O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Leszek Zdzisław Płonecki prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Pełniona funkcja: Kierownik
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   plonecki@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-478
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
139
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916088
LUDZIE NAUKI: 26701
USOS web: 604
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki, sterowanie maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 80

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A concept of digital control system to assist the operator of hydraulic excavators
  w czasopiśmie:   Automation in Construction
  Tom: 7, Zeszyt: 5, Strony: 401-411
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1998
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The dynamic properties of the IPMC polymer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 16th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 594-598
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej w rozproszonym systemie sterowania z wykorzystaniem regulacji rozmytej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2014
   
 2. A real time system for measuring wind turbine power   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 2/2013, Strony: 542-547
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2013
   
 3. Funkcjonalne modele obiektów w systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2012
   
 4. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów urządzeń wielkowymiarowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 27-32
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 5. Układy mechatroniczne w systemach sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 9-13
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2007
   
 6. O programowaniu ruchów roboczych osprzętu maszyn do robót ziemnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 11-15
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki, Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2006
   
 7. Zdalne sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z wykorzystaniem fantomu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 1-M, Strony: 327-334
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2005
   
 8. Zdalne sterowanie z ograniczeniami manipulatorem z napędem hydraulicznym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 77, Zeszyt: 12, Strony: 891-894
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2004
   
 9. System sterowania ruchami roboczymi osprzętu koparki hydraulicznej z uwzględnieniem ograniczeń   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Maszyn Roboczych/Engineering Machines Problems
  Zeszyt: 22, Strony: 5-14
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2003
   
 10. Sterowanie osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej z uwzględnieniem ograniczeń toru narzędzia skrawającego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 39-42
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2002
   
 11. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania osprzętem typu koparka   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 12. Computer control system for heavy machine fixtures motion and its application for automatic generation of cutting tools trajectories according to the given criteria   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 3-24
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2000
   
 13. Napełnianie łyżki ładowarki w ośrodku spoistym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 9-12
  Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1999
   
 14. Problems of programming the excavator work motions
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Zeszyt: 2, Strony: 305-325
  Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1997
   
 15. Experimental Evaluation of Path Accuracy of Hydraulic Excavator Fixture
  w czasopiśmie:   Rozprawy Inżynierskie
  Zeszyt: 3-4, Strony: 499-512
  Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1996
   
 16. O robotyzacji jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe ICT Politechniki Wrocławskiej
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1996
   
 17. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z wykorzystaniem zadajnika ruchu
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 17-18, Strony: 23-26
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1996
   
 18. O zastosowaniu czujników położenia i kąta w układach sterowania osprzętem maszyn roboczych
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 20-22
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 19. Planowanie trajektorii narzędzia skrawającego koparki z wykorzystaniem krzywych Beziera
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 19, Strony: 16-19
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 20. Sterowanie osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej umożliwiające omijanie przeszkód
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 14, Strony: 17-20
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 21. The Analysis of Working Possibilities of a Power Shovel
  w czasopiśmie:   Rozprawy Inżynierskie
  Tom: 43, Zeszyt: 3, Strony: 443-460
  Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 22. Digital Controlled Hydraulic Drives of Working Machines
  w czasopiśmie:   Rozprawy Inżynierskie
  Tom: 41, Zeszyt: 3-4, Strony: 279-296
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1993
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Planowanie trajektorii narzędzia skrawającego koparki hydraulicznej.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wybrane problemy sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analiza procesów destrukcyjnych metodą emisji akustycznej, z wykorzystaniem sygnałów wzorcowych, w wastosowaniu do skręcanych konstrukcji inżynierskic
  w czasopiśmie:   Materiały XXV Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane,22-25.01.2012
  Strony: 53
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 4. Wirtualne prototypowanie układów mechatronicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 206-213
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 5. Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie IPMC – ionic polymer metal composite
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA
  Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 6. Virtual Prototyping of Mechatronic Systems
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Ressearch and Scientific Workers TRANSCOM 2011
  Zeszyt: 17, Strony: 206-213
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 7. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów wielkogabarytowych
  w czasopiśmie:   Materiały XXIV Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2011
  Strony: 213-220
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Funkcjonalne modele obietów w systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   Materiały XXIII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2010
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2010
   
 9. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Transport
  Zeszyt: 2, Strony: 52-60
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Materiały XII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 11. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
  Zeszyt: 2(4), Strony: 52-61
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 12. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 12, Strony: CD-CD
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 13. Ograniczanie prędkości ruchów osprzętu w komputerowym systemie wspomagania operatora koparki
  w czasopiśmie:   Problemy Maszyn Roboczych
  Zeszyt: 30, Strony: 45-53
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2008
   
 14. Ograniczanie prędkości ruchów osprzętu w komputerowym wspomaganiu operatora koparki
  w czasopiśmie:   Problemy Maszyn Roboczych / Engineering Machines Problems
  Zeszyt: 30
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2007
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Uklady mechatroniczne w systemach sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XX Konferencji Problemy rozwoju maszyn roboczych, Zakopane 2007
  W. Cendrowicz, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2007
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Synteza chwytaka napędzanego pneumatycznymi napędami mięśniowymi
  w czasopiśmie:   Materiały VIII Krajowej Konferencji Robotyki, Polanica Zdr. czerwiec 2004
  Mariusz Janusz-Bielecki, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2004
   
 17. Regulacja adaptacyjna w systemie sterowania osprzętem koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
  Zeszyt: 6, Strony: 67-74
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2002
   
 18. Adaptacyjny system sterowania dla manipulatora z napędem hydraulicznym
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
  Tom: 103, Zeszyt: 47, Strony: 79-86
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2001
   
 19. Digital Control System to Generate Energetically Advantageous of Cutting Tool Trajectories for Hydraulic Excavator
  w czasopiśmie:   18th International Symposium on Automation and Robotics in Construction
  Strony: 299-304
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 20. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania rzeczywistym osprzętem typu ładowarka i koparka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
  Zeszyt: 265, Strony: 439-44
  Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 21. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z możliwością automatycznego generowania energetycznie korzystnych trajektorii narzędzia skrawającego
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 2000
  Strony: 75-82
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2000
   
 22. Optymalne energetyczne trajektorie narzędzia w procesie urabiania łyżką koparki i ich generowanie z użyciem automatycznego systemu sterowania
  w czasopiśmie:   XII Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1999
  Strony: 45-52
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 1999
   
 23. Komputerowy system generowania optymalnych trajektorii narzędzia skrawającego na podstawie pomiaru oporów skrawania
  w czasopiśmie:   XI Konferencja " Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1998
  Strony: 69-76
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 24. O planowaniu trajektorii narzędzia skrawającego zrobotyzowanej, laboratoryjnej maszyny do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
  Tom: 98, Zeszyt: 44, Strony: 179-186
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 25. Koncepcja wspomagania operatora podczas sterowania ruchami roboczymi koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   X Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1997
  Strony: 269-276
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1997
   
 26. Materiały pomocnicze do przedmiotu Podstawy Automatyki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 137
  Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1997
   
 27. Stanowisko do badań procesów urabiania gruntu łyżką koparki
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa “ Metody Doświadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn”
  Strony: 149-158
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1997
   
 28. Control System for the Soil Rolling Researches Stand .
  w czasopiśmie:   Konferencja “Off-Road Machines and Vehicles in Theory and Practice”
  Strony: 433-438
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1996
   
 29. Koncepcja wspomagania operatora podczas sterowania ruchami roboczymi koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   X Konferencja “Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  Strony: 269-276
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1996
   
 30. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z wykorzystaniem zadajnika ruchu
  w czasopiśmie:   IX Konferencja “Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  Zeszyt: 2, Strony: 21-28
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1996
   
 31. A Digital Control System for Hydraulic Excavator Fixtures
  w czasopiśmie:   XII Konferencja “Automation and Robotics in Construction”
  Strony: 533-538
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 32. Cyfrowa regulacja położeń siłowników koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   IX Konferencja PNEUMA’95
  Strony: 119-126
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 33. Cyfrowe sterowanie osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: M-54, Strony: 279-288
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   
 34. O planowaniu trajektorii narzędzia skrawającego jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja “Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  Strony: 167-172
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Cyfrowe sterowanie osprzętem maszyn roboczych do robót ziemnych na przykładzie jednonaczyniowej koparki hydraulicznej   14 pkt
  Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim , Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, (red. naukowa)   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 2. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim.Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 3. Raport Foresight wiodących technologii województwa Świętokrzyskiego, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (red. naukowa)
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 4. Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego. Publikacja wydana w ramach projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego"
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 5. Raport kluczowych branż regionu. Publikacja wydana w ramach projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego"   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 6. Raport Kluczowych Branż Regionu, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja i realizacja zautomatyzowanego stanowiska do badania optycznego jakości spoin   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 474-483
  Grzegorz Witkowski, Piotr Kurp, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Fuzzy control of the hydraulic excavator equipment
  w książce:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Section 5, Material Engineering Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 329-332
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wizualizacja komputerowa 3D pracy osprzętu koparki hydraulicznej   5 (2,50) pkt
  w książce:   Compuer Technologies in Science, Technology and Education
  Strony: 185-197
  Leszek Płonecki, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja autonomicznego układu do pomiaru mocy elektrowni wiatrowych
  w książce:   Materiały Konferencyjne Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie IPMC – ionic polymer metal composite
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16/2011, Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie ipmc – ionic polymer metal composite.
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki Monogr. Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
  Tom: 16, Strony: 568-576
  Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 7. Koncepcja rozproszonego systemu sterowania ruchami roboczymi osprzętu jednonaczyniowej koparki hydraulicznej   4 (2,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki - część II
  Tom: 16, Strony: 383-392
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2011
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania dynamiki chwytaka napędzanego pneumatycznymi napędami mięśniowymi
  w książce:   Postępy robotyki
  Mariusz Janusz-Bielecki, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Synteza chwytaka napędzanego pneumatycznymi napędami mięśniowymi
  w książce:   Postępy Robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne
  Strony: 263-270
  Mariusz Janusz-Bielecki, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Regulacja rozmyta w rozproszonym systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w książce:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 103
  Tom: 351/2014, Strony: 149-160
  Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2014
   
 2. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego
  Stanisław Adamczak, Jacek Semaniak, Leszek Płonecki, Małgorzata Laczek
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Urządzenie do trójwymiarowego pomiaru siły i momentu siły   25 (12,50) pkt
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 2. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych   25 (12,50) pkt
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, A. Jarzębowski, J. Maciejewski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1999
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do trójwymiarowego pomiaru siły i momentu siły   2 (1,00) pkt
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 2. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, A. Jarzębowski, J. Maciejewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1