O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Robert Pastuszko
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   tmprp@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-716
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
69
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929533
LUDZIE NAUKI: 80804
USOS web: 566
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: wymiana ciepła, termodynamika, mechanika płynów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 91

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental investigations and a simplified model for pool boiling on micro-fins with sintered perforated foil   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 63, Strony: 34-44
  Robert Pastuszko, Tadeusz Michał Wójck
  Opublikowano: 2015
   
 2. Heat flux determination for nucleate boiling in subsurface tunnel structures   25 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 48, Zeszyt: 8, Strony: 1367-1374
  Robert Pastuszko, Mieczysław Poniewski, Monika Kozioł
  Opublikowano: 2012
   
 3. Pool boiling for extended surfaces with narrow tunnels - Visualization and a simplified model   30 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 38, Zeszyt: Complete, Strony: 149-164
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2012
   
 4. Pool boiling on micro-fin array with wire mesh structures   32 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Thermal Sciences
  Tom: 49, Zeszyt: 12, Strony: 2289-2298
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2010
   
 5. Boiling heat transfer enhancement in subsurface horizontal and vertical tunnels   20 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 32, Zeszyt: 8, Strony: 1564-1577
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 6. Semi-analytical approach to boiling heat fluxes calculation in subsurface horizontal and vertical tunnels   20 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Thermal Sciences
  Tom: 47, Zeszyt: 9, Strony: 1169-1183
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of geometrical parameters of open microchannel surfaces on pool boiling heat transfer   15 (5,25) pkt
  w czasopiśmie:   EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016
  Tom: 143, Strony: 320-324
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pool boiling visualization on open microchannel surfaces   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016
  Tom: 143, Zeszyt: 02050, Strony: 325-328
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 3. Enhanced pool boiling heat transfer on mini- and micro- structured surfaces   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 01002, Strony: 1-8
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2016
   
 4. The effect of Bond number on pool boiling for mini-fin surfaces and different working fluids   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02113, Strony: 1-5
  Ewelina Strąk, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2016
   
 5. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Visualization of pool boiling on plain micro-fins and micro- fins with sintered perforated foil
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series (7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016))
  Tom: 745, Zeszyt: 032137, Strony: 1-9
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Hysteresis of boiling for different tunnel-pore surfaces   15 (13,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02060, Strony: 1-6
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 7. Comparison of pool boiling heat transfer for different tunnel-pore surfaces   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 67
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2014
   
 8. Pool boiling heat transfer on surfaces with plain minifins and minifins with perforated foil   15 pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences
  Tom: 18, Zeszyt: 01008, Strony: 01008-p.1-p.6
  Ewelina Nadstawna, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2014
   
 9. Transitional Phenomena on Phase Change Materials   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 67
  Tadeusz Michał Wójcik, Robert Pastuszko, Marta Wojda, Wojciech Kalawa
  Opublikowano: 2014
   
 10. Pool boiling on rectangular fins with tunnel-pore structure   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 45
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2013
   
 11. BOILING VISUALIZATION ON VERTICAL FINS WITH TUNNEL-PORE STRUCTURES   10 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences (proc. Int. Conf. EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2010)
  Tom: 25, Strony: 02019
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2012
   
 12. POOL BOILING HEAT TRANSFER ON VERTICAL FINS WITH WIRE MESH STRUCTURES   10 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences (proc. Int. Conf. EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2010)
  Tom: 25, Strony: 02020
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2012
   
 13. Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series (6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France)
  Tom: 395, Strony: 1-7
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 14. VISUALIZATION OF POOL BOILING FROM COMPLEX SURFACES WITH INTERNAL TUNNELS   10 pkt
  w czasopiśmie:   EFM11 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2011
  Tom: 25, Strony: 01067
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2012
   
 15. Boiling visualization on confined subsurface structures   6 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009
  Strony: 265-272
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2009
   
 16. Pool boiling heat transfer from micro-fins with wire mesh structures in saturated FC-72   6 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009
  Strony: 257-264
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2009
   
 17. Pool boiling from extended surfaces with internal tunnels limited by perforated foil
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2008
  Strony: 129-137
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 18. Pool boiling of water, ethanol and FC-72 on surfaces with narrow tunnels
  w czasopiśmie:   Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2008
  Strony: 138-145
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Study of pool boiling heat transfer on mini-fins surface coated with carbon nanotubes   7 pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
  Tom: 128, Zeszyt: 128, Strony: 59–72
  Ewelina Strąk, Robert Pastuszko, Robert Kłosowiak, Rafał Urbaniak
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badania intensyfikacji wymiany ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-9
  Ewelina Nadstawna, Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 3. Obliczenie strumienia ciepła przy wrzeniu w układzie połączonych pionowych i poziomych tuneli podpowierzchniowych   4 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: Nr 6s, Strony: 183-185
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2006
   
 4. Wpływ parametrów powierzchni tunelowej na wymianę ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 126-127
  Monika Kozioł, Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2006
   
 5. Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: Nr 6, Strony: 27-30
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2005
   
 6. Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 23-26
  Magdalena Piasecka, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2005
   
 7. Fin arrays with tunnelled structure   4 pkt
  w czasopiśmie:   Turbulence
  Tom: 10, Strony: 99-110
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2004
   
 8. Determination of heat flux for two-layer fins assembly   6 (5,40) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 5-17
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 9. Temperature field in two-layer fins immersed in boiling water   6 pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
  Zeszyt: 112, Strony: 103-118
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2003
   
 10. Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrach z rozwiniętymi mikropowierzchniami   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: Nr 5s, Strony: 153-155
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2003
   
 11. Równania korelacyjne dla wrzenia na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 3s, Strony: 104-105
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparison of heat transfer coefficients of open micro-channels and plain micro-fins
  w czasopiśmie:   EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 259-263
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pool boiling of ethanol and FC-72 on open microchannel surfaces
  w czasopiśmie:   EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 254-258
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 3. HEAT TRANSFER IN THE HEMICYLINDRICAL ENCLOSED SPACE OF THE HEATER IN A ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 311-318
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski, Wojciech Sadkowski, Łukasz Nowakowski, Marcin Borcuch, Krzysztof Ludwinek, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 4. THE IMPACT OF MICRO-FIN HEIGHT ON POOL BOILING HEAT TRANSFER
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 173-180
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Visualization of pool boiling on plain micro-fins and micro-fins with sintered perforated foil
  w czasopiśmie:   Book of abstracts 7th European Thermal-Sciences Conference EUROTHERM 2016
  Strony: 122
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Comparison on pool boiling heat transfer coefficients for plain micro-fins and micro-fins with sintered porous structure
  w czasopiśmie:   Proceedings of 9th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer 2015, Boulder, Colorado, USA
  Strony: 58-59 (Book of Abs.)
  Robert Pastuszko, Ewelina Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 7. Enhanced pool boiling heat transfer on mini- and micro- structured surfaces
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2015
  Strony: 19-26
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2015
   
 8. FC-72 and NovecTM 649 boiling on a mini-fin surface coated with carbon nanotubes
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. TRANSCOM 2015, Zylina, Slovak Republic
  Strony: 297-302
  Ewelina Strąk, Robert Pastuszko, Robert Kłosowiak, Rafał Urbaniak
  Opublikowano: 2015
   
 9. Simulation comparison of the operating characteristics of conventional and a new type of Stirling engine
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. TRANSCOM 2015, Zylina, Slovak Republic
  Strony: 216-221
  Wojciech Sadkowski, Robert Pastuszko, Mateusz Marciniewski, Krzysztof Ludwinek, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2015
   
 10. The effect of Bond number on pool boiling for mini-fin surfaces and different working fluids
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2015
  Strony: 741-745
  Robert Pastuszko, Ewelina Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 11. Comparison of Pool Boiling on Plain Micro-Fins and Micro-Fins with Perforated Foil
  w czasopiśmie:   Proceedings of 5th International Conference on "Heat transfer and fluid flow in microscale"
  Strony: 1-6
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2014
   
 12. Pool and flow boiling on surfaces with micro-cavities
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2014
  Strony: 259-266
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka, Ewelina Nadstawna
  Opublikowano: 2014
   
 13. POOL BOILING ON MINI-FINS WITH SINTERED PERFORATED FOIL
  w czasopiśmie:   8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics June 16-20, 2013, Lisbon, Portugal
  Strony: 1-6
  Robert Pastuszko, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2013
   
 14. Transitional Phenomena on Phase Change Materials
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Strony: 773
  Tadeusz Wójcik, Robert Pastuszko, Marta Wojda, Wojciech Kalawa
  Opublikowano: 2013
   
 15. Pool boiling on micro-fins with wire mesh structures – experiments and simplified model
  w czasopiśmie:   8th Int. Conf. Boiling and Condensation Heat Transfer ECI
  Strony: 1571
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2012
   
 16. Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities
  w czasopiśmie:   6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012 Book of Abstracts
  Strony: 223
  Robert Pastuszko, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2012
   
 17. Analysis of boiling heat transfer in compound tunnel structures
  w czasopiśmie:   6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2011
  Strony: 341-348
  Robert Pastuszko, Mieczysław Poniewski, Monika Kozioł
  Opublikowano: 2011
   
 18. Semi-analytical model for pool boiling from complex surfaces with internal tunnels
  w czasopiśmie:   6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2011
  Strony: 349-356
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2011
   
 19. Boiling heat transfer on micro-fins with wire mesh structure
  w czasopiśmie:   13th International Symposium Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE'2010
  Strony: 459-466
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2010
   
 20. Boiling visualization on vertical fins with tunel-pore structures
  w czasopiśmie:   Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics
  Tom: 2, Strony: 479-485
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2010
   
 21. Pool boiling heat transfer on vertical fins with wire mesh structures
  w czasopiśmie:   Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics
  Strony: 486-492
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2010
   
 22. Wizualizacja wrzenia na mikrożebrach ze spiekaną strukturą siatkową
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy
  Strony: 389-396
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2010
   
 23. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  High speed boiling visualization for fins with subsurface tunnels
  w czasopiśmie:   7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-7
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2009
   
 24. Pool boiling on microfin structures limited with wire net
  w czasopiśmie:   International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy CONV'09
  Tom: 2, Zeszyt: 234, Strony: 430-433
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2009
   
 25. Boiling heat transfer on tunnel structures limited with wire net
  w czasopiśmie:   12th Int. Symp.- Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Strony: 379-386
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 26. Modeling and experimental investigation of boiling phenomena on surfaces with extender microstructured coverings
  w czasopiśmie:   5th Int. Conf. - Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2008
  Strony: 163-172
  Mieczysław Edward Poniewski, Robert Pastuszko, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2008
   
 27. Pool boiling visualization for surfaces with narrow tunnels limited by porous structure
  w czasopiśmie:   5th European Thermal Sciences Conference EUROTHERM'2008
  Strony: TPF_23
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 28. Semi-analytical model for pool boiling heat transfer from surfaces with narrow tunnels
  w czasopiśmie:   5th Int. Conf. - Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2008
  Strony: 123-130
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 29. Zalecenia konstrukcyjne do projektowania miniaturowych wymienników ciepła
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 239-247
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2008
   
 30. Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu w strukturach tunelowych, materiały
  w czasopiśmie:   XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy
  Strony: 615-622
  Monika Kozioł, Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2007
   
 31. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Semi-analytical boiling model for extended surfaces with narrow tunnels
  w czasopiśmie:   Symposium and VII Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems"
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2007
   
 32. Wizualizacja wrzenia na powierzchniach rozwiniętych z wąskimi tunelami ograniczonymi strukturą porowatą
  w czasopiśmie:   XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy
  Strony: 777-784
  Robert Pastuszko, Piotr J. Mroczek
  Opublikowano: 2007
   
 33. Boiling heat transfer on double-extended surfaces with joined horizontal and vertical tunnels
  w czasopiśmie:   6th International Conference on Boiling Heat Transfer ECI
  Zeszyt: 54
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2006
   
 34. Boiling visualization for fins with horizontal and vertical subsurface tunnels
  w czasopiśmie:   11th Int. Symp. - Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Strony: 629-636
  Robert Pastuszko, Piotr J. Mroczek
  Opublikowano: 2006
   
 35. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Pool boiling model for system of joined horizontal and vertical subsurface tunnels
  w czasopiśmie:   11th Int. Symp. - Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2006
   
 36. Enhancement of boiling heat transfer on double extended surfaces with narrow tunnels
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2005
  Strony: 427-432
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2005
   
 37. Temperature distribution in fin with tunnel structure
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT'2005
  Strony: 421-426
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2005
   
 38. Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z mikrożebrami i folią perforowaną
  w czasopiśmie:   materiały VII. Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników - Postępy w Inżynierii Mechanicz
  Strony: 171-180
  Monika Kozioł, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2004
   
 39. Boiling heat transfer enhancement on fin arrays with extended micro-surfaces
  w czasopiśmie:   3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa-Italy
  Strony: mt-12
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski, Piotr J. Mroczek
  Opublikowano: 2004
   
 40. Boiling heat transfer on double-extended surfaces
  w czasopiśmie:   Proc. X Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, MiŠdzyzdroje
  Strony: 629-636.
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2004
   
 41. Boiling visualization on fins with tunnel structure
  w czasopiśmie:   Proc. X Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, MiŠdzyzdroje
  Strony: 621-628
  Robert Pastuszko, Tadeusz Michał Wójcik, Piotr J. Mroczek
  Opublikowano: 2004
   
 42. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Boiling heat transfer from two-layer fins array
  w czasopiśmie:   5th Int Conf. on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   
 43. Boiling heat transfer enhancement on fins with perforated foil
  w czasopiśmie:   9th Int. Symp. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, TU Szczecin, J.Mikielewicz and W.Nowak (Editors)
  Strony: 161-168
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2002
   
 44. Boiling heat transfer from two-layer fins with temperature dependent heat transfer coefficient
  w czasopiśmie:   III Intern. Conference: Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002
  Strony: 407-412
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2002
   
 45. Temperature distribution in two-layer fins with variable heat transfer coefficient
  w czasopiśmie:   III Intern. Conference:Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002
  Strony: 399-406
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2002
   
 46. Ujednolicone równania korelacyjne dla wrzenia pęcherzykowego na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.
  Tom: 2, Strony: 161-168
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski, Tadeusz Wójcik
  Opublikowano: 2001
   
 47. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Boiling Heat Transfer on Two-Layer Fins
  w czasopiśmie:   VIII International Symposion: Warmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen, TU Szczecin, Szczecin - Łeba 2000
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2000
   
 48. Correlations for Boiling in Fibrous Porous Structures
  w czasopiśmie:   IV Minsk International Seminar on Heat Pipes
  Tom: Heat Pumps
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2000
   
 49. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Równania korelacyjne dla wrzenia na płaskich i ożebrowanych powierzchniach z pokryciem porowatym
  w czasopiśmie:   IV Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, KIChiP PAN, SIiTPCh, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2000
   
 50. Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze dwuwarstwowym z pokryciem porowatym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 70, Strony: 25-38
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 51. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze z dwuwarstwowym pokryciem porowatym
  w czasopiśmie:   Seminarium i Zebranie Naukowe Sekcji Termodynamiki KTiS PAN oraz Podsekcji Przepływów Wielofazowych KM PAN, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   

Monografie
 1. Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych   20 pkt
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. POOL BOILING OF ETHANOL ON SURFACES WITH OPEN MICROCHANNELS   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne problemy termodynamiki
  Strony: 901-910
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Enhanced Pool Boiling Heat Transfer on Novel Combined Micro-Structured Surfaces   5 pkt
  w książce:   Encyclopedia of two-phase heat transfer and flow I. Fundamentals and Methods. Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: 4, Strony: 9-38
  Robert Pastuszko, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   25 pkt
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   2 pkt
  Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1