O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jarosław Jan Pacanowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   jpacan@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-530
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
312
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925975
LUDZIE NAUKI: 71803
USOS web: 648
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:metalurgia
specjalnosci: obróbka plastyczna, przeróbka plastyczna metali

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The effect of selected parameters of aluminium extrusion on temperature changes in the die system
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 43, Zeszyt: 4, Strony: 390-398
  Jarosław Pacanowski, Józef Zasadziński
  Opublikowano: 1998
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zastosowanie wspomagania komputerowego do projektowania wyrzutników górnych stosowanych w tłocznikach jednoczesnych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 201, Strony: 87-192
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 2003
   
 2. Badanie możliwości i dobór parametrów technologicznych przy walcowaniu wewnętrznym rur oraz zwężek rurowych na mimośrodowej walcarce WPM-120   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 45, Zeszyt: 10-11, Strony: 552-555
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2000
   
 3. Wpływ sposobu odkształcenia na przebieg technologicznych krzywych umocnienia i zmiany własności, dla wybranych metali i stopów   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 44, Zeszyt: 11, Strony: 604-607
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1999
   
 4. Ocena możliwości wykonania zwężek rurowych metodą obciskania oraz walcowania na walcarce profilowej - mimośrodowej WPM-120
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R43, Strony: 486-490
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1998
   
 5. Ocena możliwości wykonania zwężek rurowych metodą obciskania oraz walcowania na walcarce profilowej mimośrodowej WPM-120
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R 43, Strony: 486-490
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1998
   
 6. Ocena możliwości redukcji przekrojów okrągłych wybranymi metodami obróbki plastycznej na zimno
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Zeszyt: 11, Strony: 519-522
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1997
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Komputerowe wspomaganie projektowania wyrzutników górnych stosowanych w tłocznikach jednoczesnych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy narzędziowe w obróbce plastycznej" Bydgoszcz - Wenecja 2001
  Strony: 105-112
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 2001
   
 2. Zastosowanie wspomagania komputerowego do projektowania wyrzutników dolnych w tłocznikach prostych i złożonych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy narzędziowe w obróbce plastycznej" Bydgoszcz - Wenecja 2001
  Strony: 113-121
  Jarosław Pacanowski, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2001
   
 3. Computer aided designing of the lower shedders used in the blanking die   2 pkt
  w czasopiśmie:   Metallurgy and Foundry Engineering
  Tom: 26, Zeszyt: 1, Strony: 41-48
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 2000
   
 4. Temperature - Speed Parameters in Extrusion of Thin-Walled Sections from Aluminum Alloys
  w czasopiśmie:   Seventh International Aluminium Extrusion Technology Seminar, Illinois, Chicago 2000
  Tom: 1, Strony: 277-280
  W. Libura, J. Richert, Jarosław Pacanowski, J. Senderski
  Opublikowano: 2000
   
 5. The application of computer-aided design of lower shedders in combination dies
  w czasopiśmie:   Envirautom
  Zeszyt: 2/1999-1/2000, Strony: 140-148
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 2000
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Computer aided designing of the lower shedder used in the press tools
  w czasopiśmie:   Materiały IVth International Conference Non-Ferrous Metals and Alloys '99, Akademia Górniczo-Hutnicza,Kraków 1999
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1999
   
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania podzespołów i wybranych elementów tłoczników
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy narzędziowe w obróbce plastycznej", Bydgoszcz 1997
  Strony: 52-61
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1997
   
 8. Ocena deformacji przekroju poprzecznego kolanka rurowego dla wybranych metod gięcia rur
  w czasopiśmie:   Materiały Sekcji Podstaw Technologii Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN
  Strony: 99-108
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1997
   
 9. Ocena możliwości redukcji przekroi okrągłych wybranymi metodami obróbki plastycznej na zimno
  w czasopiśmie:   III Konferencja "Odkształcalność metali i stopów", Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Przeróbki Plastycznej, Łańcut 1997
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1997
   
 10. Projektowanie wybranych elementów tłoczników przy zastosowaniu wspomagania komputerowego
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowej Konferencja "NON-FERROUS METALS '97", Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1997
  Strony: 366-375
  Jarosław Pacanowski
  Opublikowano: 1997
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Projektowanie procesów kucia matrycowego odkuwek kołowo-symetrycznych na młotach i prasach korbowych
  Jarosław Pacanowski, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1