O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Dariusz Stefan Ozimina
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   ozimina@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-505
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
55
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929425
LUDZIE NAUKI: 70798
USOS web: 606
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa
specjalnosci: tribologia, eksploatacja systemów tribologicznych, inżynieria powierzchni, materiały eksploatacyjne, korozja i ochrona przed korozją, elektrochemia techniczna, elektrotermia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 237

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A new concept of the mechanism of tribocatalytic reactions induced by mechanical forces   35 pkt
  w czasopiśmie:   Tribology International
  Tom: 107, Strony: 144-151
  Czesław Kajdas, Andrzej Kulczycki, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 2. Diamond-like carbon coatings in biotribological applications   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 185-194
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Paweł Baranowicz
  Opublikowano: 2016
   
 3. Properties of diamond-like carbon coatings deposited on CoCrMo alloys   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of FAMENA
  Tom: 39, Zeszyt: 1, Strony: 79-88
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Michał Styp-Rekowski, Maciej Matuszewski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Tribological problems in shaft hoist ropes wear process   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Industrial Lubrication and Tribology
  Tom: 67, Zeszyt: 1, Strony: 157-164
  Michał Styp-Rekowski, Eugeniusz Mańka, Maciej Matuszewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych w przemyśle chemicznym   15 (5,63) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 93, Zeszyt: 4, Strony: 500-505
  Monika Madej, Krystyna Marczewska-Boczkowska, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 6. The properties of diamond-like carbon coatings used for artificial joints   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy–Metallic Materials
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 297-306
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński, Aneta Kisielewska
  Opublikowano: 2012
   
 7. The wear resistance of HVOF sprayed composite coatings   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 41, Zeszyt: 1, Strony: 103-111
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2011
   
 8. Antiwear additives as retarding agents of elements with ceramic coatings wear   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Industrial Lubrication and Tribology
  Tom: 62, Zeszyt: 5, Strony: 275-278
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Electroless Ni-P-Al2O3 composite coatings   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 44, Zeszyt: 5, Strony: 291-296
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 10. The influence of tribochemical reactions of antiwear additives on heterogeneous surface layers in boundary lubrication   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 135-141
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2006
   
 11. Research on the mechanism and activity of antimony thioantimonate in tribological systems   6 pkt
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 111-119
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2002
   
 12. The assesment of ZnDTP tribochemical reactivity by electrochemical Simulation   6 pkt
  w czasopiśmie:   Lubrication Science
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 45-57
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2000
   
 13. The assessment of ZnDTP tribochemical reactivity by electrochemical simulation   6 pkt
  w czasopiśmie:   Lubrication Science
  Tom: 1, Strony: 45-57
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2000
   
 14. Electrochemical simulation of friction interactions on the basis of anti-wear behaviour of metallo-dibutyldithiophosphate complex [(DTP)2M+2] in non-aqueous media
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 147-155
  Dariusz Ozimina, H. Scholl, S. Płaza
  Opublikowano: 1997
   
 15. Triboelectrochemical aspects of the effects of compounds on the formation of antiwear boundary layers
  w czasopiśmie:   Tribologia: Finnish Journal of Tribology
  Tom: 1, Strony: 48-58
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1996
   
 16. Antiwear properties of complex compounds of Sn(II) and Sn(IV) in lubrication of a bronze-steel contact
  w czasopiśmie:   Lubrication Science
  Tom: 4, Strony: 25-33
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1991
   
 17. Tribological Properties and Action Mechanism of Complex Compounds of Sn(II) and Sn(IV) in Lubrication of Steel
  w czasopiśmie:   ASLE Transactions
  Tom: 30, Strony: 508-519
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1987
   
 18. Tribologische Charakteristik von Sn(ll) und Sn(lV) enthaltenden Verbindungen
  w czasopiśmie:   Schmierungstechnik
  Tom: 13, Strony: 52-55
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1982
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The characterisation of pure titanium for biomedical applications   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 191-194
  Grzegorz Gałuszka, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Renata Gałuszka
  Opublikowano: 2017
   
 2. The characterisation of the microstructure and mechanical properties of diamond - like carbon (DLC) for endoprosthesis   15 (5,63) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 195-198
  Renata Gałuszka, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Andrzej Krzyszkowski, Grzegorz Gałuszka
  Opublikowano: 2017
   
 3. The interaction between diamond like carbon (DLC) coatings and ionic liquids under boundary lubrication conditions   15 (5,63) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 55-58
  Krystian Milewski, Jerzy Kudliński, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 4. Corrosion, friction and wear performance of diamond like carbon coatings   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metallurgija
  Tom: 55, Zeszyt: 4, Strony: 679-682
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Renata Gałuszka, Grzegorz Gałuszka
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Evaluation of the properties of diamond-like carboncoatings lubricated with ionic liquids   15 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 275, Zeszyt: 5, Strony: 37-46
  Krystian Milewski, Monika Madej, Magdalena Niemczewska-Wójcik, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 2. Morfologia powłok TiCN nanoszonych techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD)   2 (,30) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 3, Strony: 18-21
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 3. THE IMPACT OF THE TYPE OF CUTTING FLUID ON THE TURNING PROCESS   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Andrzej Kulczycki
  Opublikowano: 2017
   
 4. THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL STRUCTURE OF SYNTHETIC HYDROCARBONS AND ALCOHOLS ON THE LUBRICITY OF CI ENGINE FUELS AND AVIATION FUELS   15 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 91-100
  Andrzej Kulczycki, Wojciech Dzięgielewski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 5. The influence of the structure direction on diamond-like carbon coatings tribological properties (Wpływ ukierunkowania struktury powłok diametopodobnych na właściwości tribologiczne)   13 (4,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 237-243
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Andrzej Krzyszkowski, Jacek Świderski, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Transport drogowy towarów niebezpiecznych – wybrane aspekty analizy ryzyka   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 10, Strony: 60-66
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 7. Właściwości powłok TiCN wytwarzanych techniką PVD   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 4, Strony: 9-13
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 8. Assessing the effect of biodegradable cutting fluid on the tool wear in machining   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-127
  Joanna Kowalczyk, Łukasz Nowakowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 9. The impact of biodegradable cutting fluid on the tribological properties of the friction pairs   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 1, Strony: 69-80
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2016
   
 10. The influence of fuels chemical composition on its lubricity - new vies on the mechanism of protection layer creation during tribological process   14 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 23, Zeszyt: 1, Strony: 177-184
  Dariusz Ozimina, Andrzej Kulczycki
  Opublikowano: 2016
   
 11. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – PROGNOZA NA LATA 2015-2020   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 4, Strony: 127=132
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2016
   
 12. Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem   11 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 1094-1095
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 13. Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych – analiza zdarzeń z lat 2010-2015   7 (1,17) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 10, Strony: 85-91
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2016
   
 14. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SMAROWNICZĄ W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO NA PRZYKŁADZIE TRZUSKAWICA S. A.   7 (2,92) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 4, Strony: 78-82
  Jerzy Kudliński, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Pająk
  Opublikowano: 2016
   
 15. Zastosowanie powłok diamentopodobnych na elementy trące środków transportu wewnętrznego w przemyśle kruszywowym   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 10, Strony: 150-156
  Krystian Milewski, Jerzy Kudliński, Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 16. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1-9
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 17. Ocena właściwości tribologicznych powłok smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 53-65
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 18. Właściwości powłok węglowych uzyskiwanych w procesach fizycznego osadzania z fazy gazowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 151-156
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Pająk
  Opublikowano: 2015
   
 19. Wykorzystanie profilometru optycznego w obrazowaniu uszkodzeń tribologicznych zaworów kulowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 157-162
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 20. Właściwości tribologiczne powłok diamentopodobnych smarowanych cieczami jonowymi   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4, Strony: 73-84
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 21. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 5, Strony: 101-112
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 22. ZJAWISKA TRIBOELEKTRYCZNE PODCZAS TARCIA ELEMENTÓW Z POWŁOKAMI DLC   7 (3,77) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 6, Strony: 127-139
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Aneta Bugajska, Karolina Witaszek, Stanisław Płaza, Ewa Ozimina, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2014
   
 23. Badania porównawcze olejów perfluoropolieterowych i wybranych cieczy jonowych jako smarów   5 pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn WAT
  Tom: 62, Zeszyt: 1, Strony: 235-252
  Tomasz J. Kałdoński, Dariusz Ozimina, Stanisław Cudziło, Tomasz Durejko, Krzysztof Gocman, Dariusz Zasada, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2013
   
 24. Some operational features of coating obtained with PACVD method   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 53-66
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2012
   
 25. Właściwości powłok kompozytowych natryskiwanych naddźwiękowo metodą HP/HVOF   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 75-84
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 26. Właściwości tribologiczne powłok DLC   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 95-102
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 27. Zużycie powłok diamentopodobnych w zależności od kompozycji powłokowej i materiałów pary trącej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 157-166
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk, J. Suchanek, F. Taticek, M. Kolariikova
  Opublikowano: 2012
   
 28. Zużycie tribologiczne polietylenu UHMWPE stosowanego w układach biotribologicznych   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 93-108
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 29. Lubrication of rolling bearing pairs in environmental aspect   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Polish CIMAC
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 181-190
  Michał Styp-Rekowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2011
   
 30. Analiza zużycia polietylenu UHMW PE stosowanego w układach biotribologicznych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 61-76
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Janusz Cwanek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 31. Ocena właściwości jedno- i wielowarstwowych powłok DLC   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2, Strony: 119-135
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2010
   
 32. Wear-resistant composite coatings on machine parts   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Mechanical Technology and Automation
  Tom: 2, Zeszyt: 30, Strony: 191-198
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 33. Ocena właściwości powłok DLC stosowanych w układach biotribologicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 105-114
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 34. Właściwości tribologiczne powłok kompozytowych otrzymywanych metodą naddźwiękową HVOF   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 143-150
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Andrzej Radziszewski
  Opublikowano: 2009
   
 35. Wpływ adsorpcji i temperatury na właściwości tribologiczne kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 129-138
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2009
   
 36. Adsorpcja ZDTP i jej wpływ na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 225-234
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, Tomasz Głogowski
  Opublikowano: 2008
   
 37. Oddziaływania tribochemiczne powierzchni metalowych i kompozytowych z dodatkami przeciwzużyciowymi typu ZDTP   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 215-224
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 38. Production and tribological properties of antiwear Ni-P-Al2O3 composite coatings   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologie und Schmierundtechnik
  Tom: 2, Strony: 37-41
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Wpływ napięcia powierzchniowego, kąta zwilżania i adsorpcji substancji smarujących na ich właściwości smarnościowe   6 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2, Strony: 235-246
  T.J. Kałdoński, Tadeusz Kałdoński, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 40. Analiza wpływu adsorpcji dodatków AW na właściwości tribologiczne ceramiki o wiązaniach jonowych i kowalencyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: 9, Zeszyt: 12, Strony: 106-109
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Właściwości tribologiczne metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 59-70
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, I. Pokorska, Słomka E. Osuch-
  Opublikowano: 2007
   
 42. Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok Cu-Ti i Cu-Mo nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 59-63
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Monika Madej, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2006
   
 43. Wpływ oddziaływań adsorpcyjnych na właściwości przeciwzużyciowych warstw wierzchnich   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 7-16
  Monika Madej, Renata Stanecka, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 44. Wytwarzanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych typu Ni-P-AI203   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 13-19
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2006
   
 45. Ciecze elektroreologiczne i magnetoreologiczne jako materiały eksploatacyjne stosowane we wspłóczesnej technice   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 99-108
  Dariusz Ozimina, Tomasz Głogowski
  Opublikowano: 2005
   
 46. Formowanie przeciwzużyciowych heterogenicznych warstw powierzchniowych na elementy ślizgowych węzłów tarcia   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Tom: 1
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, T. Głogowski
  Opublikowano: 2005
   
 47. Formowanie przeciwzużyciowych heterogenicznych warstw powierzchniowych na elementy ślizgowych węzłów tarcia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 1, Strony: 35-42
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 48. Ocena wpływu kruszywa kwarcytowego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni asfaltowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   TRIBOLOGIA. TEORIA I PRAKTYKA
  Tom: Nr 4/2005, Zeszyt: 6, Strony: 85-101
  Marek Iwański, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 49. Odporność na zatarcie powłok kompozytowych natryskiwanych plazmowo i naddźwiękowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 323-333
  Wojciech Żórawski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 50. Wpływ substancji smarowej na właściwości kompozytowych przeciwzużyciowych warstw wierzchnich   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 47-55
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, M. Lodzińska, W. Piekoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 51. Wybrane właściwości warstw powierzchniowych otrzymywanych elektroiskrowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: Nr 5, Strony: 701-703
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2005
   
 52. Zastosowanie i perspektywy rozwoju cieczy elektroreologicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 2, Strony: 53-66
  Tomasz Głogowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 53. Measurements of rolling friction resistance level in special rolling bearings   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 295-304
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2004
   
 54. Modyfikowanie cech warstwy wierzchniej za pomocą obróbki elektroiskrowej   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 24, Zeszyt: 2 sp, Strony: 229-238
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2004
   
 55. Ocena własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 75, Zeszyt: 11, Strony: 15-18
  Norbert Radek, Dariusz Ozimina, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 56. Metoda oceny oddziaływań tribochemicznych dodatków przeciwtarciowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrologia i Systemy Pomiarowe
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 73-87
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2000
   
 57. Metody oceny oddziaływań tribochemicznych dodatków przeciwtarciowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 73-87
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2000
   
 58. Symulacja elektrochemiczna heterofazowych procesów tribochemicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1067-1083
  Dariusz Ozimina, T. Błaszczyk, H. Scholl
  Opublikowano: 2000
   
 59. Symulacja elektrochemiczna heterofazowych procesów tribochemicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Tom: 6, Strony: 1067-1083
  Tomasz Błaszczyk, Dariusz Ozimina, K Scholl
  Opublikowano: 2000
   
 60. Tribochemical Reactivity Investigated by Means of Electric Energy   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 377-386
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1999
   
 61. Mikroskopowe badania powierzchni metalowych obrabianych elektroerozyjnie
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 23-24, Strony: 24-28
  Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko
  Opublikowano: 1997
   
 62. Ocena aktywności tribologicznej dodatków do smarów i płynów technologicznych
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5/6, Strony: 765-772
  R. Marczak, Dariusz Ozimina, Jan Senatorski, H. Scholl
  Opublikowano: 1997
   
 63. Własności tribologiczne formowanych warstw przeciwtarciowych w procesie oddziaływań wybranych związków złota
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5/6, Strony: 807-817
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1997
   
 64. Modelowe badania procesów tworzenia warstw granicznych na stali łożyskowej ŁH 15
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 4, Strony: 423-436
  Dariusz Ozimina, Henryk Scholl, Tadeusz Błaszczyk
  Opublikowano: 1996
   
 65. Tribologiczna kwalifikacja aktywnych powierzchniowo składników cieczy technologicznych
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 5, Strony: 592-597
  Dariusz Ozimina, Ryszard Marczak, Jan Senatorski
  Opublikowano: 1996
   
 66. Szczególne zachowanie przeciwtarciowe kompozytowego filmu smarowego
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 67. Wpływ związków kompleksowych cyny na charakter tworzonej warstwy wierzchniej
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 15, Strony: 245
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1987
   
 68. Charakterystyka trybologiczna olejów przekładniowych
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 2, Strony: 9
  Czesław Kajdas, Józef Nita, Janina Łuczkiewicz, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1984
   
 69. Charakterystyka trybologiczna olejów silnikowych Superol
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 3, Strony: 89-91
  Czesław Kajdas, Ewa Wawak-Pardyka, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1983
   
 70. Własności przeciwzatarciowe olejów silnikowych dla żeglugi
  w czasopiśmie:   Tribologia: tarcie, zużycie, smarownie
  Zeszyt: 2, Strony: 79-81
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1983
   
 71. Stężenie alkoholi i kwasów tłuszczowych, a własności tribologiczne oleju parafinowego
  w czasopiśmie:   Tribologia Technika Smarownicza
  Zeszyt: 6, Strony: 81-83
  Czesław Kajdas, Janina Łuczkiewicz, Dariusz Ozimina, Ewa Wawak
  Opublikowano: 1980
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The impact assessment of cutting fluid containing mineral oil during turning process
  w czasopiśmie:   Proc. of Metal 2017
  Strony: 126-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2017
   
 2. The tribological behaviour of HVOF sprayed composite coatings under sliding conditions
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 215.1-215.4
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Andrzej Krzyszkowski, Ewa Ozimina, Stanisław Płaza
  Opublikowano: 2017
   
 3. Tool Wear in Dry and Wet Turning
  w czasopiśmie:   Proc. of World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 121.1-112.4
  Stanisław Płaza, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 4. Tribological and biological characterisation of biocompatible coatings exposed to microorganisms
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 285.1-285.3
  Sławomir Okła, Stanisław Góźdź, Bogusław Rajchel, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 5. Tribological performance of ionic liquids as lubricants of diamond like carbon coatings
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 214.1-214.4
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski, Sebastian Sieradzan
  Opublikowano: 2017
   
 6. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 21
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 27
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 8. THE STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF TRIBOLOGICAL SYSTEMS WITH DIAMOND LIKE CARBON COATINGS UNDER IONIC LIQUID LUBRICATION CONDITIONS   5 (1,58) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1169-1174
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Joanna Hawlena
  Opublikowano: 2016
   
 9. The tribological properties of a-C:H and TiAlN coating lubricated with a biodegradable cutting fluid
  w czasopiśmie:   Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu - Future Engineering 2016
  Strony: 62
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Andrzej Kulczycki, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 10. Ocena właściwości tribologicznych i korozyjnych powłok przeciwzużyciowych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 4669-4676
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2015
   
 11. Właściwości tribologiczne powłok nanoszonych technika naddźwiekową w warunkach smarowania cieczą jonową
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 4662-4668
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 12. Zastosowanie biodegradowalnych cieczy obróbkowych w logistyce gospodarki odpadami
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 7693-7701
  Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2015
   
 13. Diagnostyka pracy młyna wentylatorowego do wytwarzania spulweryzowanego paliwa antracytowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 18, Strony: 165-172
  Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2014
   
 14. Ionic Liquids Based on Imidazolium with Functionalized Alkyl Chain as New Lubricant
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z 3rd European Conference on Tribology/ 4th Vienna International Conference on Nano-Technology
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 105-111
  Tadeusz Kałdoński, Dariusz Ozimina, S. Cudzilo, T. Durejko, K. Gocman, D Zasada
  Opublikowano: 2014
   
 15. Antiwear properties of complex compounds of gold in lubrication for steel/steel contact
  w czasopiśmie:   Materiały z 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS TRANSCOM 2013
  Strony: 69-72
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2013
   
 16. Effeft of tribochemical interaction during friction with the use of new cutting fluids
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P3
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2013
   
 17. Friction and Wear Behavior of TiN/a-C:H:W Coatings under Dry Sliding and Lubrication Conditions with an Ionic Liquid as a Lubrican
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 293-296
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, K. Marczewska-Boczkowska, Michał Styp-Rekowski, M. Matuszewski
  Opublikowano: 2013
   
 18. Tribological Aspects of Shaft Hoist Ropes Wear and Durability
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 151-154
  Michał Styp-Rekowski, M. Matuszewski, E. Mańka, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 19. Tribological Properties of HVOF Sprayed Coatings
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P4
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, R. Stanecka-Badura
  Opublikowano: 2013
   
 20. Tribological Properties of HVOF Sprayed WC-Ni Coating
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 235-237
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 21. Ocena właściwości tribologicznych środków smarowych zawierających związki metaloorganiczne
  w czasopiśmie:   Materiały z 31 Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego w Wojskowej Akademii Technicznej
  Strony: 28
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2012
   
 22. The effect of adsorption and temperature on the tribological properties of composite materials in friction pairs
  w czasopiśmie:   Tribologie und Schmierungstechnik
  Zeszyt: 6, Strony: 7-11
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2011
   
 23. Diamond-like carbon coatings used for biotribological applications
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Proc. Xth International Scientific Conference "Tribology and Reliability"
  Strony: 235-245
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 24. The properties of tungstendoped DLC coatings
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Proc. Xth International Scientific Conference "Tribology and Reliability"
  Strony: 246-255
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Eva Zdravecka
  Opublikowano: 2010
   
 25. Zastosowanie powłok diamentopodobnych DLC na węzły tarcia endoprotez stawu biodrowego
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne X Seminarium Mechanika w Medycynie
  Strony: 179-190
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Eva Zdravecka, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2010
   
 26. Comparative investigations superficial and lubricating ability propertiesof petroleum products and ionic liquids
  w czasopiśmie:   2nd European Conference on Tribology
  Strony: 553-558
  T.J. Kałdoński, Cz. Pakowski, Dariusz Ozimina, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2009
   
 27. Composites as antiwear coatings of machine elements
  w czasopiśmie:   VI International Conference on Technological Process Planing TPP'09
  Strony: 48
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2009
   
 28. Effect of adsorption and temperature friction pair on tribological properties of composite materials
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 28
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 29. The characterization of diamond-like carbon coatings used for artificial joints
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 29
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Eva Zdravecka, W. Piekoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Tribochemical interactions between antiwear additives and ceramics or composite materials
  w czasopiśmie:   IV World Tribology Congress
  Strony: 457
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2009
   
 31. Wear resistance of HVOF composite coatings
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 29
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2009
   
 32. Energy flow during friction
  w czasopiśmie:   Seminarium - Tribológia povrchových vrstiev
  Strony: 12-17
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 33. Mechanizm działania cieczy elektroreologicznych i ich zastosowanie w technice eksploatacyjnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 237-242
  Dariusz Ozimina, Tomasz Głogowski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Możliwości i korzyści z zastosowania powłok w implantach ruchowych człowieka
  w czasopiśmie:   IX Seminarium - MECHANIKA W MEDYCYNIE
  Strony: 135-140
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2008
   
 35. Oddziaływanie dodatków przeciwzużyciowych AW z ceramicznymi i kompozytowymi warstwami powierzchniowymi
  w czasopiśmie:   XVI Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2008
  Strony: 249-256
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, A. Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 36. The adsorption of ZDDP and its influence on tribological properties of ceramics materials
  w czasopiśmie:   International Scientific Conference - Material Science and Manufakturing Technology MITECH'2008
  Strony: 177-182
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 37. Tribological investigations of thin DLC coatings
  w czasopiśmie:   International Scientific Conference - Material Science and Manufakturing Technology MITECH'2008
  Strony: 130-135
  Monika Madej, Eva Zdravecka, M. Vojs, K. Widłak, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 38. Właściwości tribologiczne materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 115-122
  Tomasz Głogowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 39. Application of Nanodispersive Alumina in Antiwear Ni-P-Al2O3 Composite Layers
  w czasopiśmie:   34th International Conference - Metallurgical Coatings and Thin Films
  Zeszyt: 131
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2007
   
 40. Corrosion resistance of electroless Ni-P-Al2O3 composite coatings
  w czasopiśmie:   International Conference MITECH'2007
  Strony: 186-189
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 41. Niklowe powłoki chemiczne modyfikowane metodą ESA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 115-120
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 42. Oddziaływania adsorpcyjne i ich wpływ na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 127-132
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Michał Styp-Rekowski, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2007
   
 43. Odporność korozyjna metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 121-126
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, L. Kwiatkowski, Eva Zdravecka
  Opublikowano: 2007
   
 44. Technically dry friction of the composite coatings
  w czasopiśmie:   International Conference MITECH'2007
  Strony: 182-185
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Eva Zdravecka, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2007
   
 45. The adsorption of ZDTP on ceramic, metallic and composite materials in boundary lubrication
  w czasopiśmie:   Interantional Conference BALTRIB'2007
  Strony: 107-112
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, J. Senatorski, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2007
   
 46. Właściwości przeciwzużyciowych wartw powierzchniowych typu Ni-P-Al2O3
  w czasopiśmie:   XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2007
  Strony: 153-162
  Jan Senatorski, J. Augystyn-Pieniążek, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 47. Wytwarzanie i ocena właściwości tribologicznych powłok kompozytowych podczas tarcia w środowiskach wodnych
  w czasopiśmie:   XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2007
  Strony: 129-138
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2007
   
 48. Metoda kształtowania regeneracyjnych warstw przeciwzużyciowych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja Naukowo-Techniczna REGENERACJA'2006
  Strony: 104-114
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 49. Obtaining of antiwear chemical composite surface layers. Formation and tribological properties of antiwear Ni-P-Al2O3 composite surface layers
  w czasopiśmie:   Conf. Tribologie-Fachtagung
  Zeszyt: 76, Strony: 1-9
  Jan Senatorski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 50. The influence of particle size on the tribological properties of electroless Ni-P-Al2O3 compsite coatings
  w czasopiśmie:   IX International Symposium INTERTRIBO'2006
  Strony: 240-243
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2006
   
 51. The research of heterogeneous composite surface layers
  w czasopiśmie:   5th International Conference Coatings & Layers
  Strony: 183-188
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, E. Osuch-Słomka, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 52. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 158
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, A. Wdowin
  Opublikowano: 2006
   
 53. Wytwarzanie hybrydowych przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  Strony: 36
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 54. Forming of machine elements tribologic functional features by means of discharge created coatings
  w czasopiśmie:   International Tribology Conference
  Strony: 201
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2005
   
 55. The influence of tribochemical reactions of antiwear additives on heterogeneus surface layers in boundary lubrication
  w czasopiśmie:   Konferencja TRIBOCHEMISTRY'2005
  Strony: 27
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2005
   
 56. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Corrosion resistans of surface layer obtained in ESA process
  w czasopiśmie:   VII International Conference and Exhibition, CORROSION - 2004, 8-10 czerwiec 2004, Lwów, Ukraina
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2004
   
 57. Formowanie przeciwzużyciowych warstw wierzchnich obróbką elektroiskrową
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne Electromachining 2003
  Strony: 1-5
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2003
   
 58. Monitoring of tribochemical processes
  w czasopiśmie:   Proc. 2nd World Tribology Congress, Viena, Austria
  Strony: 320
  Dariusz Ozimina, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2001
   
 59. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Study of mechanism and increased activity of antimony thioantimonate tribological system
  w czasopiśmie:   Proc. III International Symposium on Tribology
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2001
   
 60. Tribochemical Reactivity Investigated by Means of Electric Energy
  w czasopiśmie:   Proc. Cinese - Polish Workshop., ITE Radom 99
  Strony: 377 - 386
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1999
   
 61. Tribologic Aspects of Evaluation of Surfaces in Nanometric Range
  w czasopiśmie:   8th Internatonal Symposium INTERTRIBO'99, Stara Lesna-Slovak 1999
  Strony: 91-94
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 1999
   
 62. Tribological Characteristics of Gear Oils
  w czasopiśmie:   Proc. 5th Nordic Symposium of Tribology, Lubrication, Friction and Wear., NORDTRIB 90", Hirtshals, Denmark DTH 1990
  Strony: 28
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1999
   
 63. Vplyv kovoorganickych zlucenin olova na tribologicke vlastnosti modelowych mazacich kompozicii
  w czasopiśmie:   4 SYMP. INTERTRIBO 90, Proc. C , Vysoke Tatry
  Strony: 82
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1999
   
 64. Evaluation of Antifriction Additives Reactivity by Means of Electrochemical Methods
  w czasopiśmie:   Proc. 5th International Symposium INSYCONT, KBM PAN, Kraków 1998
  Strony: 123
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1998
   
 65. Evaluation of ZnDTP Tribochemical Reactivity by Means of Electrochemical Simulation
  w czasopiśmie:   8th Intern. Conference of Tribology DTI Tribology Centre, NORDTRIB'98, Aarhus, Denmark 1998
  Tom: 1, Strony: 121-130
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 1998
   
 66. Ocena aktywności dodatków przeciwtarciowych metodą elektrochemiczną
  w czasopiśmie:   ZEM 2
  Strony: 263-273
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1998
   
 67. Study of mechanism and increased activity of antimony thioantimonate in different tribological systems
  w czasopiśmie:   ZEM 4
  Strony: 559-570
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1998
   
 68. Electrochemical Model of Boundary Film Formations
  w czasopiśmie:   2nd International Symposium Tribochemistry'97, Kraków-Janowice 1997
  Strony: 19-24
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1997
   
 69. Nanometryczna ocena powierzchni obrabianych elektroerozyjnie
  w czasopiśmie:   Konferencja "Electectromaching EM '97", Golub-Dobrzyń 1997
  Strony: 291-298
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 1997
   
 70. Ocena aktywności tribologicznej dodatków do smarów i płynów technologicznych
  w czasopiśmie:   Mat. VIII Krajowego Kongresu Eksploatacji, KRYNICA 97
  Strony: 765 - 772
  R. Marczak, D. Ozimina, J. Senatorski, H. Scholl
  Opublikowano: 1997
   
 71. Reactivity of Antiwear Additives Investigated by Means of Electrochemical Method in Terms of Their Tribology Effect
  w czasopiśmie:   First World Tribology Congress London
  Strony: 463
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1997
   
 72. Tribochemical Reactions of Dibenzyl Disulphide and Organic Halogen Binary Additive Systems in Boundary Lubrication
  w czasopiśmie:   Proc. 2 Intern. Symp. TRIBOCHEMISTRY 97", Kraków - Janowice
  Strony: 101 - 110
  D. Ozimina, S. Płaza, G. Celichowski, L. Margielewski
  Opublikowano: 1997
   
 73. Elektrochemiczna symulacja oddziaływań substancji stosowanych jako dodatki przeciwzużyciowe AW. Badania w niewodnym środowisku z zastosowaniem Elektrochemicznego Mikroskopu Skaningowego ESTM
  w czasopiśmie:   Mat. Międzynarodowej Konf. Postęp w Rozwoju Łożysk Tocznych - ISKRA 100
  Strony: 265-274
  Dariusz Ozimina, H. Scholl
  Opublikowano: 1996
   
 74. Modelowe badania procesów tworzenia warstw granicznych na stali łożyskowej ŁH-15
  w czasopiśmie:   Mat. XXI Jesiennej Szkoły Tribologicznej, Łódź - Arturówek
  Strony: 423 - 436
  D. Ozimina, H. Scholl, T. Błaszczyk
  Opublikowano: 1996
   
 75. Tribological Properties of Selected Lubricant with Antimony Thioantimonate
  w czasopiśmie:   Proc. Intern. Symp. Quality and Reliability of Machines, "NITRA 96"
  Strony: 86
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1996
   
 76. Dual Performance of Antimony Thioantymonate in Diferent Tribological System
  w czasopiśmie:   Proc. Intern. Tribology Congress, "ITC YOKOHAMA 95", Japan
  Strony: 368
  Ewa Ozimina, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 77. Electrochemical Model of Antiwear Behaviour of Metalloorganic Agents in Non-Aqueous Media
  w czasopiśmie:   Proc. 35th IUPAC Congress, Istanbul - Turkey
  Tom: 1, Strony: 378
  D. Ozimina, H. Scholl, S. Płaza
  Opublikowano: 1995
   
 78. Sposoby tworzenia powierzchniowych warstw granicznych w procesie oddziaływań związków metaloorganicznych
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. XX Jesiennej Szkoły Tribologicznej, "SPAŁA 95"
  Strony: 69
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 79. Tribologiczne aspekty formowania warstw granicznych w procesie oddziaływań związków metaloorganicznych
  w czasopiśmie:   ZEM
  Zeszyt: 4
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 80. Zastosowanie wyładowań elektrycznych do eliminacji dwutlenku siarki z gazów spalinowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Kielce, Elektryka
  Zeszyt: 32, Strony: 241-248
  Dariusz Ozimina, Stanisław Stryszowski, Zdzisław Paciorek
  Opublikowano: 1995
   
 81. Szczególne zachowanie przeciwzużyciowe kompozytowego filmu smarowego
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. XIX Jesiennej Szkoły Tribologicznej, Kokotek - Lubliniec
  Strony: 48
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1994
   
 82. Triboelectrochemical Aspects of Organometallic Compounds Effect Upon Formation of Antiwear Boundary Layers
  w czasopiśmie:   Proc.6th Nordic Symp. of Tribology, "NORDTRIB 94"
  Tom: 2, Strony: 381 - 388
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1994
   
 83. Formation of Boundary Films by Chosen Gold Compounds in Relation Electrochemical Processes
  w czasopiśmie:   Proc. 6th Intern. Congress of Tribology, Budapest, "EUROTRIB 93"
  Strony: 41 - 47
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1993
   
 84. The Effect of Electrochemical Properties of Organometallic Compouds on the Friction Process
  w czasopiśmie:   Proc. I Intern. Symp. "TRIBOCHEMISTRY 93", Łódź
  Strony: 41- 47
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1993
   
 85. Wpływ Procesów Elektrochemicznych na Formowanie Przeciwzużyciowych Warstw Granicznych
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. nt."Bezzużyciowe Tarcie w Maszynach", KBN PAN
  Strony: 175 - 186
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1993
   
 86. Ozimina D., Wpływ Procesów Triboelektrochemicznych na Charakter Tworzonych Warstw Wierzchnich.
  w czasopiśmie:   Mat. XVIII Jesiennej Szkoły Tribologicznej, KBM PAN
  Tom: II, Strony: 265 - 272
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1992
   
 87. The Properties of Boundary Film Formed from Some Ferrocene Derivatives
  w czasopiśmie:   Proc. 8 Intern. Coll. Esslingen, TRIBOLOGY 2000
  Tom: 1, Strony: 8.71-8.72
  H.P. Janecki, D. Ozimina
  Opublikowano: 1992
   
 88. Antiwear Properties of Complex Compounds of Sn(II) and Sn(IV) in Lubrication of Bronze - Steel Contact
  w czasopiśmie:   Proc. 5th Intern. Congress on Tribology, EUROTRIB 89, HELSINKI
  Strony: 299-304
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1989
   
 89. Zastosowanie derywatografii do oceny właściwości tribologicznych wybranej grupy związków cyny
  w czasopiśmie:   Mat. V Krajowe Seminarium im St.Bredsznajdera, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Warszawa
  Strony: 3-11
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1989
   
 90. EinfluB Ausgewahlter metal-organischer Verbindungen auf die Tribologischen Eingenschaften der Modellole
  w czasopiśmie:   19 Intern. Symposium Schmierungstechnik TRIBO 88", Karl-Marx-Stadt, AdW DDR,
  Strony: 87-93
  H. P. Janecki, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1988
   
 91. Ocena wpływu właściwości elektrochemicznych związków metaloorganicznych na charakter przemian procesów tribologicznych
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. XVI Jesiennej Szkoły Tribologicznej nt. Wpływ Środowiska na Stan Warstwy Wierzchniej i Kinetykę Procesu Tribologicznego, KBM PAN, Piła-Tuczno
  Strony: 63-69
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1988
   
 92. Ozimina D., Kajdas C., Kloss H., Janecki P., Einfluß von oxalaten ausgewählter Metallen auf Tribologische Eigenschaften von Paraffinol
  w czasopiśmie:   Proc. III Intern. Symp. Trib., AdW DDR, Berlin 1986
  Strony: 32 - 39
  D. Ozimina, Cz. Kajdas, H. Kloss, P. Janecki
  Opublikowano: 1986
   
 93. Tribochemische Beurteilung von Schmiereigenschaften mit SnII und SnIV Komplexverbindungen auf der Basis von vertieften Analytischen und Modell - Untersuchungen
  w czasopiśmie:   Proc. III Intern. Symp. Trib., AdW DDR, Berlin 1986
  Strony: 23 - 31
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1986
   
 94. Issledowanije mechanisma diejstwija izbranych metałłóorganiczeskich soedinienji ołowa
  w czasopiśmie:   Proc. II Intern. Conf. Tribology, Burgas
  Strony: 112
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1983
   
 95. Issledowanije termiczeskich prewraszczenij kompleksnych sojedinieniołowa deriwatograficzeskim metodom
  w czasopiśmie:   Proc. III Intern. Conf. of Tribology
  Strony: 72
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1983
   
 96. Reaktivität und RSV- Verhalten von Sinn und SnIV enthaltenen Verbindungen
  w czasopiśmie:   Proc. II Inten. Symp. Reibung, Schmierung und Verschleiß, AdW DDR, Reinhardsbrunn 1983
  Strony: 96 - 108
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1983
   
 97. Badania nad doborem zabezpieczenia stali węglowych na działanie środków dezaktywujących. Część II
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce- Budownictwo
  Strony: 121-136
  Dariusz Ozimina, Ewa Górniak
  Opublikowano: 1981
   
 98. Metody nanoszenia smarów stałych na elementy par tribologicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Kielce - Budownictwo
  Zeszyt: 11, Strony: 137-152
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1981
   
 99. Über den Wirkungsmechanismus von SnII und SnIV enthaltenen neuen EP-Additiven
  w czasopiśmie:   Proc. I Intern. Symp. Reibung, Schmierung und VerschleiB, AdW Berlin 1981,
  Strony: 126 - 138
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1981
   
 100. Badania nad doborem zabezpieczenia stali węglowych na działanie kwasów alifatycznych w roztworach wodnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Kielce- Budownictwo
  Zeszyt: 9
  Dariusz Ozimina, Ewa Górniak
  Opublikowano: 1980
   
 101. Procesy kompleksowania indu (III) z anionami kwasów alifatycznych w roztworach wodnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Kielce- Budownictwo
  Strony: 43-68
  Dariusz Ozimina, Ewa Górniak, Ryszard Wojtaś
  Opublikowano: 1980
   
 102. Procesy kompleksowania indu(III)z anionami kwasów alifatycznych w roztworach wodnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Nauukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Tom: 9, Strony: 46-63
  D. Ozimina, E. Górniak, R. Wojtaś
  Opublikowano: 1980
   
 103. Estimation of tribological properties of long-chain acids and alcohols
  w czasopiśmie:   Proc. II Intern. Conference on Tribology
  Tom: II, Strony: 619-625
  Dariusz Ozimina, Janina Łuczkiewicz, Ewa Wawak, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1979
   
 104. Badania nad doborem zabezpieczenia stali węglowych stosowanych w zastępstwie stali stopowych
  w czasopiśmie:   Studia Kieleckie
  Strony: 42-49
  Dariusz Ozimina, Aldona Kwiatek, Ewa Kulig
  Opublikowano: 1976
   

Monografie
 1. Eksploatacja systemów tribologicznych: znaczenie tribologii w eksploatacji obiektów technicznych   25 (20,00) pkt
  Dariusz Ozimina, Anna Ryniewicz
  Opublikowano: 2013
   
 2. Przeciwzużyciowe warstwy wierzchnie w układach tribologicznych   14 pkt
  Tom: 33
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2002
   
 3. Laboratorium z Chemii Technicznej
  Tom: 341
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1998
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom I. Znaczenie tribologii w eksploatacji obiektów technicznych   5 (4,00) pkt
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 2. Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom II. Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych   5 (4,00) pkt
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 3. Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom III. Problemy eksploatacyjne wielkogabarytowych obiektów technicznych   5 (4,00) pkt
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących   5 (1,25) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 26-36
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 84-92
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: M80, Strony: 168-180
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,33) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 223-228
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Badania powłok diamentopodobnych do zastosowań w biotribologii   5 (2,00) pkt
  w książce:   Mechanika w medycynie
  Strony: 144-157
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Paweł Baranowicz
  Opublikowano: 2014
   
 6. Problemy związane z eksploatacją gąsienicowych wozów bojowych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom III. Problemy eksploatacyjne wielkogabarytowych obiektów technicznych
  Strony: 7-33
  Wacław Borkowski, Piotr Rybak, Bogusław Michałowski, Józef Wysocki, Zdzisław Hryciów, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 7. Tworzenie warstw powierzchniowych o szczególnych cechach hybrydową obróbką erozyjną   3 (1,00) pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 184-192
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 8. Formowanie przeciwzużyciowych warstw wierzchnich obróbką elektroiskrową   3 pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii
  Strony: 104-109
  Dariusz Ozimina, H. Scholl, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem
  w książce:   Obróbka skrawaniem - Badania i Rozwój
  Tom: 10, Strony: 181-186
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi
  w książce:   9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 149-158
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  Tom: 447
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2010
   
 4. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  Tom: 158
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Wdowin Albert
  Opublikowano: 2008
   
 5. Materiały do ćwiczeń tablicowych z chemii technicznej
  Tom: 156
  Ewa Ozimina, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 6. Środki smarowe, konserwacyjne, paliwa silnikowe - metody oznaczania podstawowych właściwości
  Bogdan Magiera, Wiesław Olszewski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1981
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Żelazne porowate łożysko ślizgowe kompleksowo modyfikowane   25 pkt
  Tadeusz Kałdoński, Dariusz Ozimina, i inni
  Opublikowano: 2012
   
 2. Technologiczna warstwa wierzchnia o właściwościach przeciwzużyciowych   25 (12,50) pkt
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 3. Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych   25 pkt
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2002
   
 4. Kąpiel do chromianowania powłok cynkowych   12 pkt
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2000
   
 5. Sposób wytwarzania smaru konserwującego   12 pkt
  Albert Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, Andrzej Kotowski
  Opublikowano: 2000
   
 6. Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1998
   
 7. Sposób wytwarzania smaru konserwującego
  A. Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, A. Kotowski
  Opublikowano: 1997
   
 8. Środek hydrauliczno-smarujący
  Dariusz Ozimina, J. Wojdak
  Opublikowano: 1996
   
 9. Kąpiel do chromianowania powłok cynkowych
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 10. Sposób oceny aktywności tribologicznej dodatków przeciwtarciowych
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 11. Sposób wytwarzania smaru konserwującego
  Albert Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, Andrzej Kotowski
  Opublikowano: 1995
   
 12. Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1994
   
 13. Środek hydrauliczno-smarujący
  Dariusz Ozimina, Janusz Wojdak
  Opublikowano: 1994
   
 14. Poliuretanowa kompozycja powłokowo-lakiernicza
  Grzegorz Walendzik, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1988
   
 15. Sposób modyfikacji własności substancji smarowych
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1983
   
 16. Sposób obróbki powierzchni metalowych
  Dariusz Ozimina, Czesław Kajdas
  Opublikowano: 1979
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Technologiczna warstwa wierzchnia o właściwościach przeciwzużyciowych   10 (5,00) pkt
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2006
   
 2. Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych
  Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1997
   
 3. Sposób oceny aktywności tribologicznej dodatków przeciwtarciowych
  Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   
 4. Sposób wytwarzania smaru konserwujacego
  A. Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, A. Kotowski
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1