O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Łukasz Krzysztof Nocoń
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   waldek.afro@op.pl     telefon: p;(41) 34-24-71
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
408
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954877
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8324
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Numerical analysis of the dynamics of automatically tracked antitank guided missile using polynominal functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 54, Zeszyt: 1, Strony: 13-25
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2016
   
 2. Automatic control of an anti-tank guided missile based on polynomial functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 139-150
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Modifications of control actuation systems of ATGM   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 714-717
  Łukasz Nocoń, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 2. Programmed Control of the Flat Track Anti-Tank Guided Missile   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   15th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 237-242
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   
 3. The analysis of homing of aerial guided bomb on the ground target by means of special method of control   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference
  Strony: 551-556
  Konrad Stefański, Marta Grzyb, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Impact of Controller Performance on the Process of Guiding an Armour-Piercing Missile onto a Ground-Based Target   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 7, Zeszyt: 4(26), Strony: 67-84
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wybrane algorytmy automatycznego naprowadzania przeciwpancernego pocisku rakietowego atakującego cel z górnego pułapu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Optimal Compensator for Anti-Ship Missile with vectorization of Engine Thrust   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 817, Strony: 279-288
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2016
   
 2. Optimal Compensator for Anti-Ship Missile with Vectorization of Engine Thrust   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 817 (2016), Strony: 279-288
  Łukasz Nocoń, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analiza dynamiki lotu przeciwpancernego pocisku rakietowego z uwzględnieniem działania zewnętrznych zakłóceń
  w czasopiśmie:   Materiały XVI Konferencji "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 409-425
  Konrad Stefański, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   
 4. Analiza naprowadzania na cel przeciwpancernego pocisku kierowanego z uwzględnieniem porównania różnych nastaw regulatora
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 782-796
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 5. Programowe sterowanie manewrującym przeciwokrętowym pociskiem rakietowym z wykorzystaniem sklejanych funkcji wielomianowych
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 1-10
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   
 6. The analysis of anti-tank rocket dynamics including external disturbances
  w czasopiśmie:   Materiały XVI Konferencji "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 114
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 7. Analiza porównawcza doboru nastaw regulatora PID na przykładzie naprowadzania przeciwpancernego pocisku kierowanego
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2013
  Strony: 142
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 8. Automatyczne sterowanie przeciwpancernym pociskiem rakietowym oparte na funkcjach wielomianowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Tom: 101, Strony: 61-62
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza dynamiki lotu przeciwpancernego pocisku rakietowego z uwzględnieniem działania zewnętrznych zakłóceń   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 409-425
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 2. The analysis of the impact of external disruptions on the dynamics of flight of the anti-tank guided missile   5 (2,50) pkt
  w książce:   Modern Information Technologies and Their Application in Theory and Practice
  Tom: 10, Strony: 237-249
  Łukasz Nocoń, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1