O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Rafał Zbigniew Pawlikowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   rafal.pawlikowski@pawlinet.pl     telefon: p;(41) 34-24-71
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
603
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3926137
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Dynamics of an unguided missiles launcher   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 69-80
  Zbigniew Dziopa, Piotr Buda, Maciej Nyckowski, Rafał Pawlikowski
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza teoretyczno-symulacyjna transformatora piezoelektrycznego   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12, Strony: 1836-1839
  Paweł Łabędzki, Rafał Pawlikowski, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1