O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Anna Magdalena Pawińska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   a.pawinska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-520
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
393
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 936114
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 954
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 676
Dyscypliny KBN:matematyka, mechanika
specjalnosci: zagadnienia odwrotne w mechanice, zastosowania matematyki

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 10

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Solution of the direct and inverse problems for beam   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computational & Applied Mathematics
  Tom: 35, Zeszyt: 1, Strony: 187-201
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Direct and inverse heat transfer in non-contacting face seals   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 90, Strony: 710-718
  Sławomir Błasiak, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the trefftz functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 51, Zeszyt: 3, Strony: 543-552
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions   40 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 55, Zeszyt: 23-24, Strony: 7336-7340
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zastosowanie funkcji Trefftza w metodzie perturbacji homotopii do wyznaczania rozwiązań zagadnień nieliniowych
  w czasopiśmie:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne
  Strony: 94-94
  Anna Pawińska
  Opublikowano: 2015
   
 2. TEMPERATURE IDENTIFICATION IN THE STRUCTURAL ELEMENTS OF NON-CONTACTING FACE SEALS BY USING TREFFTZ FUNCTIONS
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Tom: LX, Zeszyt: 2, Strony: 51-55
  Anna Pawińska, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2014
   
 3. The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness
  w czasopiśmie:   8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Book of Abstracts
  Strony: 27-28
  Mohammed Al-Khatib, Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems
  w czasopiśmie:   Publikacja internetowa APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Magdalena Kisiel, Patrycja Mazurczak, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej - rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
  Zeszyt: 16, Strony: 119-138
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie funkcji Trefftza w metodzie perturbacji homotopii do wyznaczania rozwiązań nieliniowych zagadnień przewodnictwa ciepła   5 pkt
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki Techniczne i Inżynieryjne
  Tom: III, Strony: 90-96
  Anna Pawińska
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1