O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Krystian Konrad Mulczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
392
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960245
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Mechanically assisted laser forming of thin beams   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-10
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. The influence of surface preparation on the absorption coefficient of laser radiation   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-8
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2016
   
 3. Modeling and experimental investigations of keyhole laser welding   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Laser Technology 2012: Applications Of Lasers
  Tom: 8703, Strony: 1-9
  Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Influence of Treatment Parameters on the Microstructure, Properties and Bend Angle of Laser Formed Construction Bars   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1151-1156
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Szymon Tofil, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Laser cutting of steel cables used to manufacture pull rods for the automotive industry
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 5-6
  Krystian Mulczyk, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2014
   
 3. Microstructure analysis of welded joints after laser welding   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing technology : journal for science, research and production
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 355-359
  Jozef Mesko, Andrej Zrak, Krystian Mulczyk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 4. Thin-walled titanium's alloy tubes circumferential welding by Nd:YAG compared CO2 laser via theoretical conductive laser welding model
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 7-8
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. Ablative cutting of surface layer on polycrystalline silicon photovoltaic cells
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 203-206
  Szymon Tofil, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 6. Precise Laser Welding of Thinwalled Stainless Steel Tubes
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 89-92
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2013
   
 7. Spawanie laserowe aluminiowych rur cienkościennych
  w czasopiśmie:   Spajanie materiałów konstrukcyjnych
  Strony: 20-22
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wstępne badania nad laserowym spawaniem cienkościennych rur ze stali nierdzewnej
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa
  Strony: 85-92
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   
 9. Determination of CO2 Laser’s Beam Absorption Coefficient for Various Carbon Steels’ Surface Preparation
  w czasopiśmie:   5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists
  Strony: 297-300
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza numeryczna MES rozkładu pola temperatur oraz badania doświadczalne laserowego spawania obwodowego cienkościennych rur ze stopów aluminium   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 192-200
  Piotr Kurp, Rafał Banak, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analiza porównawcza obwodowego spawania cienkościennych rur ze stopu tytanu Grade 2 laserem Nd:YAG oraz CO2   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 201-207
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wpływ parametrów obróbki na strukturę, właściwości oraz kąt gięcia kształtowników konstrukcyjnych formowanych laserowo   5 (1,33) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 318-324
  Piotr Kurp, Szymon Tofil, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wstępne badania nad laserowym spawaniem cienkościennych rur ze stali nierdzewnej   5 (4,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie
  Strony: 85-92
  Piotr Kulp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii.
  Krystian Mulczyk, Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Przyrząd do cięcia linek, zwłaszcza linek skręcanych
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Szymon Tofil, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności ze stali o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumieniem energii
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Szymon Tofil, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Świeca zapłonowa
  Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1