O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Marzena Maria Nowakowska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Nauki i Badań
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   Marzena.Nowakowska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-437
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
81
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925658
LUDZIE NAUKI: 95930
USOS web: 903
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 686
Dyscypliny KBN:informatyka, budownictwo, transport, organizacja i zarządzanie
specjalnosci: inżynieria ruchu drogowego, drążenie danych, bazy danych, dydaktyka informatyki, modelowanie komputerowe, programowanie, statystyka komputerowa, witryny internetowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 79

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Selected aspects of prior and likelihood information for a Bayesianclassifier in a road safety analysis   40 pkt
  w czasopiśmie:   Accident analysis and prevention
  Zeszyt: 101, Strony: 97-106
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Spatial and temporal aspects of prior and likelihood data choices for Bayesian models in road traffic safety analyses   25 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 68-75
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Logistic Models in Crash Severity Classification Based on Road Characteristics   20 pkt
  w czasopiśmie:   Transportation Research Record
  Zeszyt: 2148, Strony: 16-26
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Dane niepełne - brak ISSN !
  xxx
  w czasopiśmie:   Miscallenea Oeconomica
  Karolina Bęben, Marzena Nowakowska, Michał Pajęcki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modele regresji Bayesa w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 2, Strony: 39-45
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Repozytorium danych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-9
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Analiza typologiczna wypadków drogowych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 10, Strony: 333-339
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Road Traffic Accident Patterns: A Conceptual Grouping Approach to Evaluate Crash Clusters   5 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Transport
  Tom: 24, Zeszyt: 1, Strony: 73-98
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim z perspektywy 10 lat   6 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 98-102
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2010
   
 7. Metody identyfikacji czynników drogi wpływających na ciężkość wypadku drogowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-5
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2009
   
 8. Związki przyczynowo-skutkowe wypadków drogowych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: nr 3, Strony: 85-93
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2008
   
 9. Wartość informacyjna cech zdarzenia drogowego   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: nr 4, Strony: 124-128
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2007
   
 10. Cause-effect relationships of road incidents using decision tree method   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 52, Strony: 641-656
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2006
   
 11. Ciągłość danych o zdarzeniach drogowych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: nr 5, Strony: 167-171
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2006
   
 12. Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdu z obiektami   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: nr 6, Strony: 163-165
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2005
   
 13. Identyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem algorytmu analizy skupień   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 9, Strony: 280-284
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2004
   
 14. Wzorce zachowań kierujących pojazdami na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski i Regionalny
  Tom: nr 12, Strony: 9-12
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2004
   
 15. Analizy danych o zdarzeniach drogowych w miastach z wykorzystaniem programu komputerowego SYRENA   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski
  Tom: 1, Strony: 20-23
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2003
   
 16. Analizy danych o zdarzeniach drogowych w miastach z wykorzystaniem programu koputerowego SYRENA   4 pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski
  Tom: Nr 1/2003, Strony: 20
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 17. Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 11, Strony: 354-357
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 18. Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 11, Strony: 354-357
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2003
   
 19. Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości   4 pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski
  Tom: 4, Strony: 20
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 20. Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach zwykłych i skanalizowanych z sygnalizacją świetlną   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transport Miejski
  Tom: 4, Strony: 20-23
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2003
   
 21. Detecting associations between descriptive accident features   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 45, Strony: 77-88
  M. Tracz, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1999
   
 22. Identyfikacja strumieni ruchu na węźle drogowym
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Zeszyt: 3, Strony: 89-93
  Marzena Nowakowska, M. Tracz
  Opublikowano: 1985
   
 23. Wpływ opisu procesu zgłoszeń na wyniki obliczeń przepustowości wlotów podporządkowanych
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 89-93
  S. Gaca, S. Gondek, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1984
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Identyfikacja wzorców dla wypadków z jednym pojazdem w analizach szczegółowych bezpieczeństwa ruchu drogowego
  w czasopiśmie:   Drogi: Budownictwo Infrastrukturalne
  Zeszyt: 10, Strony: 28-35
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2012
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Random forests in the evaluation of threat for pedestrian accidents in towns
  w czasopiśmie:   24th ICTCT Workshop on Traffic safety management: tackling the problems in urban areas and at other hot spots
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2011
   
 3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2008
  w czasopiśmie:   Zeszysty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Strony: 49-58
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2010
   
 4. Klasyfikator statystyczny do modelowania ciężkości wypadku między pojazdami na drogach zamiejskich
  w czasopiśmie:   Drogi - Lądowe - Powietrzne - Wodne
  Zeszyt: 4 (24), Strony: 66-79
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2010
   
 5. Nowy komputerowy system rejestracji danych o wypadkach i kolizjach. Doświadczenia użytkowników po dwóch latach użytkowania
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Strony: 113-126
  Marzena Nowakowska, A. Zielińska
  Opublikowano: 2008
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Casualty structures on roads of various categories
  w czasopiśmie:   13th International Conference on ROAD SAFETY ON FOUR CONTINENTS
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2005
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Casulty structures on roads of various categories
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Road safety on four continents, Warszawa 5-7.10.2005 r.
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2005
   
 8. Charakterystyka zagrożeń Brd na odcinkach zamiejskich niższych klas technicznych
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo - Techniczna Wpływ środków organizacji ruchu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Kielce 12 - 13.05.2005r.
  Strony: 25-36
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2005
   
 9. Diagnozowanie wiarygodności klientów banku za pomocą drzew decyzyjnych
  w czasopiśmie:   V Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
  Strony: 71-73
  Marzena Nowakowska, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2005
   
 10. Identyfikacja najważniejszych cech charakteryzujących zbiór na przykładzie badań jakości wody
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 32, Strony: 245-258
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2004
   
 11. Analiza koszykowa sprzedaży dystrybucyjnej w warunkach ograniczonej informacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Tom: 31, Strony: 275-285
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2003
   
 12. Barwy w przyrodzie i grafice komputerowej
  w czasopiśmie:   III Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 77-80
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 13. Grafika komputerowa dla każdego
  w czasopiśmie:   IV Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
  Strony: 75-78
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Modelowanie logistyczne w inżynierskich zagadnieniach decyzyjnych – studium przypadku
  w czasopiśmie:   SASForum 2003, X Jubileuszowe SASForum w Polsce
  Marzena Nowakowska, E. Błońska
  Opublikowano: 2003
   
 15. Na czym polega programowanie okienkowe w Ms Windows?
  w czasopiśmie:   III Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe Kielce 2003, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 80-83
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wykorzystanie techniki drzew decyzyjnych w analizach brd na skrzyżowaniach ulicznych
  w czasopiśmie:   X Konferencja SAS, Warszawa 2003 r.
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 17. Czy zwiększenie prędkości pojazdu rzeczywiście jest niebezpieczne? Część 2
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki – Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 173-176
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2002
   
 18. Techniki wydobywania wiedzy dla celów zarządzania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 30, Strony: 330-340
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2002
   
 19. Wybór taryfy telefonii komórkowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik przetwarzania danych
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki "Prezentacje Festiwalowe",Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
  Strony: 173-176
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2002
   
 20. Similarities and dissimilarities of road accident patterns for chosen type of urban intersection
  w czasopiśmie:   12th International Conference on TRAFFIC SAFETY on THREE CONTINENTS
  Strony: 267-286
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2001
   
 21. System ekspertowy w kontekście wyboru najlepszej oferty rynkowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Tom: 29, Strony: 286-294
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2001
   
 22. Czy zwiększenie prędkości pojazdu rzeczywiście jest niebezpieczne
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Dom Wydawniczy KOSIŃSKI
  Strony: 158-162
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2000
   
 23. Wykorzystanie sztucznej inteligencji na przykładzie systemu ekspertowego wspomagającego proces podejmowanie decyzji
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Dom Wydawniczy KOSIŃSKI.
  Strony: 158-162
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2000
   
 24. Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z wyspą centralną
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w projektowaniu dróg, mostów i organizacji ruchu”
  Strony: 151-266
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2000
   
 25. Związki między cechami jakościowymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 28, Strony: 196-206
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2000
   
 26. Characteristics of some geometrical design elements of road blackspot sections
  w czasopiśmie:   9th International Conference on ROAD SAFETY in EUROPE, Bergisch Gladbach, Germany
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 1998
   
 27. Characteristics of some accident circumstances on road blackspot sections
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20-th International Conference on Theories and Concepts in Traffic Safety
  Marzena Nowakowska, M. Tracz
  Opublikowano: 1997
   
 28. Modelling of Non-Stationary Vehicle Arrival Process
  w czasopiśmie:   Proceedings of Sixth Symposium on Microcomputer and Microcomputer Applications
  Strony: 231-250
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1989
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modelowanie związków między cechami drogi a zagrożeniami w ruchu na drogach zamiejskich   25 (20,00) pkt
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Microsoft Access, programowanie aplikacji
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 1998
   
 4. Europejski System DATA STAR, Internetowe Biblioteczne Bazy Danych, Organizacja i Instalacja Dostępu
  Marzena Nowakowska, i inni
  Opublikowano: 1993
   
 5. UNIX - Praca w sieci
  Z. Kamionka-Aleksandrowicz, Jan Lachowski, Marzena Nowakowska, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1993
   
 6. Przewodnik po systemie Turbo Pascal 6.0 wraz z opisem standardowych funkcji i procedur
  Z. Aleksandrowicz-Kamionka, Grażyna Gębal, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1992
   

Rozdziały w monografiach
 1. Track transportation profiles of a distribution centre   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 121-131
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Optimal decision making in competition conditions of a production organisation process employing game theory   5 pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: II, Strony: 119-128
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Inwestycje w infrastrukturę drogową w województwie świętokrzyskim i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego   5 pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 280-291
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Finding threat patterns in the interaction between road transportation and pedestrian traffic using market basket analysis
  w książce:   PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL SYSTEMS
  Tom: 2, Strony: 140-162
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2010
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wypadki drogowe: mity czy rzeczywistość
  w książce:   VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008: "Badania bezpieczeństwa transportu - czas na integrację"
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2008
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Obszar zabudowany czy niezabudowany - weryfikacja danych o lokalizacji zdarzenia drogowego
  w książce:   Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa
  Tom: 4, Strony: 215-222
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2006
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Poprawność i spójność wewnętrzna danych o zdarzeniach drogowych
  w książce:   VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006
  Strony: 109-120
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2006
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Identyfikacja najważniejszych cech charakteryzujących zbiór na przykładzie badań jakości wody
  w książce:   Ekonomia Technika Zarządzanie : V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004. cz. 2 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne)
  Tom: 32, Strony: 245-258
  Marzena Nowakowska, Elżebieta Zając
  Opublikowano: 2004
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Jakość danych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego
  w książce:   Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2004
  Strony: 327-333
  Marzena Nowakowska, Halina Major
  Opublikowano: 2004
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Nierozwiązane problemy identyfikacji odcinków niebezpiecznych na drogach zamiejskich
  w książce:   Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Pięćdziesiata jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2004
  Tom: 5, Strony: 185-192
  Halina Major, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2004
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza koszykowa sprzedaży dystrybucyjnej w warunkach ograniczonej informacji
  w książce:   Ekonomia Technika Zarządzanie : IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003. cz. 1 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne)
  Strony: 275-285
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2003
   
 12. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Identyfikacja wzorców oczekiwań konsumenta usług szkoły wyższej
  w książce:   Modelowanie procesów ekonomicznych
  Strony: 29-40
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2002
   
 13. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Identyfying similarities and dissimilarities among road accident patterns
  w książce:   Transportation and Traffic Theory in the 21-st Century. 15-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory.
  Strony: 267-286
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2002
   
 14. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Techniki wydobywania wiedzy dla celów zarządzania
  w książce:   Ekonomia Technika Zarządzanie : III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne)
  Zeszyt: 30, Strony: 330-340
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2002
   
 15. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  System ekspertowy w kontekście wyboru najlepszej oferty rynkowej
  w książce:   Ekonomia Technika Zarządzanie : II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne)
  Zeszyt: 29, Strony: 286-294
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając
  Opublikowano: 2001
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Comparison of results of methods of the identification of high risk road sections
  w książce:   Transportation and Traffic Theory. Proceedings of 14-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory.
  Strony: 191-211
  M. Tracz, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1999
   
 17. Bayesian Theory and Cluster Analysis in the Identification of Road Accident Blackspots
  w książce:   Transportation and Traffic Theory. Proceedings of 13-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory
  Strony: 261-276
  M. Tracz, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 1996
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Knowledge discovery in databases
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2012
   
 2. Współpraca z zagranicą
  w książce:   10 lat Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego 2001-2011. Monografia pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek
  Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1