O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Norbert Robert Radek prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   norrad@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34 -24 -518
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
32
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924544
LUDZIE NAUKI: 135922
USOS web: 587
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 282

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Properties of electro-spark coatings deposited on the steel substrate using the tungsten carbide-ceramic electrodes   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of the Balkan Tribological Association
  Tom: 22, Zeszyt: 2-I(2016), Strony: 1354-1362
  Norbert Radek, A. Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The electro-spark deposited WC-Cu coatings modified by laser treatment   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 2579-2584
  Norbert Radek, Janusz Konstanty, Mieczyslaw Scendo
  Opublikowano: 2015
   
 3. Influence of laser power on the corrosive resistance of WC-Cu coating   35 pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 259(2014), Strony: 401-407
  Mieczyslaw Scendo, Joanna Trela, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   
 4. Influence of Laser Treatment on the Corrosive Resistance of WC-Cu Coating Produced by Electrospark Deposition   25 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Electrochemical Science
  Tom: 8, Zeszyt: 7, Strony: 9264-9277
  Mieczyslaw Scendo, Norbert Radek, Joanna Trela
  Opublikowano: 2013
   
 5. Cermet ESD coatings modified by laser treatment   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 665-670
  Norbert Radek, Janusz Konstanty
  Opublikowano: 2012
   
 6. Purine as an effective corrosion inhibitor for stainless steel in chloride acid solutions   20 pkt
  w czasopiśmie:   Corrosion Reviews
  Tom: 30, Zeszyt: 1-2, Strony: 33-45
  Mieczyslaw Scendo, Joanna Trela, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 7. The influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 31-38
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 8. Plasma-sprayed composite coatings with reduced friction coefficient   24 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 202, Zeszyt: 18, Strony: 4578-4582
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2008
   
 9. The WC-Co electrospark alloying coatings modified by laser treatment   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy and Metal Ceramics
  Tom: 47, Zeszyt: 3-4, Strony: 197-201
  Norbert Radek, Edward Wajs, Myron Luchka
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Anticorrosion coatings systems for railway industry corrosion protection   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1141-1146
  Łukasz Pasieczyński, Norbert Radek, Jolanta Radziszewska-Wolińska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Microstructure of electro-spark coatings for sliding friction pairs   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1156-1161
  Krzysztof Antoszewski, Norbert Radek, A. Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application the 3D Image Analysis Techniques for Assessment the Quality of Material Surface Layer Before and After Laser Treatment   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874(2014), Strony: 133-138
  Aneta Gądek-Moszczak, Norbert Radek, Sebastian Wroński, J. Tarasiuk
  Opublikowano: 2014
   
 4. Electrospark alloying of carbon steel with WC-Co-Al2O3: deposition technique and coating properties   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874(2014), Strony: 101-106
  Norbert Radek, A. Sladek, Józef Broncek, Izabela Pliszka, A. Szczotok
  Opublikowano: 2014
   
 5. The Average Friction Coefficient of Laser Textured Surfaces of Silicon Carbide Identified by RSM Methodology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 29-35
  Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 6. The Influence of Electrospark and Laser Treatment upon Corrosive Resistance of Carbon Steel   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 107-112
  Mieczyslaw Scendo, Norbert Radek, Joanna Trela
  Opublikowano: 2014
   
 7. Properties of elektro sparc deposited stellite coating on mild steel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings
  Strony: 129
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Dobór parametrów laserowej mikroobróbki powierzchniowej elementów panewek brązowych   14 (4,67) pkt
  w czasopiśmie:   PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
  Tom: 93, Zeszyt: 1/2017, Strony: 41-44
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Properties of WC-Cu electro spark coatings subjected to laser modification   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVIII, Zeszyt: 5/2017, Strony: 73-79
  Izabela Pliszka, Norbert Radek
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badanie wybranych właściwości systemu powłokowego „antygraffiti” dla pojazdów szynowych   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy kolejnictwa
  Tom: 60, Zeszyt: 170(2016), Strony: 63-69
  Łukasz Pasieczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Development of polyurethane paint with metallic special effect   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 4-M(2016), Strony: 27-34
  Łukasz Pasieczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 5. Efficient surfaces for boiling heat transfer enhancement   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Mechanika
  Tom: 4-M, Zeszyt: 14, Strony: 3-8
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Andrej Kapjor, Augustín Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 6. Heterogenous surfaces formed by high energy techniques   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 3-M(2016), Strony: 61-66
  Norbert Radek, A. Szczotok
  Opublikowano: 2016
   
 7. Laser beam welding of DC04 steel   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 4-M(2016), Strony: 47-52
  Norbert Radek, Mieczyslaw Scendo
  Opublikowano: 2016
   
 8. Practical use of the surface layers of laser modified WC- Cu coatings   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 6(2016), Strony: 121-130
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, A. Gądek-Moszczak, P. Fabian
  Opublikowano: 2016
   
 9. Production of heterogeneous surfaces by ESD and LBM   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Production Engineering Archives
  Tom: 13, Zeszyt: 49/2016, Strony: 44-48
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Izabela Pliszka, Jacek Świderski, J. Pietraszek
  Opublikowano: 2016
   
 10. Properties of anti-wear electro-spark deposited coatings   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 4-M(2016), Strony: 113-118
  Norbert Radek, J. Pietraszek, A. Szczotok
  Opublikowano: 2016
   
 11. Spawanie laserowe stali stosowanych w środkach transportu   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy kolejnictwa
  Tom: 59, Zeszyt: 169(2016), Strony: 37-46
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 12. Development of polyurethane paint with metallic effect without cloud defect   5 pkt
  w czasopiśmie:   PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES
  Tom: 7, Zeszyt: 2, Strony: 2-5
  Ł. Pasieczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 13. Ocena właściwości tribologicznych oraz struktury geometrycznej powłok elektroiskrowych WC-Cu modyfikowanych laserowo   15 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4, Strony: 133-144
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, A. Gądek-Moszczak
  Opublikowano: 2015
   
 14. Właściwości i aplikacje powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych elektroerozyjnie   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 163-167
  Norbert Radek, Krzysztof Antoszewski, Izabela Pliszka, Yuriy Shalapko
  Opublikowano: 2015
   
 15. Właściwości i aplikacje systemu powłokowego antygraffiti   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12, Strony: 29-32
  Norbert Radek, Ł. Pasieczyński
  Opublikowano: 2015
   
 16. Właściwości powłok wytwarzanych technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii i ich potencjalne zastosowanie w taborze kolejowym   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Kolejnictwa
  Tom: 59, Zeszyt: 166, Strony: 127-146
  Norbert Radek, Izabela Pliszka, Dariusz Liszewski
  Opublikowano: 2015
   
 17. Electrospark alloying of carbon steel with WC-Co-Al2O3: deposition technique and coating properties   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Zeszyt: 874/2014, Strony: 101-106
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, A Szczotok, Józef Broncek, Augustin Sladek,
  Opublikowano: 2014
   
 18. Własności tribologiczne powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4/2014, Strony: 93-104
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Krzysztof Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 19. Właściwości tribologiczne powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 4(2014), Zeszyt: 4, Strony: 93-104
  Norbert Radek, Izabela Pliszka, Krzysztof Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 20. Advanced Statistical Refinement of Surface Layer's Discretization in the Case of Electro-Spark Deposited Carbride-Ceramic Coatings Modified by a Laser Beam   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 197, Strony: 198-202
  Jacek Pietraszek, Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2013
   
 21. Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 3, Strony: 86-89
  Mieczyslaw Scendo, Norbert Radek, Joanna Trela
  Opublikowano: 2013
   
 22. Analysis of phenomena in real contact spots due to dynamic forcing under tangential micromotion   7 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 1, Strony: 133-146
  Jurij Szalapko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 23. Matematyczne modelowanie i optymalizacja wybranych właściwości eksploatacyjnych powłok elektroiskrowych modyfikowanych laserowo   5 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems
  Zeszyt: 3, Strony: 55-68
  Norbert Radek, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2012
   
 24. Mikrostruktura i właściwości natryskanych naddźwiękowo powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 9, Strony: 46-50
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 25. Obróbka laserowa powłok węglikowych w osnowie miedzi nanoszonych elektroerozyjnie - technologia wytwarzania i właściwości   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 12, Strony: 1048-1052
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 26. Ocena wpływu zwilżalności na właściwości tribologiczne powierzchni z teksturą   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 13-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 27. Surface modification of titaniumium using the complex technologies   5 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 92-97
  Yuriy Shalapko, Natalia Mashovets, Norbert Radek, Tomasz Kołaczyński
  Opublikowano: 2012
   
 28. Technologia wytwarzania i właściwości powłok węglikowo-ceramicznych modyfikowanych wiązką laserową   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 11-15
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 29. Wytwarzanie i właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok WC-Cu nanoszonych obróbką elektroiskrową   7 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 167-173
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 30. Badania eksploatacyjne powłok węglikowo-ceramicznych przed i po obróbce laserowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 11, Strony: 63-70
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 31. Odporność na erozję kawitacyjną warstw powierzchniowych wytworzonych technologią elektroiskrową   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 32, Zeszyt: 4, Strony: 450-453
  R. Jasionowski, Marzena Podrez-Radziszewska, Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 32. Odporność na zużycie ścierne warstw wytwarzanych metodą laserowo-mechaniczną   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 43-51
  J. Radziejewska, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 33. The influence of laser treatment on the microstructure and properties of the tungsten carbide electro-spark coatings   7 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 35, Zeszyt: 2, Strony: 59-71
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 34. Waste materials for the production of ceramics   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Strony: 49-53
  Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 35. Wpływ obróbki laserowej na właściwości przeciwzużyciowych powłok elektroiskrowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 96-103
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 36. Formation of Cu-Mo anti-wear coatings and their tribological properties before and after laser treatment   9 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Tom: 5, Strony: 181-190
  Norbert Radek, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2010
   
 37. Laserowe i elektroerozyjne teksturowanie par ślizgowych o powierzchniach płaskich   9 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 83, Zeszyt: 11, Strony: 822-825
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 38. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2149-2156
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 39. Modyfikacja obróbką elektroerozyjną powłok natryskanych naddźwiękowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2165-2172
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2010
   
 40. Obróbka laserowa powłok molibdenowych nanoszonych obróbką elektroiskrową   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2157-2164
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2010
   
 41. Własności eksploatacyjne przeciwzużyciowych powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2173-2178
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 42. Własności przecizużyciowych warstw powierzchniowych wytworzonych technologią elektroiskrową   9 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 181-190
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 43. Własności warstw stellitowych wytwarzanych na drodze osadzania elektroiskrowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 679-687
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 44. Badania eksperymentalne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Strony: 92-97
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2009
   
 45. Badania eksploatacyjne bijaków stalowych obrobionych elektroiskrowo   6 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 4, Strony: 10-16
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 46. Influence of electrospark deposition on the properties of steel beaters   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 47. Technologia oraz cechy powierzchni teksturowanych metodą laserową i elektroerozyjną   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 5-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 48. Własności tribologiczne natryskanych naddźwiękowo powłok węglikowych modyfikowanych obróbką elektroerozyjną   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 273-281
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 49. Własności tribologiczne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2(224), Strony: 191-200
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 50. Experimental investigations of the Cu-Mo and Cu-Ti electro-spark coatings modified by laser beam   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 32, Zeszyt: 2, Strony: 53-68
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 51. Naprawa powłoki cynkowej   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 29, Zeszyt: 6, Strony: 904-907
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 52. Obróbka elektroiskrowa - urządzenia i zastosowania przemysłowe   6 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: Nr 7, Strony: 600-602
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 53. Struktura geometryczna powierzchni po cięciu łukiem plazmowym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 57-59
  Norbert Radek, Łukasz Daszkiewicz, Zbigniew Korny
  Opublikowano: 2008
   
 54. Tribologiczne i technologiczne aspekty teksturowania par slizgowych o powierzchniach płaskich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: w, Strony: 25-33
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 55. Własności tribologiczne powłok węglikowych modyfikowanych wiązką laserową   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4 (220), Strony: 11-20
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2008
   
 56. Behaviour of nitriding layers for condition of small amplitude fretting   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 20, Zeszyt: 1-2, Strony: 234-246
  G.M. Drapak, Yurij Shalapko, N.S. Mashovets, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 57. Logistyka technologii procesu natryskiwania cieplnego w budowie i eksploatacji środków transportu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 58. Naprawa powłok cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: Nr 2, Strony: 70-72
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 59. Podniesienie trwałości elementów maszyn w wyniku zastosowania technologii wysokoenergetycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 60. Zabezpieczenie spoin elementów cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 8, Strony: 121-124
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 61. Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 17-24
  Norbert Radek, Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 62. Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok Cu-Ti i Cu-Mo nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 59-63
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Monika Madej, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2006
   
 63. Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 9-10, Strony: 87-90
  Norbert Radek, Aleksandra Hrabcakova, Justyna Kasińska, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 64. Właściwości użytkowe przetapianych laserowo powłok kompozytowych nanoszonych obróbką elektroiskrową   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 1, Strony: 9-17
  Norbert Radek, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2006
   
 65. Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i odporność korozyjną powłok elektroiskrowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Zeszyt: 10(2006), Strony: 329-332
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 66. Laserowa modyfikacja powłok Ti i Mo nanoszonych elektroiskrowo   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: Nr 1, Strony: s. 8-11
  Norbert Radek, Robert Piekarski
  Opublikowano: 2005
   
 67. Właściwości tribologiczne powłok elektroiskrowych Ti i Mo przed i po obróbce laserowej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 13-19
  Norbert Radek, Rafał Chromiec
  Opublikowano: 2005
   
 68. Wybrane właściwości warstw powierzchniowych otrzymywanych elektroiskrowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: Nr 5, Strony: 701-703
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2005
   
 69. Analiza niejednorodności powierzchni powłok kształtowanych metodą elektroiskrową   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 310-312
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 70. Elektroiskrowy come back   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Techniczny
  Tom: Nr 5, Strony: 34
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 71. Modyfikowanie cech warstwy wierzchniej za pomocą obróbki elektroiskrowej   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 24, Zeszyt: 2 sp, Strony: 229-238
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2004
   
 72. Laserowa obróbka powłok ze stopów niklu natryskiwanych płomieniowo i plazmowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 2, Strony: 36-39
  Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2003
   
 73. Ocena własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 75, Zeszyt: 11, Strony: 15-18
  Norbert Radek, Dariusz Ozimina, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 74. Elektroiskrowo nanoszone powłoki tytanowe i molibdenowe   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 8-10, Strony: 134-135
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 75. Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne stopów niklowych natryskiwanych cieplnie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 8-10, Strony: 116-118
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 76. Wpływ parametrów laserowego kształtowania na mikrostrukturę i twardość odkształconych warstw rury ze stali 10   6 pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 69, Zeszyt: 6, Strony: 255-258
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 77. Wpływ parametrów spawania laserowego na własności mechaniczne spoiny   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 4, Strony: 18-20
  Norbert Radek, R. Ślusarczyk
  Opublikowano: 2002
   
 78. Laserowe kształtowanie rur ze stali 10   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 11, Strony: 20-23
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Corrosion resistance of WC-Cu coatings produced by electrospark deposition
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Zeszyt: 192(2017), Strony: 707-712
  Izabela Pliszka, Norbert Radek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analýza laserového rezania technických materiálov
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 3(2016), Strony: 50-55
  R. Nigrović, J. Mesko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Powierzchnie teksturowane technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii
  w czasopiśmie:   Spajanie
  Zeszyt: 4(2016), Strony: 22-30
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Sliding wear behaviour and corrosion resistance to ringer’s solution of uncoated and DLC coated X46Cr13 steel   5 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 61, Strony: 1895-1900
  Mieczyslaw Scendo, Norbert Radek, Janusz Konstanty, K. Staszewska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Spawanie laserowe stali niskowęglowej
  w czasopiśmie:   Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Zeszyt: 3(2016), Strony: 23-28
  Norbert Radek, Józef Broncek, P. Fabian, A. Sladek, Leszek Radziszewski, O. Paraska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Badania eksperymentalne powłok i możliwości zastosowania w kolejnictwie
  w czasopiśmie:   Spajanie
  Zeszyt: 1 (2015), Strony: 14-20
  Norbert Radek, Izabela Pliszka, Ł. Pasieczyński, J. Radziszewska-Wolińska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Badania eksploatacyjne systemów powłokowych dla taboru kolejowego
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3 (2015), Strony: 143-146
  Ł. Pasieczyński, Norbert Radek, J. Radziszewska-Wolińska
  Opublikowano: 2015
   
 8. Bootstrap Identification of Confidence Intervals for the Non-Linear DoE Model   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 11-16
  Jacek Pietraszek, Norbert Radek, M. Stojek, A. Goroshko, M. Kołomycki
  Opublikowano: 2015
   
 9. Influence of mechanical anisotropy in low carbon microalloyed steel   5 pkt
  w czasopiśmie:   Komunikacie
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 25-30
  Józef Broncek, P. Jankejech, P Fabian, Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 10. Kinect Application as Virtual Patient Assistant on the Example of the Shoulder Pain Exercises   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 107-112
  Aneta Gądek-Moszczak, B. Syzdek, P. Widzyk, Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 11. Precision Mechanics of Contact Surfaces in the Transition from Stick to Slip   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 29-35
  Yuriy Shalapko, Norbert Radek, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2015
   
 12. Properties of the Electro-Spark Deposited Coatings - Technology and Applications   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science Forum
  Tom: 818, Strony: 61-64
  Norbert Radek, Józef Broncek, P. Fabian, Jacek Pietraszek, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 13. Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3, Strony: 168 – 171
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 14. The Empirical Assessment of the Convergence Rate for the Bootstrap Estimation in Design of Experiment Approach   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 235, Strony: 16-23
  Przemysław Osocha, Robert Ulewicz, Paweł Szataniak, Marek Pietraszek, M. Kołomycki, Norbert Radek, Łukasz Pasieczyński
  Opublikowano: 2015
   
 15. The geometric structure of the electro-spark deposited WC-Cu coatings modified by laser treatment
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings
  Zeszyt: 2015, Strony: 251-256

  Opublikowano: 2015
   
 16. The Impact of Detection Methods on the Results of Quantitative Analysis of the Surface Layer WC-CoAl2O3   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 235, Strony: 45-51
  Aneta Gądek-Moszczak, Norbert Radek, Izabela Pliszka
  Opublikowano: 2015
   
 17. Tribological Research of Properties of Heat – Treated Cast Irons with Globular Graphite   5 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science Forum
  Tom: 818, Strony: 209-212
  Józef Broncek, Peter Fabian, Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 18. Weld joint analysis of split sleeve for branch connection repairs
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3, Strony: 52-56
  M. Patek, M. Mician, A. Sladek, Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 19. Intensyfikacja wrzenia pęcherzykowego poprzez modyfikację powierzchni wymiennikowej
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 2, Strony: 99-102
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jozef Bronček, Andrej Kapjor
  Opublikowano: 2014
   
 20. Non-destructive testing of splite sleeve welds by the ultrasonic TOFD method   5 pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 403-407
  M. Patek, R. Konar, A. Sladek, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   
 21. Obróbka laserowa powłok WC-Cu
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 02/2014, Strony: 163-167
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Augustin Sladek, Marek Patek
  Opublikowano: 2014
   
 22. Technology of laser forming   5 pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 428-431
  Norbert Radek, J. Meško, A. Zrak
  Opublikowano: 2014
   
 23. The estimation of accuracy for the neural network approximation in the case of sintered metal properties
  w czasopiśmie:   Studies in Computational Intelligence
  Tom: 513(2014), Strony: 125-134
  Jacek Pietraszek, Aneta Gądek-Moszczak, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   
 24. Wpływ modyfikacji powierzchni mikrostrukturą siatkową na wymianę ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mat. Konf. Terotechnologia 2013
  Zeszyt: 18, Strony: 173 – 177
  Norbert Radek, Milan Malcho, Jozef Jandacka, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2014
   
 25. Wsparcie infrastruktury dydaktycznej i badawczej Politechniki Świętokrzyskiej poprzez wyposażenie laboratoriów w ramach RPO
  w czasopiśmie:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska- region świętokrzyski
  Zeszyt: XII, Strony: 363-373
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2014
   
 26. Aspekty elektryczne obróbki elektroerozyjnej
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 177-180
  Norbert Radek, Izabela Bilska, Augustin Sladek
  Opublikowano: 2013
   
 27. Cavitation Erossion and Corrosion Resistance of the Electro-Spark Deposited Coatings
  w czasopiśmie:   XIII vedecka konferencia so zahranicnou ucast`ou "Degradacia Konstrukcnych Materialov 2013"
  Strony: 90-95
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński, Augustin Sladek
  Opublikowano: 2013
   
 28. DoE-based model for tribology of laser textured surfaces of silicon carbide
  w czasopiśmie:   20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM-2013
  Strony: 337-338
  Jacek Pitraszek, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   
 29. Obróbka laserowa przeciwzużyciowych powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 181-184
  Norbert Radek, Józef Broncek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2013
   
 30. Powłoki węglikowo-ceramiczne - wytwarzanie, własności i aplikacje
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Tom: 4 (2013), Strony: 82-91
  Norbert Radek, Zdzisław Wrzałka, J. Shalapko, J. Bronček, Izabela Bilska, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 31. Production of heterogeneous surfaces by high energy techniques
  w czasopiśmie:   Penza
  Strony: 190-196
  Norbert Radek, Jurij Shalapko, Józef Broncek
  Opublikowano: 2013
   
 32. Properties of Elktro Spark Deposited Co-Cr-W-C Coating on Mild Steel
  w czasopiśmie:   Proceedings VII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Zeszyt: 45
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   
 33. Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Tom: 6/2013, Strony: 60-62
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Jurij Szalapko, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 34. Tribological research of DLC coatings in high vacuum
  w czasopiśmie:   Zbornik vedeckych prac "Novetendy v konstruovani a v tvorbe technickej dokumentacie 2013"
  Strony: 79-82
  Józef Broncek, Matus Kowalicek, Marian Dzimko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   
 35. Tribologicky vyskum DLC povlakov v specifickych podmienkach
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 18-20
  Józef Broncek, Matus Kowalicek, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   
 36. Wymiana ciepła na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Technolog
  Tom: 5 (2013), Strony: 185-188
  Norbert Radek, Józef Broncek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2013
   
 37. Advanced statistical analysis of performance properties for electro-spark deposited carbide-ceramic coatings modified by a laser beam
  w czasopiśmie:   STERMAT 2012 - IX International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials
  Strony: 11
  J. Pietraszek, Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2012
   
 38. Design of the test system working in high vacuum
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 200-205
  J. Vidiečan, J. Bronček, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 39. Effect of laser surface treatment on the AlZn10Si8Mg cast alloy
  w czasopiśmie:   29 th International Colloquium - “Advanced Manufacturing and repair technologies in vehicle industry”
  Strony: 14-19
  E. Ďuriníková, E. Tillová, M. Chalupová, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 40. Experimental analysis of tribological properties of electro-spark deposited coatings
  w czasopiśmie:   53rd International Conference of Machine Design Departments
  Strony: 53-56
  Norbert Radek, J. Bronček, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2012
   
 41. Formation of corrosion resistant Zn coatings
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 2, Strony: 120-127
  Norbert Radek, A. Sládek
  Opublikowano: 2012
   
 42. Influence of laser treatment on microstructure and tribological properties of electro-spark deposited coatings
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 2, Strony: 136-139
  Norbert Radek, J. Bronček, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2012
   
 43. Laser treatment of electro-spark coatings deposited in the carbon steel substrate with using nanostructured WC-Cu electrodes
  w czasopiśmie:   Physics Procedia
  Tom: 39, Zeszyt: Complete, Strony: 295-301
  Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2012
   
 44. The applications of electro spark deposited coatings. Part 1. physical basis of electro-spark alloying
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Aktualnyje probliemy inżyniernych nauk w obłasti pramyszliennosti, ekołogii i ochrony wodnych resursow
  Strony: 19-30
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2012
   
 45. The applications of electro spark deposited coatings. Part 2. results and discussion
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Aktualnyje probliemy inżyniernych nauk w obłasti pramyszliennosti, ekołogii i ochrony wodnych resursow
  Strony: 30-39
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2012
   
 46. Vplyv laseroveho spevnenia povrchu na zmenu struktury zliatiny AlZn10Si8Mg
  w czasopiśmie:   SEMDOK 2012 - 17 th International of PhD. students’ seminar
  Strony: 120-123
  E. Ďuriníková, E. Tillová, M. Chalupová, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 47. Własności przeciwzużyciowych powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 133-140
  Norbert Radek, Zdzisław Wrzałka, J. Shalapko, J. Bronček, A. Harnoy
  Opublikowano: 2012
   
 48. Wpływ dodatków odpadowych na właściwości spieków ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2012, Materiały Konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech, Targi - Kielce 29. -30.09.2011
  Tom: 17, Strony: 74-79
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 49. Wyznaczenie statystycznych zależności opisujących obróbkę laserową powłok molibdenowych
  w czasopiśmie:   Spajanie materiałów konstrukcyjnych
  Tom: 2, Zeszyt: 16, Strony: 38-43
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 50. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Dynamic motion into contact with microslip. surface observation, experiment and simulation
  w czasopiśmie:   Konferencja „Nekonvencne technologie” NT'11
  Jurij Szalapko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 51. Laser treatment of Cu-Mo electro-spark deposited coatings
  w czasopiśmie:   Physics Procedia
  Tom: 12, Zeszyt: Part A, Strony: 499-505
  Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2011
   
 52. Model matematyczny opisujący obróbkę laserową powłok molibdenowych nanoszonych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 2, Strony: 31-37
  Norbert Radek, J. Pietraszek
  Opublikowano: 2011
   
 53. Modyfikacja powierchni tytanu iz zastusowaniam kompleksnich technologii
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Zeszyt: 5, Strony: 7-10
  W. Kapłun, Jurij Szalapko, N. Maszoviec, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 54. Properties of HVOF sprayed WC-Co coatings after ESD process
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja ITSC'2011
  Strony: 1479-1482
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 55. The laser treatment of recycled AlZn10Si8Mg cast alloy
  w czasopiśmie:   XII vedecká konferencia so zahraničnou účasťou, Degradácia Konštrukčných Materiálov'2011
  Strony: 44-50
  E. Ďuriníková, E. Tillová, M. Chalupová, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 56. Tribologicke vlastnosti elektroiskrovo nanesenych povlakov
  w czasopiśmie:   52 Konference Katedr Casti A Mechanismu Stroju S Mezinarodni Ucasti
  Strony: 73-78
  P. Hlusek, Norbert Radek, Józef Broncek
  Opublikowano: 2011
   
 57. Własności tribologiczne i struktura geometryczna powierzchni powłok węglikowych w osnowie miedzi przed i po obróbce laserowej
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 4, Strony: 40-44
  Norbert Radek, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 58. Właściwości eksploatacyjne powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej oraz ich potencjalne zastosowanie
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 17
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 59. Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne i mikrostrukturę powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 2, Strony: 38-42
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2011
   
 60. Analiza porównawcza powłok elektrolitycznych i elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja - Współczesne Problemy Tribologii
  Strony: s. 177
  Edward Wajs, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 61. Analysis characteristics of tribological materials applied in bio-tribologicals systems
  w czasopiśmie:   Konferencja Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 20
  Józef Broncek, Norbert Radek, T. Cyrkon
  Opublikowano: 2010
   
 62. Computer simulation of fracture of the interface implant-bone for total hip prosthesis
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Zeszyt: 4, Strony: 34-37
  Yuriy Shalapko, Marija Razuvaeva, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 63. Hierarchia głównych modeli frettingu   1 pkt
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Tom: 3, Strony: 85-89
  Jurij Szalapko, Norbert Radek, M. Bonek
  Opublikowano: 2010
   
 64. Laser treatment of electro-spark WC-CO-AL2O33TiO2 coatings
  w czasopiśmie:   Konferencja Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 1-7
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 65. Logistics of the technology of the thermal spraying process in manufacturing and operation of means of transport
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 34
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 66. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Modyfication of the tungsten carbide electro-spark coatings using the LBM process
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Norbert Radek, Józef Broncek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2010
   
 67. Obróbka laserowa powłok węglikowo-ceramicznych
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 68. Performance properties of electro-spark deposited carbide-ceramic coatings modified by laser beam   2 pkt
  w czasopiśmie:   Physics Procedia
  Tom: 5, Zeszyt: Part A, Strony: 417-423
  Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2010
   
 69. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Properties of thermal sprayed coatings after EDM process
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 70. Stability analysis of infrared cameras in view of their application in health care
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickogo Nacjonalnego Uniwersytetu
  Zeszyt: 4, Strony: 149-152
  Katarzyna Orman, Łukasz Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 71. The properties of stellite alloy layers applied by electro-spark deposition
  w czasopiśmie:   14th International Conference "Computer Systems Aided Science Industry And Transport"
  Strony: 112
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 72. The tribological applications of electro-spark coatings modified by laser treatment
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja - Współczesne Problemy Tribologii
  Strony: 28
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2010
   
 73. Tribological properties of steel beaters after electrospark deposition
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 21-25
  Norbert Radek, Józef Broncek
  Opublikowano: 2010
   
 74. Aspekty elektryczne i technologiczne obróbki elektroiskrowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 429-436
  Zdzisław Wrzałka, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 75. Badania eksploatacyjne bijaków stalowych
  w czasopiśmie:   Konferencja - Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych
  Strony: 28
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 76. Investigations of the Cu-Mo and Cu-Ti electro-spark coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   Herald of Aeroenginebuilding
  Zeszyt: 1, Strony: 143-149
  Norbert Radek, Jurij Szalapko, Maciej Kowalski
  Opublikowano: 2009
   
 77. Laser treatment of thermal sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 6, Strony: 17-21
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 78. Laserowe kształtowanie powierzchni ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   9th Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 87-88
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 79. Mechanizmi rujnywannia kwazistaticinogo kontaktu pri ciklićnich tangiecialnich nawantażienniach
  w czasopiśmie:   Conference - In-Service Damage Of Materials, Its Diagnostics And Prediction
  Strony: 288-295
  Jurij Szalapko, S. Kostogryz, Norbert Radek, W. Kurskoj
  Opublikowano: 2009
   
 80. Surface modification of hypersonic sprayed WC-Co coatings using electrical discharge machining
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Manufacturing
  Tom: 49, Zeszyt: E3-E5, Strony: 64-67
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 81. The regular processing of contact surfaces for ensure of structural integrity for nominal fixed joints
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 391-397
  Jurij Szalapko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 82. The tribological applications of WC-Co electro-spark coatings modified via laser treatment
  w czasopiśmie:   28th International Congress on Applications on Lasers & Electro-Optics ICALEO'2009
  Strony: 1640-1645
  Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2009
   
 83. Tribological properties of anti-wear carbides coatings
  w czasopiśmie:   Technolog
  Zeszyt: 6, Strony: 56-59
  Norbert Radek, Józef Broncek
  Opublikowano: 2009
   
 84. Tribological properties of carbides coatings modyfied by laser beam
  w czasopiśmie:   Konferencja Nekonvencne Technologie NT'09
  Strony: 44
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 85. Tribological properties of HVOF sprayed tungsten carbide coatings after EDM process
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference
  Strony: 1052-1055
  Wojciech Żórawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 86. Wpływ obróbki elektroiskrowej na właściwości eksploatacyjne bijaków stalowych
  w czasopiśmie:   13th International Conference - Computer Systems Aided Science Industry And Transport
  Strony: 215
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 87. Wpływ składu surowcowego materiałów konstrukcyjnych na ich właściwości eksploatacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe 13 Politechniki Świętokrzyskiej, Terotechnologia 2009, 13, 142-146.
  Tom: 13, Strony: 142-146
  Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Łukasz Jan Orman, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 88. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni modyfikowanej elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. „Terotechnologia 2008”, Zeszyty Naukowe nr 11 Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo PŚk
  Strony: 209-214
  Łukasz Jan Orman, Norbert Radek, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2008
   
 89. Eksploatacjonnyje swojstwa pokrytij tipa Cu-Mo i Cu-Ti modyfikowane lazernym luciom
  w czasopiśmie:   Problemy Tertia ta Znoszuwania
  Zeszyt: 49, Strony: 104-111
  Edward Wajs, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 90. Heterogenous surface layer modification by high concentrated energy source for tribological applications
  w czasopiśmie:   27th International Congress - Applications on Lasers & Electro-Optics ICALEO
  Strony: 424-429
  Norbert Radek, Konrad Bartkowiak
  Opublikowano: 2008
   
 91. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia obróbką elektroerozyjną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 1, Zeszyt: 10, Strony: 231-238
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2008
   
 92. Modyfikacja laserowa powłok węglikowych nanoszonych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 14
  Norbert Radek, Jarosław Rolek, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2008
   
 93. Obróbka laserowa powłok węglikowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 133-138
  Maciej Kowalski, Janusz Kamiński, Jurij Szalapko, Grzegorz Szetela, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 94. Podniesienie trwałości bijaków stalowych pracujących w młynie młotkowym do rozdrabniania makulatury
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 355-361
  Wojciech Zieliński, Sławomir Łukawski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 95. Pomiary i analiza impulsów elektrycznych podczas obróbki elektroiskrowej
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 329-336
  Zdzisław Wrzałka, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 96. Tribological properties of electro-spark deposited composite coatings
  w czasopiśmie:   7th International Seminar of Technical Systems Degradation
  Strony: 122-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 97. Tribological properties of ESD coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   6th International Conference - Tribology BALKANTRIB'08
  Strony: 165
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 98. Tribologiczne właściwości elektroiskrowych powłok na osnowie tytana i molibdena
  w czasopiśmie:   Mechanical Engineering
  Zeszyt: 127, Strony: 41-45
  Edward Wajs, Norbert Radek, M. Swirid, W. Paraszanow
  Opublikowano: 2008
   
 99. Water boiling on electro-spark deposited copper coating
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Uniwersitieta
  Zeszyt: 6, Strony: 233-236
  Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2008
   
 100. Właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok kompozytowych nanoszonych obróbką elektroiskrową
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych
  Strony: 102-103
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 101. Niklowe powłoki chemiczne modyfikowane metodą ESA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 115-120
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 102. Nowa metoda naprawy powłok cynkowych
  w czasopiśmie:   STAL Metale&Nowe Technologie
  Zeszyt: 5-6, Strony: 40-42
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 103. Obróbka elektroiskrowa - nowe aplikacje przemysłowe
  w czasopiśmie:   Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
  Zeszyt: 3, Strony: 31-34
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2007
   
 104. Shaping of heterogenous surface in sliding friction pairs
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Strony: 191-195
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 105. The geometrical structure of surface and tribological properties of electro spark coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 4, Strony: 113-117
  Norbert Radek, Maciej Kowalski, D. Zasada
  Opublikowano: 2007
   
 106. The reparation of the zinc coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 43-45
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 107. Tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 58-61
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 108. Tribologićni włastiwosti stali modyfikowanoj eliektroiskrowim pokrytiem na osnowoj titanu i molibdenu
  w czasopiśmie:   Problemy Tertia ta Znoszuwania
  Zeszyt: 48, Strony: 196-203
  Edward Wajs, Norbert Radek, M. V. Lucka, A. S. Klimanov, I. I. Dmitriv
  Opublikowano: 2007
   
 109. Urządzenia do obróbki elektroiskrowej i jej zastosowania przemysłowe
  w czasopiśmie:   TS Raport - Magazyn nowości technicznych
  Zeszyt: 44, Strony: 16-17
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 110. Wpływ parametrów prądowych przecinarki plazmowej na strukturę geometryczną przeciętych powierzchni
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 35-40
  Łukasz Daszkiewicz, Norbert Radek, Zbigniew Korny
  Opublikowano: 2007
   
 111. Manufacture of heterogeneous surfaces by electro spark deposition and laser beam
  w czasopiśmie:   Herald of Aeroenginebuilding
  Zeszyt: 2, Strony: 208-210
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2006
   
 112. Metoda kształtowania regeneracyjnych warstw przeciwzużyciowych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja Naukowo-Techniczna REGENERACJA'2006
  Strony: 104-114
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 113. Mikrostruktura i właściwości powłok elektroiskrowych modyfikowanych wiązką laserową
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  Strony: 39
  Norbert Radek, D. Zasada, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2006
   
 114. Naprawa powłoki cynkowej metodą depozycji elektroiskrowej
  w czasopiśmie:   XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 501-506
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2006
   
 115. Powierzchnie niejednorodne kształtowane metodą elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 208-210
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 116. The electro-spark WC-Co coatings modyfied by laser beam
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 3, Strony: 88-92
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2006
   
 117. The microstructure and tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   IX International Symposium INTERTRIBO'2006
  Strony: 236-240
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 118. Tribological properties of electro spark molybdenum coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 1, Strony: 76-81
  Norbert Radek, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2006
   
 119. Tribologiczieskije swojstwa elektroiskrowych pokrytij
  w czasopiśmie:   Konferencja międzynarodowa Avia
  Strony: 168-171
  Edward Wajs, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 120. Wpływ obróbki laserowej na wybrane właściwości eksploatacyjne powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 96-99
  Norbert Radek, Janusz Kamiński, Robert Piekarski
  Opublikowano: 2006
   
 121. Wytwarzanie hybrydowych przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  Strony: 36
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 122. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 115-123
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 123. Forming of machine elements tribologic functional features by means of discharge created coatings
  w czasopiśmie:   International Tribology Conference
  Strony: 201
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2005
   
 124. Heterogeneous surfaces of laser treated electro-spark coatings
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 9-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 125. Laser treatment of electro-spark deposited coatings   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 13-15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 126. Plasma sprayed sliding surface of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 110-114
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 127. Rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych przetapianych laserem
  w czasopiśmie:   III Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Naukowców
  Strony: 74-76
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 128. Tribologicieskije swojstwa eliektroiskrowych pokrytej na osnowoj titanu i molibdenu
  w czasopiśmie:   Mieżnynarodna naukowo-technićna konferencja "Suciasni Problemi Tribotechniki"
  Strony: 79-80
  Edward Wajs, Norbert Radek, M. N. Swirid, W. S. Paraszanow, S. I. Makarenko
  Opublikowano: 2005
   
 129. Wpływ modyfikacji laserowej na wybrane właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 11, Strony: 115-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 130. Wpływ obróbki laserowej na mikrotwardość i rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5, Strony: 62-66
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 131. Wpływ obróbki laserowej na właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT - Doskonalenie Konstrukcji oraz Metod Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych
  Strony: 625-633
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 132. Wytwarzanie powierzchni niejednorodnych technologią elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Inżynieria Rolnicza
  Zeszyt: 2/2005, Strony: 23-30
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 133. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Corrosion resistans of surface layer obtained in ESA process
  w czasopiśmie:   VII International Conference and Exhibition, CORROSION - 2004, 8-10 czerwiec 2004, Lwów, Ukraina
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2004
   
 134. Kształtowanie powierzchni niejednorodnych poprzez obróbkę laserową powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Warszawa 2004
  Zeszyt: 10, Strony: 15-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 135. Testing the resistance to seizure of electro spark deposited coating
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 1, Strony: 8-13
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2004
   
 136. Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 242-247
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 137. Własności trybologiczne powłok nakładanych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Warszawa
  Zeszyt: 9, Strony: 95-100
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   
 138. Investigations of composite coatings with solid lubricant
  w czasopiśmie:   XII International Conference Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 236
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 139. Laser treatment of flame and plasma sprayed nickel alloys
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference, Essen 2002
  Strony: 979-801
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 140. Własności elektroiskrowo kształtowanych powierzchni slizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej
  Tom: 87, Zeszyt: 27, Strony: 21-26
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 141. Lasery i ich rola we współczesnym przemyśle
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 74, Strony: 145-149
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2001
   
 142. Pomiary temperatury przy laserowym kształtowaniu rur
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 75, Strony: 155-163
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2001
   

Monografie
 1. Jakość i technologia w modelowaniu warstwy wierzchniej   25 pkt
  Robert Ulewicz, Norbert Radek, T. Lipiński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Welding technologies in surface engineering   25 pkt
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Materialne i niematerialne aspekty inżynierii produkcji   5 pkt
  Norbert Radek, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Selected problems in mechatronics and material engineering   5 pkt
  Norbert Radek, Augustin Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ecological innovation   5 pkt
  Olga Paraska, Norbert Radek, Miroslaw Bonek
  Opublikowano: 2015
   
 4. Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance   5 pkt
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Mechanical properties verification of laser welded steel DC04   5 pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 124-134
  M. Faturik, Norbert Radek, M. Mician
  Opublikowano: 2016
   
 2. Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach mikrostrukturalnych i badania struktur siatkowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 362-374
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Mariola Starzomska, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Resistance of branch connection with new type of split sleeve against the additional bending load   5 pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 297-308
  M. Patek, M. Zihalova, M. Mician, Norbert Radek, A. Sladek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Symulacja procesów oddziaływania promieniowania laserowego na powierzchnię ciał nieprzezroczystych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 347-361
  Norbert Radek, R. Domański, Izabela Pliszka, Józef Broncek, P. Fabian
  Opublikowano: 2016
   
 5. Technology and applications of electro-spark deposited coatings   5 pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Strony: 203-215
  Norbert Radek, Józef Broncek, P. Fabian
  Opublikowano: 2016
   
 6. The laser beam impact on the surface roughness of the cutting edge of steel S235JR   5 pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 220-230
  J. Mesko, A. Zrak, R. Nigrović, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wear resistant WC-Cu coatings for contact surfaces of autonomous drilling devices   5 pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 73-85
  Józef Broncek, J. Bucala, M. Stupavsky, S. Hrćek, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 8. Wpływ wanadanu(V) sodu na korozję stali węglowej S235 w środowisku mocnych elektrolitów   5 pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 463-473
  Joanna Trela, K. Staszewska, Norbert Radek
  Opublikowano: 2016
   
 9. Heterogeneous surface layer modification byhigh concentrated laser beam   5 pkt
  w książce:   Ecological innovation
  Strony: 292-310
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2015
   
 10. Metoda doboru parametrów laserowej ablacyjnej obróbki materiałów   5 (1,33) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 182-192
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2015
   
 11. The problems of playback and control of contact microdisplacements in laboratory conditions   5 pkt
  w książce:   Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions
  Strony: 458-473
  Yuriy Shalapko, Janusz Musial, Norbert Radek, O. Slashchuk, V. Slashchuk
  Opublikowano: 2015
   
 12. Development of paint system with improved grain distribution in resin   5 pkt
  w książce:   Analysis of technology in various industries
  Strony: 51-60
  Ł. Piaseczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   
 13. Influence of laser treatment on properties of the electro-spark deposited WC-Cu coatings   5 pkt
  w książce:   Analysis of technology in various industries
  Strony: 27-38
  Norbert Radek, Ł. Piaseczyński, Izabela Pliszka, Jacek Pietraszek, Mieczyslaw Scendo
  Opublikowano: 2014
   
 14. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Influence of laser treatment on properties of the electro-spark deposited WC-Cu coatings
  w książce:   Analysis of technology in various industries
  Strony: 27-38
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Łukasz Piaseczyński, Jacek Pietraszek, Mieczyslaw Scendo
  Opublikowano: 2014
   
 15. Mikroteksturowanie powierzchni technologią elektroerozyjną i laserową   5 (2,00) pkt
  w książce:   Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy
  Strony: 475-492
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 16. Własności powłok WC-Cu naniesionych elektroiskrowo modyfikowanych obróbką laserową   5 (4,00) pkt
  w książce:   Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy
  Strony: 461-474
  Norbert Radek, D. Zasada, Izabela Pliszka
  Opublikowano: 2014
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Własności powłok WC-Cu naniesionych elektroiskrowo modyfikowanych obróbką laserową
  w książce:   WITI-Inżynieria wojskowa problemy i perspektywy
  Strony: 475-492
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Dariusz Zasada
  Opublikowano: 2014
   
 18. Wsparcie infrastruktury dydaktycznej i badawczej Politechniki Świętokrzyskiej poprzez wyposażenie laboratoriów w ramach RPO   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 363-373
  Izabela Pliszka, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   
 19. Boiling heat transfer on surfaces with microstructural coatings   5 pkt
  w książce:   Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy
  Strony: 457-465
  Łukasz Orman, Norbert Radek, Milan Malcho
  Opublikowano: 2013
   
 20. Influence of laser treatment on microstructure and corrosion resistance of electro spark deposited coatings.   5 pkt
  w książce:   Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy
  Strony: 465-476
  Norbert Radek, Mieczyslaw Scendo, Joanna Trela
  Opublikowano: 2013
   
 21. Laser processing of high strength aluminium alloys via additive manufacturing technique   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 104-113
  Konrad Bartkowiak, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 22. Mobility of fretting contact after laser melting of surface   5 (2,50) pkt
  w książce:   Engineering and methodology of modern technology
  Strony: 252-263
  Jurij Szalapko, V. Kurskoy, Norbert Radek, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2012
   
 23. Production of heterogeneous surfaces by electro-spark deposition and laser beam machining   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 161-188
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 24. The influence of waste additives on the material operational properties   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 30-36
  Jolanta Latosińska, Norbert Radek, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   
 25. The properties and applications of electro-spark deposited coatings   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 127-143
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 26. The surface geometric structure and tribological properties of the electro-spark deposited WC-Cu coatings before and after laser treatment   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 144-161
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 27. Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - część I
  Tom: 6, Strony: 594-600
  Antonin Vitecek, Stanisław Adamczak, Miluse Viteckova, Zygmunt Mucha, Radim Farana, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 28. Electro spark deposition and laser technology in surface engineering   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 146-157
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 29. Measurement of electric impulses and properties of carbides electro-spark coatings
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 223-235
  Norbert Radek, N. Wrzałka, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2011
   
 30. Modeling of dynamical behavior of nominal-fixed joints
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 319-332
  V.S. Kurskoy, Y.I. Shalapko, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 31. Preliminary data of boiling heat transfer of laser treated heat exchanger surfaces
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 236-245
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2011
   
 32. Struktura geometryczna powierzchni i własności tribologiczne przeciwzużyciowych powłok elektroiskrowych   4 pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 132-139
  Norbert Radek, N. Wrzałka, Jurij Szalapko, J. Bronček
  Opublikowano: 2011
   
 33. Strukturalne i tribologiczne cechy powłok elektroiskrowych modyfikowanych wiązką laserową   3 pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 178-183
  Norbert Radek, D. Zasada, Jurij Szalapko
  Opublikowano: 2006
   
 34. Tworzenie warstw powierzchniowych o szczególnych cechach hybrydową obróbką erozyjną   3 (1,00) pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 184-192
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 35. Obróbka laserowa powłok tytanowych i molibdenowych nanoszonych elektroiskrowo   3 (1,50) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii
  Strony: 177-183
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów - Skrypt nr 456
  Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej   30 pkt
  Norbert Radek, Rafał Pauli
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych   25 (12,50) pkt
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej   2 pkt
  Norbert Radek, Rafał Pauli
  Opublikowano: 2012
   
 2. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych   10 (5,00) pkt
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1