O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Magdalena Janina Piasecka
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   tmpmj@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-320
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
57
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929539
LUDZIE NAUKI: 111873
USOS web: 569
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika, budow i eksploatacja maszyn
specjalnosci: mechanika płynów, termodynamika, wymiana ciepła

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 176

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Spatial orientation as a factor in flow boiling heat transfer of cooling liquids in enhanced surface minichannels   40 (18,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 117, Strony: 375-387
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2017
   
 2. The solution of a two-dimensional inverse heat transfer problem using two methods: the Trefftz method and the Beck method   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 28, Zeszyt: 1, Strony: 1-15
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 3. An application of the non-continuous Trefftz method to the determination of heat transfer coefficient for flow boiling in a minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 53, Strony: 1211-1224
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Calculations of flow boiling heat transfer in a minichannel based on liquid crystal and infrared thermography data   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Heat Transfer Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 332-346
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Trefftz function-based thermal solution of inverse problem in unsteady-state flow boiling heat transfer in a minichannel   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 107, Strony: 925–933
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 6. Correlations for flow boiling heat transfer in minichannels with various orientations   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 81, Strony: 114-121
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 7. Heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel at variable spatial orientation   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 68, Strony: 459–467
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2015
   
 8. Impact of selected parameters on refrigerant flow boiling heat transfer and pressure drop in minichannels   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Refrigeration
  Tom: 56, Strony: 198-212
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 9. Equalizing calculus in Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of FC-72 flowing along the minichannel   25 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 50, Zeszyt: 8, Strony: 1053-1063
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 10. Flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface   25 pkt
  w czasopiśmie:   Heat Transfer Engineering
  Tom: 35, Zeszyt: 10, Strony: 903-912
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 11. Heat transfer research on enhanced heating surfaces in flow boiling in a minichannel and pool boiling   25 pkt
  w czasopiśmie:   Annals of Nuclear Energy
  Tom: 73, Strony: 282-293
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 12. The Use Of Enhanced Surface in Flow Boiling Heat Transfer in a Rectangular Minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Heat Transfer
  Tom: 27, Zeszyt: 3, Strony: 231-255
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 13. An application of enhanced heating surface with mini-reentrant cavities for flow boiling research in minichannels   25 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 261-275
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 14. Determination of the temperature field using liquid crystal thermography and analysis of two-phase flow structures in research on boiling heat transfer in a minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 20, Zeszyt: 2, Strony: 205-216
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 15. Enhanced heating surface application in a minichannel flow and the use of the FEM and Trefftz functions for the solution of inverse heat transfer problem   30 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 44, Strony: 23-33
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 16. Heat transfer mechanism, pressure drop and flow patterns during FC-72 flow boiling in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 66, Zeszyt: Complete, Strony: 472-488
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 17. The study of boiling heat transfer in vertically and horizontally oriented rectangular minichannels and the solution to the inverse heat transfer problem with the use of the Beck method and Trefftz functions   30 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 38, Zeszyt: Complete, Strony: 19-32
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 18. Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations   24 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Thermal Sciences
  Tom: 48, Zeszyt: 6, Strony: 1049-1059
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2009
   
 19. Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel   24 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Fluid Flow
  Tom: 25, Zeszyt: 2, Strony: 159-172
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 20. Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels   20 (13,00) pkt
  w czasopiśmie:   Heat Transfer Engineering
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 44-51
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A numerical solution to an inverse unsteady-state heat transfer problem involving the Trefftz functions   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Zeszyt: 02069, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. A study of the flow boiling heat transfer in an annular heat exchanger with a mini gap   15 (9,55) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-4
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Boiling heat transfer during flow of distilled water in an asymmetrically heated rectangular minichannel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-7
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 4. Comparison of FEM calculated heat transfer coefficient in a minichannel using two approaches: Trefftz base functions and ADINA software   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 5. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-6
  Dariusz Michalski, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 6. Determination of the temperature distribution in a minichannel using ANSYS CFX and a procedure based on the Trefftz functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 7. Heat transfer research on enhanced heating surfaces in pool boiling   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 314-319
  Wojciech Kalawa, Tadeusz Michał Wójcik, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 8. Modelling of flow boiling heat transfer in a cylindrical annulus mini gap   15 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 13, Strony: 1-4
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Tomasz Musiał
  Opublikowano: 2017
   
 9. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 10. Trefftz method in solving Fourier-Kirchhoff equation for two-phase flow boiling in a vertical rectangular minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 262-265
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 11. Comparison of two methods for contactless surface temperature measurement   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02094
  Magdalena Piasecka, Dariusz Michalski, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 12. Determination of the heat transfer coefficient from IRT measurement data using the Trefftz method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02068, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 13. Effect of the heating surface enhancement on the heat transfer coefficient for a vertical minichannel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02095
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 14. Heat transfer coefficient for flow boiling in an annular mini gap   15 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: No 02042, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 15. The Solution of a Two-dimensional Inverse Heat Transfer Problem Using the Trefftz Method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Strony: 82-88
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 16. Analysis of heat transfer coefficient for variable spatial orientation of a minichannel with an enhanced surface at incipience of boiling   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02068, Strony: 1-5
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2015
   
 17. Hysteresis of boiling for different tunnel-pore surfaces   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02060, Strony: 1-6
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 18. Impact of selected parameters on the development of boiling and flow resistance in the minichannel   15 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02069
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 19. Two dimensional heat transfer problem in flow boiling in a rectangular minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02023, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2015
   
 20. Application of heat transfer correlations for FC-72 flow boiling heat transfer in minichannels with various orientations   15 pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences (Proc. 101 EUROTHERM Seminar on Transport Phenomena in Multiphase Systems, 30.06-03.07.2014, Kraków)
  Tom: 18, Zeszyt: paper No. 01009, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 21. Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: 02094, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 22. Laser Texturing, Spark Erosion and Sanding of the Surfaces and Their Practical Applications in Heat Exchange Devices   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 95-100
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 23. Numerical modelling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: paper No. 02038, Strony: 1-8
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 24. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 45, Zeszyt: paper No. 01040, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2013
   
 25. Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces   10 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series (Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France)
  Tom: 395, Zeszyt: paper No. 012136, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 26. FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel   10 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences (Proc. Int. Conf. EFM 2010, 24-26.11.2010, Liberec, Czech Republic)
  Tom: 25, Zeszyt: paper No. 02022, Strony: 1-10
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 27. Investigation into flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface   10 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences (Proc. Int. Conf. EFM 2011, 22-25.11.2011 r., Jičín, Czech Republic)
  Tom: 25, Zeszyt: paper No. 01072, Strony: 1-12
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 28. Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series (6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France)
  Tom: 395, Strony: 1-7
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 29. The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions   10 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 25, Zeszyt: paper No. 01073, Strony: 1-12
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Koncepcja wykorzystania fotoogniw wraz z systemem pozyskiwania i magazynowania energii w pojazdach komunikacji miejskiej i długodystansowej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 12, Strony: 428-433
  Dariusz Strąk, Dariusz Michalski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. System pozyskiwania energii dla bezzałogowego statku powietrznego   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 12, Strony: 434-437
  Dariusz Strąk, Marzena Mięsikowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badanie wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie czynników roboczych - FC-72 i wody destylowanej w minikanałach   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 12, Strony: 239-245
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Thermal stresses in the heated wall of the minichannel   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation Monitoring
  Tom: 62, Zeszyt: 01, Strony: 22-25
  Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka, Tomasz Musiał, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wymiana ciepła podczas wrzenia FC-72 w przepływie przez wymiennik ciepła z minikanałem modelowana funkcjami Trefftza i z wykorzystaniem programu ADINA   7 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 12, Strony: 186-190
  Artur Piasecki, Paweł Łabędzki, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 6. ZASTOSOWANIE TEKSTUROWANIA LASEROWO-WIBRACYJNEGO DO INTENSYFIKACJI PROCESU WRZENIA W PRZEPŁYWIE W MINIKANALE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 12, Strony: 1831-1835
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 7. A study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel using liquid crystal and infrared thermography   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
  Zeszyt: 128, Strony: 97-118
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 8. Badanie wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie FC-72 w minikanałach przy użyciu termowizji i termografii ciekłokrystalicznej   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 12/2015, Strony: 1449-1453
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 9. WYZNACZANIE NAPRĘŻEŃ CIEPLNYCH W PIERŚCIENIOWYM WYMIENNIKU CIEPŁA Z MINIPRZESTRZENIĄ   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 2759-2762
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 10. Badania intensyfikacji wymiany ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-9
  Ewelina Nadstawna, Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 11. Bezkontaktowe metody pomiaru temperatury powierzchni stosowane w badaniach wymiany ciepła w minikanałach   10 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11784-11793
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2014
   
 12. Application of the finite element method to the determining of boiling heat transfer coefficient for minichannel flow   8 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 34, Zeszyt: 1, Strony: 55-69
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 13. An investigation into the influence of different parameters on the onset of boiling in minichannels   7 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 33, Zeszyt: 4, Strony: 67-90
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 14. Koncepcja stanowiska do badania wrzenia w przepływie przez minikanał z grzejnikiem porowatym   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2010
   
 15. Oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w termografii ciekłokrystalicznej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2010
   
 16. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 95-96
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 17. Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-5
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2010
   
 18. Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-5
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 19. Analiza wpływu wybranych parametrów na inicjację wrzenia w przepływie płynu chłodniczego przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6, Strony: 146-147
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2009
   
 20. Wykorzystanie termografii ciekłokrystalicznej do detekcji pola temperatury w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2009
   
 21. Wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2009
   
 22. Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 188-189
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2006
   
 23. Eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez pionowy minikanał   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 186-187
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2006
   
 24. Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: nr 6, Strony: 188-189
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2006
   
 25. Contactless liquid crystal and radiation thermography by example of boiling heat transfer investigations   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence : international journal
  Tom: 11, Strony: 35-44
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2005
   
 26. Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: Nr 6, Strony: 27-30
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2005
   
 27. Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 23-26
  Magdalena Piasecka, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2005
   
 28. Investigations on flow boiling heat transfer in minichannels   4 pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence
  Tom: 10, Strony: 111-122
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2004
   
 29. Liquid crystal thermography applied to investigations into boiling heat transfer in minichannels   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 259-274
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 30. Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 55-67
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 31. The onset of refrigerant R-123 flow boiling in a narrow vertical channel   6 (4,20) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 19-35
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 32. Zastosowanie termografii w badaniach wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: Nr 5s, Strony: 160-162
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Calculation of steady state flow boiling heat transfer coefficient of Novec 7100 in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT29, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Cooling liquid flow boiling heat transfer in an annular minigap
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT30, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of spatial orientation of an enhanced surface minichannel on flow boiling heat transfer of cooling liquids
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT53, Strony: 1-11
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Flow boiling heat transfer in a minichannel heat sink
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT231, Strony: 1-3
  Magdalena Piasecka, Artur Piasecki, Sylwia Hożejowska, Karol Malecha
  Opublikowano: 2017
   
 5. Impact of different thickness of the smooth heated surface on flow boiling heat transfer
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 601-606
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 6. Impact of Fe powder sintering and soldering in production of porous heating surface on flow boiling heat transfer in minichannels
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Strony: 1-6
  Wojciech Depczyński, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2017
   
 7. The heat transfer coefficient determination with the use of the Beck-Trefftz method in flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 607-612
  Kinga Strąk, Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 8. Vibration-assisted laser surface texturing and electromachining for the intensification of boiling heat transfer in a minichannel   5 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 62, Zeszyt: 4, Strony: 1983-1990
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2017
   
 9. A numerical solution to an inverse unsteady-state heat transfer problem involving the Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 443-447
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 10. A study of the flow boiling heat transfer and thermal stress in a rectangular heat exchanger with a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. 16th Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2016, 10-13.09.2016, Międzyzdroje
  Strony: pp. 215-222
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 11. A study of the flow boiling heat transfer in a minichannel for a heated wall with surface texture produced by vibration-assisted laser machining
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series
  Tom: 745, Strony: No. 032123, 8 pages
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Beata Maciejewska, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 12. A study of the flow boiling heat transfer in an annular heat exchanger with a mini gap
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: 498-501
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2016
   
 13. A STUDY OF UNSTEADY FLOW BOILING HEAT TRANSFER IN A MINICHANNEL
  w czasopiśmie:   Proc. 16th Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2016, 10-13.09.2016, Międzyzdroje
  Strony: pp. 207-214
  Maciejewska Beata, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 14. Boiling heat transfer during flow of distilled water in an asymmetrically heated rectangular minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2016, November 15-18, 2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: 745-751
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 15. Comparison of FEM calculated heat transfer coefficient in a minichannel using two approaches: Trefftz base functions and ADINA software
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 448-452
  Beata Maciejewska, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 16. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2016, November 15-18, 2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: 477-482
  Dariusz Michalski, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 17. Determination of the boiling heat transfer coefficient on the basis time-dependent temperature measurements
  w czasopiśmie:   Proc. IX Int. Conf. on Computational Heat and Mass Transfer, ICCHMT 2016,23-26 May 2016, Cracow, Poland
  Zeszyt: paper No. 607, Strony: 1-6
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 18. Determination of the temperature distribution in a rectangular minichannel using ANSYS CFX versus and special calculation procedure based on the FEM and the Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 453-457
  Beata Maciejewska, Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 19. FLOW BOILING HEAT TRANSFER FOR DIFFERENT SPATIAL ORIENTATIONS OF A MINICHANNEL WITH AN ENHANCED SURFACE
  w czasopiśmie:   Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2016
  Strony: 253-260
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 20. Heat transfer research on enhanced heating surfaces in pool boiling
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 314-319
  Wojciech Kalawa, Tadeusz Wójcik, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 21. Impact of the surface enhancement on the heat transfer in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. 12th Int. Conf. on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics HEFAT 2016, 11-13.07.2016, Torremolinos-Malaga, Spain
  Strony: 34-41
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 22. Modelling of flow boiling heat transfer in a cylindrical annulus gap
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne
  Strony: 33-34
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 23. Numerical calculations of the thermal deformations of the rectangular minichannel walls
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02096, Strony: 1-5
  Magdalena Piasecka, Sławomir Błasiak, Tomasz Musiał
  Opublikowano: 2016
   
 24. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Tom: 143, Strony: pp. 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 25. Study of unsteady flow boiling heat transfer in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc.16th Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy, HTRSE- 2016, 10 - 13.09.2016, Międzyzdroje, Poland
  Tom: 1, Strony: 207-215
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 26. The solution of a two-dimensional inverse heat transfer problem using two methods: the Trefftz method and the Beck method
  w czasopiśmie:   Proc. IX Int. Conf. on Heat Transfer and Mass Transfer ICCHMT 2016
  Zeszyt: 582, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 27. Trefftz method in solving Fourier-Kirchhoff equation for two-phase flow boiling in a vertical rectangular minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Tom: 143, Strony: pp. 262-265
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2016
   
 28. Comparison of two methods for contactless surface temperature measurement
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 615-623
  Magdalena Piasecka, Dariusz Michalski, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 29. Determination of the heat transfer coefficient from IRT measurement data using the Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 463-467
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 30. Effect of the heating surface enhancement on the heat transfer coefficient for a vertical minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 624-629
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 31. Numerical calculations of the thermal deformations of the rectangular minichannel walls
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 630-635
  Magdalena Piasecka, Sławomir Błasiak, Tomasz Musiał
  Opublikowano: 2015
   
 32. Research on flow boiling in minichannels with enhanced heating walls using liquid crystal thermography and infrared thermography
  w czasopiśmie:   Proc. 9th Int. Conf. Boiling and Condensation Heat Transfer, 26-29.04 2015, Boulder, CO, USA
  Strony: 1-10
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 33. Applying enhanced heating surfaces in heat transfer devices
  w czasopiśmie:   Proc. XVth Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014, Międzyzdroje
  Strony: 267-274
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 34. Identification of the heat transfer coefficient in a vertical minichannel at developed boiling by the nodeless Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proc. XVth Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014, Międzyzdroje
  Strony: 275-282
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 35. Impact of variable spatial orientation on the heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel with an enhanced surface
  w czasopiśmie:   Proc. 5th Int. Conf. Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale 2014, 22-25.04.2014 Marseilles, France
  Zeszyt: paper No. P-44, Strony: 1-6
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 36. Microstructured surfaces and their practical applications in heat exchange devices
  w czasopiśmie:   Proc. Nano PL 2014, Book of Abstracts
  Strony: 1 page
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 37. Pool and flow boiling on surfaces with micro-cavities
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2014
  Strony: 259-266
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka, Ewelina Nadstawna
  Opublikowano: 2014
   
 38. Trefftz method in numerical modeling of temperature fields in the flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. XVth Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014, Międzyzdroje
  Strony: 227-234
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 39. Two dimensional inverse problems in estimating the fluid temperature in a minichannel by combined HPM-Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2014, 18-21.11.2014, Český Krumlov, Czech Republic
  Strony: 188-194
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 40. Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination
  w czasopiśmie:   8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Book of Abstracts
  Tom: Book of Abstracts, Strony: 163
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 41. Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination.
  w czasopiśmie:   Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal
  Zeszyt: paper No. 137, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 42. Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels.
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora, Czech Republic.
  Strony: 562-568
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 43. Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls
  w czasopiśmie:   Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal
  Zeszyt: paper No. 137, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 44. Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls
  w czasopiśmie:   8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Book of Abstracts
  Strony: p. 150
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 45. Numerical modelling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2013, 19.11-22.11. 2013, Kutna Hora (Czech Republic)
  Strony: 265-272
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 46. Experimental investigation of flow boiling heat transfer in a vertical rectangular minichannel with one enhanced heating surface
  w czasopiśmie:   Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7.06.2012, Lausanne, Switzerland
  Zeszyt: paper No. 1559, Strony: 1-12
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 47. Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces
  w czasopiśmie:   6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012 Book of Abstracts
  Strony: 222
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 48. Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities
  w czasopiśmie:   6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012 Book of Abstracts
  Strony: 223
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 49. THE SOLUTION OF THE TWO-DIMENSIONAL INVERSE HEAT TRANSFER PROBLEM WITH THE USE OF THE FEM IN COMBINATION WITH TREFFTZ FUNCTIONS
  w czasopiśmie:   EFM11 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2011
  Tom: 2, Strony: 908-918
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 50. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2012, November 20-23, 2012, Hradec Kralove, Czech Republic
  Tom: 1, Strony: 268-274
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2012
   
 51. Boiling heat transfer research in a vertically and horizontally oriented minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. 6th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn
  Strony: 357-363
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2011
   
 52. The solution of inverse heat transfer problem by means of Beck`s method with the use of Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proc. 6th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn
  Strony: 365-370
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2011
   
 53. Boiling incipience at fluid flow along a rectangular channel
  w czasopiśmie:   XIIIth Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Strony: 467-474
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2010
   
 54. Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat trasfer in asymetrically heated vertical minichannel
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki
  Strony: 33
  Mieczysław Poniewski, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2010
   
 55. FEM method using Trefftz functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel
  w czasopiśmie:   International Conf. Experimental Fluid Mechanics 2010
  Tom: 2, Strony: 524-533
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 56. FEM Method with the use of Trefftz functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel
  w czasopiśmie:   International Conf. Experimental Fluid Mechanics
  Tom: 2, Strony: 524-533
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 57. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza.
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM'2010
  Tom: 1, Strony: 397-404
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 58. Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM'2010
  Strony: 397-404
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 59. Experimental investigation on flow boiling heat transfer in minichannels of different spatial orientations
  w czasopiśmie:   Proc.the Int. Conf. EFM 2009, 25-27.11.2009, Liberec, Czech Republic
  Strony: 290-303
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2009
   
 60. Bezkontaktowa termografia ciekłokrystaliczna i radiacyjna na przykładzie badań wymiany ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   V Warsztaty: Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe
  Strony: CD
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2005
   
 61. Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2005
  Strony: 87-102
  Mieczysław Edward Poniewski, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2005
   
 62. Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale
  Strony: CD, No. 25, 8 pages
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2005
   
 63. Experimental error analysis and heat polynomial method improvement for boiling heat transfer numerical calculations in minichannels   3 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. 3rd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, 13-15.06.2005, Toronto, Canada
  Strony: 65-72
  Magdalena Piasecka, Mieczyslaw E. Poniewski, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2005
   
 64. Various models and numerical procedures of boiling heat transfer calculations in minichannels   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Transfer
  Strony: 4
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2005
   
 65. Flow Boiling Incipience in Minichannels
  w czasopiśmie:   3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa-Italy
  Strony: mt-13
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 66. Influence of selected parameters on boiling heat transfer in minichannels
  w czasopiśmie:   2nd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA
  Strony: 515-522
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   
 67. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   PAMM, WILEY-VCH Verlag GmbH &, Co. KGaA, Weinheim (Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics)
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 362-363
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2003
   
 68. Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels
  w czasopiśmie:   1st Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA,
  Strony: 581-588
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 69. Theoretical and experimental analysis of flow boiling heat transfer in minichannel
  w czasopiśmie:   5th Minsk Int. Seminar-Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Mińsk, Białoruś
  Strony: 228-247
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 70. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2002
  Strony: 66
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2002
   
 71. Flow boiling incipience of subcooled Freon 123 in narrow rectangular channel
  w czasopiśmie:   III Int. Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baran˘w Sandomierski, 24-27.06.2
  Strony: 419-424
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2002
   
 72. One- and Two-Dimensional Models for Local Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Determination in Narrow Channel
  w czasopiśmie:   III Int. Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002
  Strony: 307-314
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2002
   
 73. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.2001
  Strony: 169-176
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski, Grzegorz Szetela
  Opublikowano: 2001
   
 74. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Calibration of Thermochromic Liquid Crystals for Determination of Two-Dimensional Temperature Field
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Magdalena Piasecka, Szymon Piwowarski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2000
   
 75. Heat polynomials application in boiling heat transfer coefficient calculation for narrow channel flow
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Strony: 116
  Szymon Piwowarski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2000
   
 76. The method of calibration of thermochromic liquid crystals in boiling heat transfer coefficient
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Strony: 115
  Magdalena Piasecka, S. Piwowarski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2000
   
 77. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kalibracja termoczułych ciekłych kryształów do wyznaczania dwuwymiarowego pola temperatury
  w czasopiśmie:   Seminarium i Zebranie Naukowe Sekcji Termodynamiki KTiS PAN oraz Podsekcji Przepływów Wielofazowych KM PAN, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999
  Magdalena Piasecka, Szymon Piwowarski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 78. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w wąskim kanale
  w czasopiśmie:   Seminarium i Zebranie Naukowe Sekcji Termodynamiki KTiS PAN oraz Podsekcji Przepływów Wielofazowych KM PAN, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999
  Szymon Piwowarski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 79. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w wąskim kanale
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 70, Strony: 53-60
  Szymon Piwowarski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 80. Ciekłe kryształy i możliwości ich stosowania w technice cieplnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 55, Strony: 149-158
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Wrzenie w przepływie na rozwiniętych powierzchniach minikanałów   25 (20,00) pkt
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 2. Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatur i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie   25 pkt
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. STUDY ON FLOW BOILING HEAT TRANSFER AND TWO-PHASE FLOW STRUCTURES IN A MINICHANNEL   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy termodynamiki
  Strony: 1017-1026
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Study on flow boiling heat transfer in a minichannel heat sink   5 pkt
  w książce:   Współczesne problem termodynamiki
  Strony: 963-972
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badania wymiany ciepła i odkształceń termicznych w wymiennikach cieplnych z miniprzestrzeniami o różnych geometriach   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 335-346
  Tomasz Musiał, Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Flow boiling in minichannels   5 (1,88) pkt
  w książce:   Encyclopedia of two-phase heat transfer and flow I. Fundamentals and Methods. Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: IV, Strony: 75-105
  Robert Kaniowski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Intensyfikacja wymiany ciepła w minikanałach przez zastosowanie powierzchni rozwiniętych   5 pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 695-706
  Sylwia Hożejowska, Artur Maciąg, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 6. ZASTOSOWANIE STRUKTUR POROWATYCH WYTWORZONYCH NA BAZIE PROSZKÓW FE W BADANIACH WYMIANY CIEPŁA PODCZAS WRZENIA W MINIKANAŁACH   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 425-439
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 7. Heat transfer and pressure drop in minichanels with microstructured surface and various orientation   5 pkt
  w książce:   Encyclopedia of two-phase heat transfer and flow I. Fundamentals and Methods. Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: IV, Strony: 107-130
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Heating Surface Laser Texturing in Studies of Heat Transfer in Minichannels   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 88-98
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie termografii ciekłokrystalicznej do badań wrzenia w przepływie przez minikanał
  w książce:   Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła
  Strony: 241-256
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób wytwarzania struktur porowatych na powierzchni wyrobów metalowych   30 pkt
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 2. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   30 (15,00) pkt
  Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania struktur porowatych na powierzchni wyrobów metalowych
  Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 2. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   2 (1,00) pkt
  Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1