O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Zdzisław Szczepan Piasta
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   piasta@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-366
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
605
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925661
LUDZIE NAUKI: 70844
USOS web: 964
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:matematyka
specjalnosci: pozyskiwanie wiedzy z baz danych, statystyka, systemy zarządzania jakością

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Neuro-fuzzy approach versus rough-set inspired methodology for intelligent decision support
  w czasopiśmie:   Information Sciences (North-Holland, Elsevier Science Inc.)
  Tom: 120, Zeszyt: 1-4, Strony: 45-68
  Marian Bolesław Gorzałczany, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1999
   
 2. Assessment of frost durabiliy of ceramics
  w czasopiśmie:   Industrial Ceramics
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 129-133
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1988
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Prognozowanie mrozoodporności ceramicznych materiałów budowlanych na podstawie właściwości kapilarnych
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 2, Strony: 56-59
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1989
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Metodyka pozyskiwania informacji do celów prognostycznych
  w czasopiśmie:   X Konferencji nt Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Karpacz 17-19.05.2002
  Zdzisław Piasta, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 2. Systemy indukcji reguł w pozyskiwaniu wiedzy z dużych baz danych
  w czasopiśmie:   Materiały VII-ej Konferencji „Pozyskiwanie wiedzy z baz danych”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
  Strony: 134-144
  Zdzisław Piasta, Michał Kekez
  Opublikowano: 1999
   
 3. Pozyskiwanie wiedzy z baz danych systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej z wykorzystaniem klasyfikatorów przybliżonych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  Strony: 787
  Bożena Kaczmarska, Sławomir Luściński, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1998
   
 4. Systemy indukcji reguł jako efektywne narzędzie pozyskiwania wiedzy z danych
  w czasopiśmie:   Materiały VI-tej Konferencji „Pozyskiwanie wiedzy z baz danych”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
  Strony: 77-92
  Zdzisław Piasta, Michał Kekez
  Opublikowano: 1998
   
 5. The Academic Staff Estimation by the Students on the Świętokrzyska Polytechnic experience results
  w czasopiśmie:   Int. Conf. on the Quality Assurance within Engineering Higher Education, Kraków 22.10.1996 - 25.10.1996
  Krzysztof Grysa, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1996
   
 6. Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Artur Maciąg, Zdzisław Piasta, Maciej Sękalski
  Opublikowano: 1995
   
 7. Questionnaire Analysis by Decision Algorithm Generation
  w czasopiśmie:   Fourth Int. Conf. Computing and Information ICCI
  Strony: 216-219
  Krzysztof Grysa, Maciej Sękalski, Ewa Ramocka, Zdzisław Piasta, Andrzej Lenarcik
  Opublikowano: 1992
   
 8. Porowatość a wytrzymałość betonów prasowanych z drobnym kruszywem węglanowym przy uwzględnieniu składu fazowego cementu
  w czasopiśmie:   XXXI Konferencja Naukowa Komitetu Nauki PAN i PZITB, Krynica, 1986,
  Zeszyt: 5
  Zdzisława Owsiak, Jerzy Piasta, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1986
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcje Deminga w doskonaleniu jakości procesów   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 86-96
  Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 2016
   
 2. Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie analizy badań ankietowych młodzieży   5 (2,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 107-118
  Dorota Bochnacka, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 2016
   
 3. Questionnaire Analysis by Decision Algorithm Generation, in: Computing and Information
  w książce:   Computing and Information
  Strony: 216-219
  Ewa Grzegorzewska-Ramocka, Andrzej Lenarcik, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1992
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób oceny mrozoodpornosci porowatych materiałów budowlanych
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1990
   
 2. Sposób pomiaru mrozoodporności porowatych materiałów budowlanych
  Maria Żygadło, Zdzisław Piasta, Danuta Paciej
  Opublikowano: 1990
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1