O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Urszula Radoń
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   zmbur@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-803
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
220
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921427
LUDZIE NAUKI: 27160
USOS web: 668
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 43

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Numerical aspects of application of FORM in node snapping truss structures   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 262–271
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 2. Reliability analysis of Misses truss   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 723-738
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative analysis of the reliability of steel structure with pinned and rigid nodes subjected to fire   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Comparison of the reliability methods for steel trusses subjected to fire   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   
 3. The influence of description of fire curves on the thermal and reliability response of steel structure   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences
  Tom: 117
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   
 4. The reliability assessment for steel industrial building   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances In Mechanics: Theoretical, Computational And Interdisciplinary Issues
  Strony: 163-166
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Effects of single-layer truss dome geometry on critical load capacity   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2017, Zeszyt: 9, Strony: 152-164
  Paulina Obara, Urszula Radoń, Wojciech Mochocki, Paweł Zabojszcza
  Opublikowano: 2017
   
 2. The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 229-240
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   
 3. Niezawodność stalowego mostu kratowego   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   ACTA Scientiarum Polonorum Architektura
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 13-23
  Paulina Obara, Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 4. Proposal for the assessment of steel truss reliability under fire conditions.   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Zeszyt: 4, Strony: 141-154
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 5. Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 3, Strony: 118-122
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 6. THE ASSESSMENT OF FIRE SAFETY OF STEEL STRUCTURAL ROOF   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 4, Strony: 155-158
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 7. The Evaluation of Algorithms for Determination of the Reliability Index   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 133-147
  Urszula Radoń, Agnieszka Dudzik
  Opublikowano: 2015
   
 8. Propozycja jawnego uwzględnienia losowego charakteru parametrów w procesie projektowania   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 219-226
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wykorzystanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 413-420
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2012
   
 10. Analysis of reliability and stability of bar structures   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 56, Zeszyt: 2, Strony: 155-172
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2010
   
 11. Analiza niezawodności konstrukcji kratowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
  Tom: 8, Zeszyt: 1-2, Strony: 31-40
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2009
   
 12. Structure stability under multiparameter loads   6 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 57-75
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 1999
   
 13. Nonlinear analysis of the imperfect steel space trusses
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 447-461
  Urszula Radoń, Marek Witkowski
  Opublikowano: 1995
   
 14. Propozycja modelu konstytutywnego prętów ściskanych do obliczania nośności granicznej rzeczywistych konstrukcji prętowych
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 12, Strony: 679-683
  Urszula Radoń, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparison of Steel Trusses Analysed with Different Types of Fire Curves   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 797, Strony: 108-114
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 2. The Comparison of Methods of Assessing the Reliability of the Steel Frame   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 11-18
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. Metoda riksa i metoda skalarnego parametru sztywności w zagadnieniach geometrycznie nieliniowych   1 pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 22-23, 2009 Bratislava, Slovakia
  Strony: 263-266
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2009
   
 4. Wykorzystywanie wskaźnika niezawodności Haasofera-Linda do obliczania prawdopodobieństwa awarii małowyniosłej konstrukcji kratowej
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009.
  Strony: 77-85
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2009
   
 5. Zastosowanie metody FORM do analizy niezawodności konstrukcji prętowej
  w czasopiśmie:   Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish- Ukrainian –Lithuanian Transactions, Warsaw
  Tom: 17, Strony: 279-286
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2009
   
 6. Analiza przeskoku węzła konstrukcji prętowej dla obciążeń losowych
  w czasopiśmie:   54 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2008
  Strony: 115-123
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2008
   
 7. Stateczność kratownicy w ujęciu probabilistycznym
  w czasopiśmie:   6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava 2007, Slovakia.
  Strony: 59-52
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2007
   
 8. Simulation of the multiparameter loads to the imperfect space trusses
  w czasopiśmie:   12th Polish Confrerence of Computer Methods in Mechanics Warsaw - Zegrze, Poland
  Tom: poster sesion
  Urszula Radoń, Marek Witkowski
  Opublikowano: 1995
   
 9. Stability of the steel imperfect space trusses under multiparameter loads
  w czasopiśmie:   International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, Ed. By J. Obrębski, Warsaw
  Strony: 220-228
  Urszula Radoń, Marek Witkowski
  Opublikowano: 1995
   
 10. Analiza stateczności stalowej kopuły geodezyjnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 181-209
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 1994
   
 11. Equilibrium paths of the imperfect space trusses
  w czasopiśmie:   Wissenschaftliche Jahrestagung'94 GAMM , Braunschweig 1994, GAMM - Technical University Braunschweig
  Strony: 253
  Urszula Radoń, Marek Witkowski
  Opublikowano: 1994
   
 12. Equilibrium paths of the space structures taking into account the real work of their elements
  w czasopiśmie:   10th Polish Conference of Computer Methods in Mechanics, Świnoujście, Poland
  Strony: 381-388
  Urszula Radoń, Zbigniew Kowal, Jerzy Sendkowski
  Opublikowano: 1991
   

Monografie
 1. Mechanika budowli. Wybrane zagadnienia z przykładami.   20 pkt
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2012
   
 2. Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok   20 pkt
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2012
   
 3. Wykorzystanie zasady prac wirtualnych do obliczeń przemieszczeń
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. The probabilistic analysis of steel truss under fire conditions   5 (1,67) pkt
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering
  Strony: 67-76
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analiza statyczno-wytrzymałościowa przekrycia strukturalnego typu "Zachód" w warunkach podwyższonej temperatury   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 41-52
  Katarzyna Suckert, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ opisu zmiennych losowych na niezawodność konstrukcji ramy stalowej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 19-29
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analiza stateczności i niezawodności przestrzennych konstrukcji prętowych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 35-48
  Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2013
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza przeskoku węzła konstrukcji prętowej dla obciążeń losowych
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 6, Strony: 115-123
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Mechanika budowli. Metoda sił
  Zeszyt: 410
  Urszula Radoń
  Opublikowano: 2005
   
 2. Statyka budowli
  Urszula Pawlak-Laskowska, Urszula Radoń, Jarosław Januszek
  Opublikowano: 2005
   
 3. Statyka budowli dla studiów zaocznych
  Urszula Pawlak-Laskowska, Urszula Radoń, Jarosław Januszek
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1