O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Zygmunt Mucha prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   zmucha@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-609
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
88
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921182
LUDZIE NAUKI: 53588
USOS web: 620
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika, fizyka
specjalnosci: fizyka laserów, laserowa obróbka materiałów, mechanika ciała stałego, oddziaływanie promieniowania laserowego na materię

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 73

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Deformations in samples caused by irradiation of laser beam pulse CO2   24 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Physics Letters
  Strony: 0003-6951
  Zygmunt Mucha, Jozef Zajac, Linda Gregova
  Opublikowano: 2007
   
 2. Laser light induced (pi)-meson emission   10 pkt
  w czasopiśmie:   Lasers in Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 259-266
  Mirosław Kozłowski, Janina Marciak-Kozłowska, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2001
   
 3. Thermal waves in two-dimensional heterogeneous materials   10 pkt
  w czasopiśmie:   Lasers in Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 189-194
  Janina Marciak-Kozłowska, Mirosław Kozłowski, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2001
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Mechanically assisted laser forming of thin beams   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-10
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. The influence of surface preparation on the absorption coefficient of laser radiation   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-8
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2016
   
 3. Modeling and experimental investigations of keyhole laser welding   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Laser Technology 2012: Applications Of Lasers
  Tom: 8703, Strony: 1-9
  Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Laserowe formowanie powłok o zadanym kształcie powierzchni rozwijalnej   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 85-91
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Deformacje i naprężenia indukowane w materiałach pod działaniem poruszającej się wiązki lasera CO2   6 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: Nr 12, Strony: 1018-1021
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2008
   
 3. Laserowe termiczne kształtowanie materiałów   4 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 77, Zeszyt: 12, Strony: 887-890
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2004
   
 4. Similarity Numbers in Laser Thermal Forming   4 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 28, Zeszyt: 3, Strony: 73-83
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2004
   
 5. Surface temperature in laser forming   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 89-105
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 6. Modelowanie procesu kształtowania laserowego   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 40, Strony: 149-161
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 7. Bending of plates by use of laser beam with rectangular cross-section   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 87-99
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   
 8. Mikrostruktura stopu tytanu po laserowym formowaniu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 395-396
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, Bogusław Grabas, Ryszard Gradoń, R. Krupa
  Opublikowano: 2000
   
 9. Wpływ laserowej obróbki na zmęczenie korozyjne stali węglowych i nierdzewnych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 397-399
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, W. Kalita, J. Hoffman, O. Kamiński
  Opublikowano: 2000
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Deformations accompanying laser material processing
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman, W. Kalita
  Opublikowano: 1999
   
 11. Dystorsje w laserowej obróbce materiałów   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 9, Strony: 21-25
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman, W. Kalita
  Opublikowano: 1999
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Effects of thermocapillary convection on the laser welded joints of stainless steel and copper
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  W. Kalita, J. Hoffman, Zygmunt Mucha, T. Czujko, D. Zasada
  Opublikowano: 1999
   
 13. Spawanie ceramiki wiązką lasera Nd:YAG   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 7, Strony: 17-22
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Influence of Treatment Parameters on the Microstructure, Properties and Bend Angle of Laser Formed Construction Bars   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1151-1156
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Szymon Tofil, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo
  w czasopiśmie:   TEROTECHNOLOGIA 2013
  Strony: 131-137
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Laser forming of developable shells with parallel generator lines
  w czasopiśmie:   BIAS Verlag, Bremen, 2011 Germany
  Strony: 133-143
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Modeling of non contact laser forming and microstructure investigations of flat plates
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSCOM'2011
  Strony: 215-209
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2011
   
 5. Kształtowanie laserowe materiałów w podwyższonych temperaturach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 13
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2010
   
 6. Laser forming of construction bars: analytical and experimental research   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   1st International conference "Yong Technogists Days 2010"
  Strony: 15-16
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2010
   
 7. Non contact laser forming of construction bars
  w czasopiśmie:   XI-th Edition International Automotive Congress CONAT 2010
  Strony: 183-188
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Paweł Łabędzki
  Opublikowano: 2010
   
 8. Analityczny model termicznego formowania kształtowników konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   9-te Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: CD
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2009
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badanie wpływu początkowej temperatury materiału na proces gięcia laserowego
  w czasopiśmie:   9-te Sympozjum Techniki Laserowej
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2009
   
 10. Formowanie laserowe kształtowników konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Konferencja Technologii Laserowych
  Strony: 10
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2009
   
 11. Efficiency of materials laser forming
  w czasopiśmie:   International Workshop - Thermal Forming and Welding Distortion IWOTE'08
  Tom: 31
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2008
   
 12. Tepelne deformacie vznikajuce vplyvom laseroveho luca s obliznikovym ptierorem (Thermal deformations developing caused by laser beam with rectangular cross-section)
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 503-506
  L. Gregova, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2008
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Aanalytical modeling of laser plates bending by use of temperature gradient and buckling mechanisms and their experimental verification
  w czasopiśmie:   5th International Conference - Laser Assisted Net Shape Engineering
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2007
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Deformations and stresses in materials accompanied surface laser treatment
  w czasopiśmie:   International Conference - Condensed Matter Physics & Applied Material Science
  Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2007
   
 15. Deformations and stresses induced in materials by moving beam of CO2 laser
  w czasopiśmie:   Proceedings of the SPIE - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Tom: 6598
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2007
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Edge Effect in Laser Bending of Metal Plates
  w czasopiśmie:   2nd International Conference - New Forming Technology
  Zygmunt Mucha, M. Zawiliński
  Opublikowano: 2007
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Laser bending of platesby use of thermal buckling mechanism
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Zygmunt Mucha, M. Zawiliński, M. Borkowski
  Opublikowano: 2007
   
 18. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Laser forming, deformations in samples caused by irradiation of laser beam impulse CO2
  w czasopiśmie:   Informacyjno - marketingowe centrum młodych naukowców w Białorusi 2007r
  Zygmunt Mucha, Jozef Zajac, Linda Gregova
  Opublikowano: 2007
   
 19. Permanent and non-permanent deformations in samples caused by CO2 laser pulse
  w czasopiśmie:   Proceedings of the SPIE - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Tom: 6598
  Zygmunt Mucha, Linda Gregova, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2007
   
 20. Dependiencies of Permanent and Not Permanent Deformations in Laser Forming By Pulse Laser Beam
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference on New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 155-158
  Linda Gregova, Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2006
   
 21. Temperature conditions for laser thermal forming process
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Zeszyt: 56, Strony: 319-331
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2006
   
 22. Trwałe i nietrwałe deformacje w płytach wywołane działaniem impulsu wiązki lasera CO2
  w czasopiśmie:   VIII Sympozjum - Technika Laserowa'2006
  Strony: 193-204
  Zygmunt Mucha, Linda Gregova, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2006
   
 23. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Role of Material Temperature in Thermal Forming
  w czasopiśmie:   1th International Workshop on Thermal Forming
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2005
   
 24. Temperature condditions for laser thermal forming process
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Zeszyt: 56, Strony: 6
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2005
   
 25. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Trwałe deformacje i naprężenia rezydualne w płytach po przejściu wiązki laserowej
  w czasopiśmie:   Seminarium Szkoleniowe nt.: Monitorowanie uszkodzeń strukturalnych i laserowa obróbka materiałów
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2005
   
 26. Metoda wyznaczania temperatury utraty sprężystych własności materiałów poprzez laserowe laserowe indukowanie deformacjitermicznych
  w czasopiśmie:   XXI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 2004
  Strony: 523-528
  Jacek Widłaszewski, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2004
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Physical foundatin of laser thermal forming
  w czasopiśmie:   Harbin Institute of Technology
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2004
   
 28. Advanced Analitical Model for Laser Bending
  w czasopiśmie:   International Conference - Laser Technologies in Welding and Materials Processing - eds. Paton B. E., Kovalenko V. S., E. O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kiev 2003
  Strony: 131-134
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2003
   
 29. Odkształcenia termiczne w laserowej obróbce materiałów
  w czasopiśmie:   Konferencja - Badania Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji, Seminarium szkoleniowe nt. Rozwoju zniszczenia materiałów i laserowego modyfikowania materiałów, Zakopane 2003
  Strony: 235-255
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2003
   
 30. Role of Surface temperature in Laser Forming
  w czasopiśmie:   International Conference - Laser Technologies in Welding and Materials Processing - eds. Paton B. E., Kovalenko V. S., E. O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kiev 2003
  Strony: 169-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 31. Laserowe kształtowanie materiałów bez sił zewnętrznych
  w czasopiśmie:   Referaty 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
  Strony: 165-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 32. Time and energy scales for thermal properties of nanoparticles   2 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science Forum
  Tom: 384-385, Strony: 75-77
  Janina Marciak-Kozłowska, Mirosław Kozłowski, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2002
   
 33. Laser forming of plates by use of beam with circular and rectangular cross-section
  w czasopiśmie:   Proceedings of the LANE 2001 (Laser Assisted Net Shape Engineering 3, International Conference)
  Strony: 727-536
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, M. Pawłowski, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   
 34. Corrosion behaviour of titanium alloy after laser forming
  w czasopiśmie:   Physico-Chemical Mechanics of Materials
  Tom: 1, Strony: 244-246
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, Bogusław Grabas, N. Chervinska, R. Krupa
  Opublikowano: 2000
   
 35. Wpływ obróbki laserowej na odporność na ścieranie powierzchni stali eutektycznej
  w czasopiśmie:   J. Solidification of Metals and Alloys
  Tom: 2, Zeszyt: 42, Strony: 291-296
  A. Pokhmurska, O. Kamiński, V. Dovhunyk, Zygmunt Mucha, W. Kalita
  Opublikowano: 2000
   
 36. Influence of laser treatment on the fatigue crack initiation in alloyed steel
  w czasopiśmie:   Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity
  Zeszyt: 2
  A. Pokhmurska, O. Kamiński, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 1999
   
 37. Metastable thermal states induced by ultra-short laser pulses
  w czasopiśmie:   Laser in Engineering
  Zeszyt: 8, Strony: 175-184
  M. Kozłowski, J. Marciak-Kozłowska, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 1999
   
 38. Distortions accompanying laser material processing
  w czasopiśmie:   International Seminar "CO2 Laser - Physics & Applications", Gdańsk-Sopot 1998
  Strony: 78-80
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman, W. Kalita
  Opublikowano: 1998
   
 39. Dystorsje w laserowej obróbce materiałów
  w czasopiśmie:   J. Solidification of Metals and Alloys
  Zeszyt: 36, Strony: 209-216
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman
  Opublikowano: 1998
   
 40. Effects of thermocapillary convection on the laser welded joints of stainless steel and copper
  w czasopiśmie:   International Seminar "CO2 Laser - Physics & Applications", Gdańsk-Sopot 1998
  Strony: 75-77
  W. Kalita, J. Hoffman, Zygmunt Mucha, T. Czujko, D. Zasada
  Opublikowano: 1998
   
 41. Metastable Thermal States in Semiconductor Double Barrier Structures
  w czasopiśmie:   10th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors, Lithuania, Vilnius 1998
  M. Kozłowski, J. Marciak-Kozłowska, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 1998
   
 42. Technologie laserowe
  w czasopiśmie:   Seminarium szkoleniowe nt. Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji, Zakopane 1998
  Zygmunt Mucha, W. Kalita, J. Hoffman
  Opublikowano: 1998
   
 43. Technologie laserowe
  w czasopiśmie:   Seminarium Szk."Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji" (Wykłady seminaryjne), Zakopane 1998
  Strony: 11.1-11.24
  Zygmunt Mucha, W. Kalita, J. Hoffman
  Opublikowano: 1998
   
 44. The change of titanium alloys electrochemical properties after laser treatment in N2 atmosphere
  w czasopiśmie:   IV International Conference and Exhibition on "Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materia", Ukraine, Lviv 1998
  Zygmunt Mucha, W. Kalita, A. Pochmurska, M. Khoma
  Opublikowano: 1998
   
 45. Laser Forming of Thick Free Plates
  w czasopiśmie:   30th International CIRP Seminar on Manufacturing, Systems -LANE, Bamberg 1997
  Strony: 383-392
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman, W. Kalita, S. Mucha
  Opublikowano: 1997
   
 46. Laserowe formowanie blach
  w czasopiśmie:   Sympozjum Naukowo-Techniczne "Technika laserowa w inżynierii powierzchni materiałów", Warszawa 1997
  Strony: 97-105
  Zygmunt Mucha, J. Hoffman, S. Mucha
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Modelowanie i eksperymentalne badania kształtowania laserowego materiałów konstrukcyjnych
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analytical model of the laser bending process and its efficiency   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 81-95
  Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2011
   
 2. Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - część I
  Tom: 6, Strony: 594-600
  Antonin Vitecek, Stanisław Adamczak, Miluse Viteckova, Zygmunt Mucha, Radim Farana, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 3. Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych   4 (1,00) pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 81-90
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   25 (6,25) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2012
   
 2. Method of bending metal objects with an energy beam
  H. Frąckiewicz, Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń, W. Kalita
  Opublikowano: 1998
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   2 (,50) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1