu ruchu pojazdów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza   5 (1,67) pkt
  w książce:   Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej
  Strony: 93-107
  Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Niepewność pomiarów hałasu drogowego na przykładzie wybranych stacji monitoringu   5 (1,50) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów
  Tom: 20, Strony: 66-123
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza dyskryminacyjna samogłosek mowy osób po całkowitym usunięciu krtani   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej
  Strony: 74-85
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza metrologiczna pracy indykowanej silnika o zapłonie samoczynnym
  w książce:   Energia w nauce i technice
  Strony: 212-223
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Jerzy Jaroszewicz
  Opublikowano: 2014
   
 5. Identyfikacja właściwości lepko-sprężystych wybranych elementów modelu wtryskiwacza do silnika ZS   5 (2,00) pkt
  w książce:   Energia w Nauce i Technice 2013
  Strony: 206-222
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2013
   
 6. A statistical analysis of pressure signals for an internal combustion engine   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Strony: 5-22
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Control of the internal combustion engine in the real time by using artificial intelligence methods   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 74-87
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Identifying the mechanical properties of the fuel injector of an internal combustion engine   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Strony: 22-37
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2012
   
 9. A Genetic-Fuzzy System for Modelling of Selected Processes in Diesel Engine Fuelled by Biofuels   5 (2,50) pkt
  w książce:   Biofuel Production-Recent Developments and Prospects
  Strony: 561-576
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 10. Analysis of injection process in diesel engines   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 52-63
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Automatic assessment of vowels intelligibility in laryngectomized speakers   5 (2,50) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 366-375
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 12. Sieci neuronowe i system genetyczno-rozmyty w modelowaniu ciśnienia w przewodzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym   4 (2,00) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - część I
  Tom: 16, Strony: 344-353
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 13. Speech recognition based evaluation of voice quality In tracheoesophageal and esophageal speeech   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 611-623
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2011
   
 14. An experimental and analytical study of fuel injection in engines   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 31-38
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2010
   
 15. Modeling of injector pressure of diesel engine fueled by diesel oil and rapeseed methyl esters   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 49-61
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2010
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Transient disturbances propagation in viscoelastic media
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Strony: 125-134
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2004
   
 17. Investigation of composite structures by laser-generated ultrasound
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Strony: 165-174
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Analiza współoddziaływania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym, wydanie II poprawione
  Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (3,00) pkt
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
  Stanisław Adamczak, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Leszek Radziszewski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sposób i urządzenie do oceny jakości głosu   2 (1,00) pkt
  Leszek Radziszewski, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1