O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Maciej Nyckowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
590
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3973272
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Dynamics of an unguided missiles launcher   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 69-80
  Zbigniew Dziopa, Piotr Buda, Maciej Nyckowski, Rafał Pawlikowski
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The dynamics of the guide arrangement being an element of the launcher installed on a combat vehicle   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 298-301
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ dyssypacji energii w układzie wyrzutnia-samochód na warunki startu rakiety niesterowanej   8 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy mechatroniki
  Tom: 6, Zeszyt: 4(22), Strony: 55-68
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza drgań własnych układu wyrzutnia rakiet - samochód z wykorzystaniem współrzędnych głównych
  w czasopiśmie:   Kierownie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 238-249
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Analiza modalna układu dyskretnego składającego się z wyrzutni rakiet umieszczonej na pojeździe samochodowym
  w czasopiśmie:   Kierownie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 227-237
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ dyssypacji energii w układzie wyrzutnia - samochód na warunki startu rakiety niesterowanej
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 277-288
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Estymacja warunków startu rakiety niesterowanej na podstawie wybranych charakterystyk dynamicznych układu wyrzutnia-samochód   5 (,00) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: II, Strony: 379-392
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1