O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Robert Władysław Pała
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   rpala@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
411
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960244
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The influence of the rare earth metals modification on the fracture toughness of G17CrMo5-5 cast steel at low temperature   30 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 2A, Strony: 773-777
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Robert Pała
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of fracture toughness of the specimens containing delamination cracking   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings
  Tom: 1780, Strony: 1-7
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Temperature Influence on σ0 and n Characteristics in the R-O Relationship for High-Strength Steel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 598, Strony: 190-194
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała
  Opublikowano: 2014
   
 3. The material properties of different zones of joints welded using a laser   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 3-8
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPAWANYCH LASEROWO DOCZOŁOWYCH ZŁĄCZY RUR ZE STALI FERRYTYCZNYCH   4 (1,32) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 749, Zeszyt: 11, Strony: 693-696
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Robert Pała
  Opublikowano: 2016
   
 2. The FEM analysis of stress distribution in front of the crack tip and fracture process in the elements of modified and unmodified cast steel G17CrMo5-5   14 (7,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 10, Zeszyt: 3, Strony: 201-206
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wytrzymałość i odporność na pękanie złączy z niskowęglowych stali ferrytycznych spawanych laserowo   8 (2,67) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 16-20
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ delaminacji na poziom odporności na pękanie   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 8307-8312
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wytrzymałość i odporność na pękanie żeliwa sferoidalnego ADI   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 725, Zeszyt: 11, Strony: 650-652
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2014
   
 6. Temperature dependency of fracture toughness of high-strength ferritic steel Hardox-400   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 222-225
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2013
   
 7. Wpływ grubości próbki na odporność na pękanie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 11, Strony: 668-670
  Ihor Dzioba, Robert Pała
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. STRENGTH PROPERTIES AND FRACTURE TOUGHNESS OF HIGH STRENGTH HARDOX-400 STEEL IN BRITTLE-TO-DUCTILE TEMPERATURE INTERVAL
  w czasopiśmie:   26th International Conference on Metallurgy and Materials
  Strony: 121-121
  Piotr Furmańczyk, Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2017
   
 2. EXPERIMENTAL - NUMERICAL ANALYSIS OF STRESS STATE IN FRONT OF THE CRACK TIP OF MODIFIED AND UNMODIFIED G17CrMo5-5 CAST STEEL BY RARE EARTH METALS IN A BRITTLE-DUCTILE TRANSITION REGION   5 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1175-1181
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Experimental and Numerical Modeling of the Phenomenon of Delamination Cracking in S235 Steel   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Zeszyt: 1, Strony: 145-150
  Robert Pała, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 4. Analysis of stress distribution in front of the crack tip in the elements of modified and unmodified cast steel G17CrMo5-5
  w czasopiśmie:   VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 31.05-03.06.2015, Augustów, Poland
  Strony: 177-180
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 5. Eksperymentalno-numeryczne modelowanie zjawiska występowania pęknięć delaminacyjnych
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 87-88
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 6. The influence of the out-of-plane constraint on fracture toughness of high strength steel at low temperatures   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 224, Strony: 157-166
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Pała, Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 7. Wpływ naprężeń w kierunku grubości elementu na powstanie pęknięcia delaminacjnego w złączach spawanych krzyżowych
  w czasopiśmie:   Logistyka - nauka
  Strony: 5212-5219
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 8. WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ZŁĄCZY Z NISKOWĘGLOWYCH STALI FERRYTYCZNYCH SPAWANYCH LASEROWO
  w czasopiśmie:   ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
  Tom: 106, Zeszyt: 356/2015, Strony: 46
  Ihor Dzioba, Tadeusz Pała, Robert Pała
  Opublikowano: 2015
   
 9. Wpływ więzów w kierunku grubości na odporność na pękanie w różnych temperaturach
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 117-118
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Pała, Urszula Janus
  Opublikowano: 2014
   
 10. Temperaturowe zależności odporności na pękanie wysokowytrzymałej stali ferrytycznej Hardox-400
  w czasopiśmie:   VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 1-4.06.2013, Augustów, Poland
  Strony: 62-63
  Ihor Dzioba, Robert Pała, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2013
   
 11. Thickness and fracture toughness of the SENB specimens made of high strength steel
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, 24-26.06.2013 University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
  Strony: 147-150
  Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2013
   
 12. Wpływ temperatury na własności stali wysokowytrzymałej
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 93
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH KONWENCJONALNYCH TIG I LASEROWYCH Z NISKOWĘGLOWYCH STALI STOSOWANYCH W ENERGETYCE   5 (,80) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: 1, Strony: 281-296
  Robert Pała, Tadeusz Pała, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1