O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Robert Molasy
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   rmolasy@wp.pl     telefon: (41) 34-24-400
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
277
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 931142
LUDZIE NAUKI: 85518
USOS web: 651
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika ciała stałego, technologia maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A study of stable crack growth using experimental methods, finite elements and fractography   24 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 71, Zeszyt: 9-10, Strony: 1325-1355
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2004
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. O problemach w analizie procesów pękania materiałów plastycznych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 13-20
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2002
   
 2. Shadow optical method of caustics experimental setup, computer simulation constraints
  w czasopiśmie:   Mechanika Teoretyczna i Stosowana
  Tom: 32, Zeszyt: 1, Strony: 142-151
  Robert Molasy, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1994
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ więzów na odporność na pękanie materiałów kruchych
  w czasopiśmie:   Materiały XX Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 265-272
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Molasy, Marcin Graba
  Opublikowano: 2004
   
 2. Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie. Część II. Pękanie ciągliwe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 335-345
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba, Robert Molasy
  Opublikowano: 2003
   
 3. Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część I. Mechanizmy zniszczenia, Pękanie łupliwe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 325-333
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba, Robert Molasy
  Opublikowano: 2003
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves
  w czasopiśmie:   Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001
  Robert Molasy
  Opublikowano: 2001
   
 5. Wpływ kształtu i wymiarów próbek na przebieg krzywych JR
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 73, Strony: 433-442
  Andrzej Neimitz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2001
   
 6. Wpływ kształtu i wymiarów próbek na przebieg krzywych JR
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 73, Strony: 433-442
  Andrzej Neimitz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2001
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Doświadczalna analiza odporności na pękanie próbek CCT i DNT
  w czasopiśmie:   Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka k/Warszawy 2000
  Robert Molasy
  Opublikowano: 2000
   
 8. Mechanika doświadczalna - laboratorium
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Skrypt 349
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Zbigniew Lis, Robert Molasy
  Opublikowano: 1999
   
 9. Doświadczalna analiza krzywych RWP-R
  w czasopiśmie:   XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji "Zmęczenie i Mechanika Pękania", wyd. ATR, Bydgoszcz 1998
  Strony: 205-214
  Andrzej Neimitz, Robert Molasy
  Opublikowano: 1998
   
 10. Investigations Towards J-R Curves Independence of the Specimen Size
  w czasopiśmie:   European Conference on Fracture ,ECF-12, Scheffield (EMas), 1998
  Andrzej Neimitz, Robert Molasy
  Opublikowano: 1998
   
 11. Metodyka wyznaczania krzywych KRP-R i KRWP-R
  w czasopiśmie:   Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka k/ Warszawy 1998
  Robert Molasy, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1998
   
 12. Krytyczna wartość całki J w momencie inicjacji - Ji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 62, Strony: 265-274
  Robert Molasy, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 1997
   
 13. Normalizacja krzywych J-R
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997
  Strony: 283-294
  Andrzej Neimitz, Robert Molasy
  Opublikowano: 1997
   
 14. Numerical and experimental analysis of the stable crack groth
  w czasopiśmie:   ECF 11 - Mechanisms and Mechanics of Damage and Falure, POITIERS FUTUROSCOPE, FRANCE, SEP 03-06, 1996
  Tom: 1-3, Strony: 961-967
  Andrzej Neimitz, BD Drobenko, Ihor Dzioba, Zbigniew Lis, Robert Molasy
  Opublikowano: 1996
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Proceedings of ICF10, Honolulu, 2001
  w książce:   The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1