O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. Andrzej Radowicz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   radowicz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-361
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
117
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928203
LUDZIE NAUKI: 19575
USOS web: 4744
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika ciała stałego, mechanika techniczna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 50

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Green's function for a piezoelectric piezomagnetic strip with general line source   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  Tom: 5, Zeszyt: 1-4, Strony: 1-6
  Jerzy Nowacki, Vladimir Alshits, A. Drabik, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Special issue Trends in Continuum Physics (TRECOP 2014) PREFACE   20 pkt
  w czasopiśmie:   Journal Of Mechanics Of Materials And Structures
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 1-2
  Bogdan T. Maruszewski, Wolfgang Muschik, Andrzej Radowicz, Krzysztof W. Wojciechowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Electro-elastic dislocation fields in a piezoelectric sandwich structure   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  Tom: 33, Zeszyt: 3-4, Strony: 1383-1390
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2010
   
 4. Topological transformations in the acoustic spectrum of anisotropic plate under asymmetric perturbations   13 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 55, Zeszyt: 6, Strony: 944-952
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2010
   
 5. 1D electro-elastic fields in piezoelectrics excited by intrinsic strains   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 54, Zeszyt: 6, Strony: 950-953
  Vladimir I. Alshits, Jerzy Paweł Nowacki, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2009
   
 6. Dispersion equation for polaritons at the interface between an optically uniaxial crystal and isotropic medium   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 54, Zeszyt: 6, Strony: 946-949
  Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2009
   
 7. Interaction between non-parallel dislocations in piezoelectrics   24 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Engineering Science
  Tom: 47, Zeszyt: 9, Strony: 894-901
  Vladimir I. Alshits, Jerzy Paweł Nowacki, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2009
   
 8. Localized acoustic waves at twist boundaries in transversely isotropic media   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archive of Applied Mechanics
  Tom: 79, Zeszyt: 6-7, Strony: 631-638
  Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2009
   
 9. Electromagnetic waves in uniaxial crystals with metallized boundaries: Mode conversion, pure reflections, and bulk polaritons   20 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Experimental and Theoretical Physics
  Tom: 104, Zeszyt: 1, Strony: 9-23
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2007
   
 10. Non-piezoactivity in piezoacoustics: basic properties and topological features   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archive of Applied Mechanics
  Tom: 74, Zeszyt: 11-12, Strony: 739-745
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 11. Special features of the electric components of acoustic waves in the vicinity of nonpiezoactive directions in crystals   20 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Experimental and Theoretical Physics
  Tom: 101, Strony: 107-119
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 12. Resonant excitation of waveguide SH acoustic modes in a piezoelectric plate   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  Tom: 19, Zeszyt: 1-4, Strony: 685-688
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2004
   
 13. 2D electro-elastic fields in a piezoelectric layer-substrate structure
  w czasopiśmie:   International Journal of Engineering Science
  Tom: 40, Zeszyt: 18, Strony: 2057-2076
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2002
   
 14. Properties of nonlinear elastic waves propagating along acoustic axes   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 46, Zeszyt: 5, Strony: 813-819
  A.L. Shuvalov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2001
   
 15. Specific characteristics of the configurations of optical axes in absorptive crystals   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 46, Zeszyt: 3, Strony: 468-473
  V.L. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz, L.A. Shuvalov
  Opublikowano: 2001
   
 16. Electromagnetic-wave surfaces in absorptive uniaxial crystals. I. cones of zero birefringence and cones of equal absorption for isonormal waves   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 45, Zeszyt: 6, Strony: 985-990
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Wacław Gierulski, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 17. O suszczestvovanii odnoparcjalnych objemnych voln v polubieskoniecznych piezoelektriczeskich sredach   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 45, Strony: 881-883
  A.L. Shuvalov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 18. On existence of one-partial bulk waves in semi-infinite piezoelectric media   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 45, Zeszyt: 5, Strony: 808-810
  A.L. Shuvalov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 19. Quasi-rayleigh waves in sandwich structures: dispersion equation, eigenmodes, and resonance reflection   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 45, Zeszyt: 3, Strony: 457-465
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 20. Resonance excitation of quasi-rayleigh waves in plates on soft or hard substrates
  w czasopiśmie:   KRISTALLOGRAFIYA
  Tom: 42, Zeszyt: 1, Strony: 26-33
  Vladimir I. Alshits, Wacław Gierulski, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1997
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza teoretyczno-symulacyjna transformatora piezoelektrycznego   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12, Strony: 1836-1839
  Paweł Łabędzki, Rafał Pawlikowski, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Conversion excitation of intense sound fields in crystals   4 pkt
  w czasopiśmie:   Vibrations in Physical Systems
  Zeszyt: 26, Strony: 13-20
  Vladimir Alshits, D. Bessonov, Vasilyi Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Green's function for an infinite piezoelectric strip with a general line defect   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 43, Zeszyt: 2, Strony: 133-153
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Resonance magnetoplasticity in the ESR scheme dunder super low magnetic fields
  w czasopiśmie:   Trecop 14
  Strony: 6-7
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2014
   
 2. Localized acoustic waves at twist boundaries in transverse isotropic media
  w czasopiśmie:   6th German - Greck - Polish Symposium - Recent Advances in Mechanics
  Strony: 73-74
  I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2007
   
 3. O roli efektów gradientowych w mechanice materiałów magnetycznych
  w czasopiśmie:   I Kongres Mechaniki Polskiej
  Strony: 187
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2007
   
 4. Electro-elastic fields in an infinite piezoelectric strip with a general line defect
  w czasopiśmie:   Int. Conference on Continuous and Discrete Modelling in Mechanics
  Strony: 22
  Vladimir Alshits, Romuald Kotowski, Jerzy Nowacki, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 5. Osobiennosti elektroczeskich komponent akusticzeskich voln w okrestnosti niepiezoaktivnych napravlenijach v kristallach
  w czasopiśmie:   Żurnal Eksperimentalnoj i Tieoreticzeskoj Fizyki
  Tom: 100, Zeszyt: 5
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Resonance excitation of SH quided waves in piezoelectric layered structure Vortragsankündinung
  w czasopiśmie:   Technische Universität Berlin, Institut für Theoretische Physik
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 7. Topologiczne cechy pól elektrycznych towarzyszące falom akustycznym w piezoelektrykach
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna: Metrologia Wspomagana Komputerowo
  Tom: 3, Strony: 435-442
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2005
   
 8. Electric components of acoustic fields in piezoelectrics and some their topological features. Dynamic Problems in Anisotropic Solids
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 81, Strony: 45-69
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2004
   
 9. Method of resonance excitation of SH guided waves in piezoelectric layered structure
  w czasopiśmie:   Proceedings of 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, October 2004, Kielce
  Strony: 259-262
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Jerzy Paweł Nowacki, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2004
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Nonpiezoactivity in piezoacoustics: basic propertied and topological features
  w czasopiśmie:   5th German-Greek-Polish Symposium, Advances in Mechanics, September 12-18, 2004, Bad Honnef, German
  Andrzej Radowicz, Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov
  Opublikowano: 2004
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Topological features of electric fields accompanied acoustic waves in piezoelectrics
  w czasopiśmie:   Trends in Continuum Physics, TRECOP-04, Poznań, 17-19 November 2004
  Andrzej Radowicz, inni i
  Opublikowano: 2004
   
 12. Electric components of acoustic fields in piezoelectrics and some their topological features
  w czasopiśmie:   Third Workshop on Dynamic Problems in Anisotropic Solids. (Scientific Papers / Kielce University of Technology. Mechanics, 2004; 81)
  Strony: 45-69
  Andrzej Radowicz, Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov
  Opublikowano: 2003
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Resonant excitation of waveguide SH acoustic modes in a piezoelectric plate
  w czasopiśmie:   11th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ISEM 2003
  Andrzej Radowicz, Jerzy Nowacki, Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov
  Opublikowano: 2003
   
 14. Green's function for a piezoelectric layer-substrate structure with a general line defect   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  Tom: 14, Zeszyt: 1-4, Strony: 429-433
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2001
   
 15. The Green's functions for an infinite piezoelectric strip with line sources at the surfaces   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  Tom: 12, Zeszyt: 3-4, Strony: 177-202
  Jerzy Paweł Nowacki, Vladimir I. Alshits, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 16. Propagacja fal powierzchniowych w sprężystych piezoelektrycznych i piezomagnetycznych ośrodkach z uwzględnieniem dyssypacji
  w czasopiśmie:   Konferencja nauk.-tech. - Ciągłe Modele Zjawisk Mechanicznych w Układach Materialnych i Środowisku
  Strony: 85-94
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1999
   
 17. The Methods of Resonant Excitation of Surface Waves in Crystals
  w czasopiśmie:   International Symposium TRECOP, Trends in Continuum Physics
  Strony: 28-34
  Andrzej Radowicz, inni i
  Opublikowano: 1999
   
 18. The Pecularities of the Resonant Excitations of Surface Elastic Waves in Dissipative Anisotropic Media
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 66, Strony: 45-53
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1997
   
 19. Fluktuacje namagnesowania i pola sprężystego w anizotropowej ferromagnetycznej warstwie z defektami
  w czasopiśmie:   Prace naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej
  Andrzej Radowicz, Krzysztof Bereś, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1990
   

Monografie
 1. Procesy dyssypacji w sprężystym ferromagnetyku
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Electric Components of Acoustic Waves in the Vicinity of Nonpiezoactive Directions   5 pkt
  w książce:   Modeling and Measurement Methods for Acoustic Waves and for Acoustic Microdevices
  Strony: 3-32
  Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2013
   
 2. Topological wave features near degeneracies in acoustics and optics of absorptive crystals   5 pkt
  w książce:   XXV Jubilee Symposium Vibrations in physical systems 2012
  Strony: 33-41
  Vladimir Alshits, Vasilyi Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2012
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Electromagnetic waves in crystals with metallized boundaries
  w książce:   Wave Propagation
  Strony: 37-74
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2011
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Topological singularities in acoustic fields due to crystal absorption and piezoelectric coupling
  w książce:   Acoustic Waves - Book 2
  Strony: 21-48
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2011
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Ciągłe modele zjawisk mechanicznych w układach materialnych i środowisku
  w książce:   Propagacja fal sprężystych
  Strony: 85-94
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1999
   
 6. Propagacja fal sprężystych
  w książce:   Ciągłe modele zjawisk mechanicznych w układach materialnych i środowisku
  Strony: 85-94
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Redaktor serii wydawniczej - Nauki Techniczne - Mechanika - Zeszyty Naukowe
  Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1