O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Łukasz Marian Nowakowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   lukasn@tu.kielce.pl     telefon: +48 41 34 24 417
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
112
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940151
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7495
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 92

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Designation of the minimum thickness of machined layer for the milling process of Duralumin PA6   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 722-725
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determination of flow-rate characteristics and parameters of piezo pilot valves   15 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 814-818
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of geometrical parameters of open microchannel surfaces on pool boiling heat transfer   15 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016
  Tom: 143, Strony: 320-324
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Experimental and simulation flow rate analysis of the 3/2 directional pneumatic valve   15 (1,88) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 94-97
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 5. Experimental comparison between upsetting characteristics of porous components prepared by Fe-based sintering technology   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179, Strony: 1-7
  Wojciech Depczyński, Tomasz Miłek, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Finishing surface after regeneration with laser cladding   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedia Engineering Transcom 2017
  Tom: 192, Strony: 68-68
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2017
   
 7. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 8. Milling with a tool with unevenly distributed cutting plates   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 726-729
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 9. Model tests of wind turbine with a vertical axis of rotation type Lenz 2   15 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 989-995
  Jarosław Zwierzchowski, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 10. Study of the effect of temperature on the positioning accuracy of the pneumatic muscles   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 411-415
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Borkowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 11. The analysis of relative oscillation during face milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 730-733
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 12. The assessment of the impact of the installation of cutting plates in the body of the cutter on the size of generated vibrations and the geometrical structure of the surface   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 734-737
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 13. The impact of cooling methods on the maximum temperature of the processed object during side milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 528-531
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 14. THE INFLUENCE OF POROSITY ON MACHINABILITY OF SINTERED FE FOAM ELEMENTS   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 364-366
  Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski, Piotr Hepner, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 15. SPEECH INTELLIGIBILITY IN THE POSITION OF CNC MACHINE OPERATOR   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING MECHANICS
  Strony: 422-425
  Łukasz Nowakowski, Marzena Mięsikowska, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 16. The analysis of the zone for initiating the cutting process of X37CrMoV51 steel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 426-429
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 17. The evaluation of the process of surface regeneration after laser cladding and face milling   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering mechanics 2016
  Strony: 430-433
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2016
   
 18. Analysis and Verification of Surface Roughness Constitution Model After Machining Process   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 395-404
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 19. Vibrations in the Machining System of the Vertical Machining Center   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 405-413
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. THE IMPACT OF THE TYPE OF CUTTING FLUID ON THE TURNING PROCESS   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Andrzej Kulczycki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessing the effect of biodegradable cutting fluid on the tool wear in machining   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-127
  Joanna Kowalczyk, Łukasz Nowakowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badanie wybranych właściwości metrologicznych głowicy do pomiaru przemieszczeń względnych   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 4. Frezowanie oscylacyjne powierzchni płaskich   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1190-1191
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 5. Obróbka mechaniczna powierzchni napawanych laserowo - toczenie poprzeczne   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9/2016, Strony: 1188-1189
  Łukasz Nowakowski, Marta Wijas
  Opublikowano: 2016
   
 6. Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1200-1201
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem   11 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 1094-1095
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Wpływ strategii obróbki frezarskiej na odchyłkę walcowości cylindrycznych powierzchni zewnętrznych   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1702-1703
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 9. Wyznaczanie minimalnej grubości warstwy skrawanej z wykorzystaniem dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1632-1633
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 10. Zastosowanie obróbki skrawaniem do poprawy dokładności wymiarowej i kształtowej elementów wytwarzanych technologiami addytywnymi   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8/9, Strony: 1442-1444
  Jakub Kulpa, Jerzy Sładek, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 11. ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ POWIERZCHNI PODDANYCH OBRÓBCE SKRAWANIEM   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 11-18
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 12. Analiza procesu frezowania stali NC6   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 30-35
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2015
   
 13. Analiza zmian poziomu ciśnienia akustycznego wrzeciona obrabiarki w strefie pracy operatora   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 390-398
  Małgorzata Błasiak, Marzena Mięsikowska, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 14. BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWSTAWANIE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI FREZOWANYCH CZOŁOWO   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 663-674
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 15. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1-9
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 16. Frezowanie powierzchni napawanych laserowo   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Strony: 320-328
  Marta Wijas, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 17. MODELE DO PROGNOZOWANIA PARAMETRU CHROPOWATOŚCI Ra POWIERZCHNI FREZOWANYCH   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 82-90
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 18. OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 577-585
  Michał Skrzyniarz, Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 19. PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 733-741
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 20. Wpływ posuwu na ostrze na parametry chropowatości powierzchni frezowanych walcowo   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 156-162
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 21. Analiza błędów zamocowania ostrzy w korpusie głowicy frezowej na przebieg procesu skrawania   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 73-80
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 22. Analiza modelu do prognozowania chropowatości powierzchni frezowanych czołowo ostrzami o ostrym narożu   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 7981-7988
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 23. Wpływ technologii obróbki na dokładność wymiarowo-kształtową odlewanego korpusu zaworu   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 329-336
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2014
   
 24. Koncepcja infrastruktury naukowo-badawczej obrabiarek sterowanych numerycznie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 4, Strony: 284-289
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 25. Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 521-525
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 26. Analiza procesu frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9, Strony: 215-224
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 27. Badania dokładności geometrycznej pionowego centrum obróbkowego VMC 800   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 1CD, Strony: 36
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Z. Siemiątkowski
  Opublikowano: 2012
   
 28. Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie - przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 10, Strony: 870-872
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 29. Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrolna
  Tom: 58, Zeszyt: 1, Strony: 123-125
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 30. Wpływ wybranych czynników obróbki na minimalną grubość warstwy skrawanej podczas frezowania   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 1CD, Strony: 36
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 31. Wpływ wybranych czynników skrawania na drgania narzędzia względem przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9CD (SOS), Strony: 225-232
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2012
   
 32. Badanie dokładności obróbki na pionowym centrum obróbkowym VMC800   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 30, Zeszyt: 2, Strony: 87-92
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 33. Influence of the machining parameters on the geometry of surfaces formed by face-milling with a milling head   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 5, Strony: 266-269
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Chropowatość powierzchni obrobionych głowicą frezową na frezarce CNC   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 89-95
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 21
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. HEAT TRANSFER IN THE HEMICYLINDRICAL ENCLOSED SPACE OF THE HEATER IN A ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 311-318
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski, Wojciech Sadkowski, Łukasz Nowakowski, Marcin Borcuch, Krzysztof Ludwinek, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 3. THE IMPACT OF MICRO-FIN HEIGHT ON POOL BOILING HEAT TRANSFER
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 173-180
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Determination of Minimum Uncut Chip Thickness in Turning
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS SECTION 5
  Tom: 11, Zeszyt: 5, Strony: 278-281
  Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem "Metrologia królową badań stosowanych"
  Strony: 237-238
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Analiza procesu frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem nt. Efektywne wytwarzanie 2012, Obróbka Skrawaniem 6 Efektywne wytwarzanie
  Strony: 215-224
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Wpływ wybranych czynników skrawania na drgania narzędzia względem przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem nt. Efektywne wytwarzanie 2012, Obróbka Skrawaniem 6 Efektywne wytwarzanie
  Strony: 225-232
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Analysis and verification of surface roughness constitution model after machining process
  w czasopiśmie:   XIIIth International Scientific and Engineering Conference HERVICON-2011, International Forum PUMPS-2011, Specialized Seminar ECCON-11
  Strony: 333-342
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
  Strony: 221-227
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 10. Vibrations in the machining system of the vertical machining center
  w czasopiśmie:   XIIIth International Scientific and Engineering Conference HERVICON-2011, International Forum PUMPS-2011, Specialized Seminar ECCON-11
  Strony: 342-350
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Wpływ konstrukcji frezarki na błędy kształtu przedmiotu frezowanego
  w czasopiśmie:   Szkoła Obróbki Skrawaniem 5
  Strony: 367-374
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 12. Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa i V międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
  Strony: 228-233
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 13. Wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Szkoła Obróbki Skrawaniem 5
  Strony: 360-366
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 14. A machine for measuring relative displacements of the tool and the workpiece during milling. Stanowisko badawcze do pomiaru przemieszczeń względnych narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas frezowania
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MANUFACTURING'2010 Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją
  Strony: 136
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 15. Investigation the positioning and measuring system in VMC 800 vertical machining center by operation   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   10th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies"
  Strony: 279-284
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 16. An insight into the behaviour of a mathematical model for predicting roughness of surface face milled with the COROMILL 390
  w czasopiśmie:   8th European conference of Young research and scientific workers TRANSCOM'2009
  Strony: 145-148
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Badanie pracą dokładności obróbki pionowego centrum obróbczego VMC 800
  w czasopiśmie:   IV Miedzynarodowa Konferencja - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 299-304
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 18. Investigating the accuracy of a VMC 800 vertical machining centre
  w czasopiśmie:   5th International Congress on Precision Machining
  Strony: 185-189
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 19. Wpływ wybranych sposobów obróbki otworów na dokładność ich rozmieszczenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 13, Strony: 271-278
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 20. Badania symulacyjne wpływu wybranych czynników na chropowatość powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 11, Strony: 183-190
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 21. Roughnesses forecasting of surface formed by face-milling
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 525-529
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 22. Influence of the machining parameters on the geometry of surfaces formed by face-milling with a milling head
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Tom: 2, Strony: 105-109
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   
 23. Ocena struktury geometrycznej powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 139-145
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   
 24. The assessment of roughness and undulations of surfaces processed on mills machine CNC Triac 200
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 149-152
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących   5 (1,25) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 26-36
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: M80, Strony: 168-180
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The effect of the feed on the relative displacements in the tool-workpiece system in face milling
  w książce:   Science Report, Project PL-0007 Computer-Aided Systems for the Manufacture and Measurement of Machine Elements, CEEPUS
  Strony: 117-125
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Using computer simulations to assess the influence of selected factors on the roughness of surfaces face milled with the Coromill 390
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The analysis of roughness surface milled frontally the head ton front milling
  w książce:   Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 171-180
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem
  w książce:   Obróbka skrawaniem - Badania i Rozwój
  Tom: 10, Strony: 181-186
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. 9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Tom: 9
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Piotr Maj, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi
  w książce:   9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 149-158
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (7,50) pkt
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (15,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Wdrożono:
   
 3. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (15,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przekładnia magnetyczna
  Lucjan Zygmunt Fijałkowki, Krzysztof Ludwinek, Łukasz Nowakowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Rdzeń do urządzeń elektrycznych zwłaszcza do zasilaczy, przetwornic częstotliwości, filtrów i układów pomiarowych
  Krzysztof Ludwinek, Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
  Stanisław Adamczak, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Leszek Radziszewski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 4. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   2 (1,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1