O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Tadeusz Piotr Pała
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   tpala@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
412
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960243
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Master Curve of High-Strength Ferritic Steel S960-QC   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 598, Strony: 178-183
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   
 2. The material properties of different zones of joints welded using a laser   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 3-8
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. VERIFICATION OF STRENGTH OF THE WELDED JOINTS BY USING OF THE ARAMIS VIDEO SYSTEM   14 (4,62) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 9-13
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie właściwości mechanicznych złączy z niskowęglowych stali Cr-Mo spawanych laserowo   11 (2,75) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 46-50
  Ihor Dzioba, Włodzimierz Zowczak, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2016
   
 3. DOŚWIADCZALNO-NUMERYCZNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH LASEROWO ZE STALI S960QC   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 749, Zeszyt: 11, Strony: 697-699
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 4. MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPAWANYCH LASEROWO DOCZOŁOWYCH ZŁĄCZY RUR ZE STALI FERRYTYCZNYCH   4 (1,32) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 749, Zeszyt: 11, Strony: 693-696
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Robert Pała
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wytrzymałość i odporność na pękanie złączy z niskowęglowych stali ferrytycznych spawanych laserowo   8 (2,67) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 16-20
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2016
   
 6. Technologia spawania laserowego blach ze stali 16Mo3   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 26, Strony: 24-27
  Andrzej Skrzypczyk, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 7. Własności mechaniczne złączy z wysokowytrzymałej stali S960-QC spawanych metodą laserową   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3458-3464
  Ihor Dzioba, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   
 8. Wytrzymałość i odporność na pękanie żeliwa sferoidalnego ADI   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 725, Zeszyt: 11, Strony: 650-652
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   
 9. Strength and fracture toughness of the welded joints made of high-strength ferritic steel   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 226-229
  Ihor Dzioba, Tadeusz Pała, Ilkka Valkonen
  Opublikowano: 2013
   
 10. Temperature dependency of fracture toughness of high-strength ferritic steel Hardox-400   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 222-225
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. DETERMINATION OF STRAIN AND STRESS FIELDS IN WELDED JOINTS OF S960-QC STEEL   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 4, Zeszyt: 62, Strony: 2081-2087
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determination of Strain and Stress Fields in Laser Welded Joints by Means of the Aramis Video System   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Zeszyt: 1, Strony: 151-156
  Tadeusz Pała, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza wytrzymałości złącza spawanego zawierającego defekt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 5220-5228
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 4. Fracture Toughness of Hardox-400 Steel at the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range. The Influence of the in-Plane Constraint   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Zeszyt: 224(2015), Strony: 167-172
  Andrzej Neimitz, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 5. VERIFICATION OF STRENGTH OF WELDED JOINTS BY ARAMIS VIDEO EXTENSOMETER
  w czasopiśmie:   VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 31.05-03.06.2015, Augustów, Poland
  Strony: 131-132
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 6. WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ZŁĄCZY Z NISKOWĘGLOWYCH STALI FERRYTYCZNYCH SPAWANYCH LASEROWO
  w czasopiśmie:   ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
  Tom: 106, Zeszyt: 356/2015, Strony: 46
  Ihor Dzioba, Tadeusz Pała, Robert Pała
  Opublikowano: 2015
   
 7. Krzywe wzorcowe dla wysokowytrzymałych stali ferrytycznych
  w czasopiśmie:   Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 117-118
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   
 8. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotechnologicznych
  Strony: 225-236
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wpływ temperatury i parametru Q na krytyczną wartość odporności na pękanie dla wysokowytrzymałej stali ferrytycznej Hardox-400
  w czasopiśmie:   Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 115-116
  Andrzej Neimitz, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2014
   
 10. Temperaturowe zależności odporności na pękanie wysokowytrzymałej stali ferrytycznej Hardox-400
  w czasopiśmie:   VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 1-4.06.2013, Augustów, Poland
  Strony: 62-63
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2013
   
 11. Wytrzymałość i odporność na pękanie złączy spawanych, wykonanych z wysokowytrzymałej stali ferrytycznej
  w czasopiśmie:   VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 1-4.06.2013, Augustów, Poland
  Strony: 64-65
  Ihor Dzioba, Tadeusz Pała, Ilkka Valkonen
  Opublikowano: 2013
   
 12. Właściwości mechaniczne złączy spawanych z ultra wysokowytrzymałych stali ferryrtycznych
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania XXIV
  Strony: 31
  Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2012
   
 13. Właściwości mechaniczne złączy spawanych z ultra wysokowytrzymałych stali ferrytycznych
  w czasopiśmie:   XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 63-72
  Jarosław Gałkiewicz, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne w złączach spawanych laserowo z niskowęglowych stali ferrytycznych   5 (1,25) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 268-280
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 2. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH KONWENCJONALNYCH TIG I LASEROWYCH Z NISKOWĘGLOWYCH STALI STOSOWANYCH W ENERGETYCE   5 (,80) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: 1, Strony: 281-296
  Robert Pała, Tadeusz Pała, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 3. WYZNACZANIE PÓL ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W ZŁĄCZACH SPAWANYCH ZE STALI S960-QC   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 250-254
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 4. Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych laserowo płyt ze stali 16Mo3   5 (1,25) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 204-215
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2015
   
 5. Mikrostruktura, twardość, i odporność na pękanie materiału złączy spawanych laserowo płyt ze stali ferrytycznych   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej.
  Strony: 198-204
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1