O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Renata Mola
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   rmola@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-373
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
123
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929523
LUDZIE NAUKI: 214293
USOS web: 596
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 705
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: metalurgia, odlewnictwo

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 70

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Properties of Mg laser alloyed with Al or AlSi20   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Surface Engineering
  Tom: 32, Zeszyt: 12, Strony: 908-915
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń, Karina Jagielska-Wiaderek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The microstructure of the surface layer of magnesium laser alloyed with aluminum and silicon   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Tom: 118, Strony: 505-513
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Ludwik Błaż
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analysis of the AZ31 magnesium alloy bars rolling process in modified stretching passes   15 pkt
  w czasopiśmie:   Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
  Tom: 46, Zeszyt: 3, Strony: 285-293
  Piotr Szota, Sebastian Mróz, Andrzej Stefanik, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analysis of the deformability of two-layer materials AZ31/eutectic   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 3017-3022
  Renata Mola, Sebastian Mróz, Piotr Szota, Sylwester Sawicki
  Opublikowano: 2015
   
 5. The influence of the asymmetric ARB process on the properties of Al-Mg-Al multi-layer sheets   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 2821-2825
  Arkadiusz Wierzba, Sebastian Mróz, Piotr Szota, Andrzej Stefanik, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 6. The properties of Mg protected by Al- and Al/Zn-enriched layers containing intermetallic phases   25 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Materials Research
  Tom: 30, Zeszyt: 23, Strony: 3682-3691
  Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 7. Fabrication and microstructure of diffusion alloyed layers on pure magnesium substrate   25 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 59, Zeszyt: 4, Strony: 1409-1412
  Renata Mola
  Opublikowano: 2014
   
 8. Formation of Al-enriched surface layers through reaction at the Mg-substrate/Al-powder interface   20 pkt
  w czasopiśmie:   SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS
  Tom: 46, Zeszyt: 8, Strony: 577-580
  Renata Mola, Karina Jagielska-Wiaderek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Fabrication and microstructural characterization of Al/Zn-enriched layers on pure magnesium   45 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Tom: 78, Zeszyt: Complete, Strony: 121-128
  Renata Mola
  Opublikowano: 2013
   
 10. Formation of layered Mg/eutectic composite using diffusional processes at the Mg-Al interface   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 56, Zeszyt: 3, Strony: 677-684
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Ludwik Błaż
  Opublikowano: 2011
   
 11. Processing, microstructure and properties of laminated Ni-intermetallic composites synthesised using Ni sheets and Al foils   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 56, Zeszyt: 3, Strony: 693-702
  Marek Konieczny, Renata Mola, Piotr Thomas, M. Kopciał
  Opublikowano: 2011
   
 12. Fabrication, microstructure and properties of laminated iron-intermetallic composites   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Steel Research International
  Tom: 79, Strony: 499-505
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effects of the pouring temperature on the formation of the bonding zone between AZ91 and AlSi17 in the compound casting process   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 2. Surface modification of Mg by a thermochemical treatment in a medium containing a ZnCl2+KCl mixture   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016
  Strony: 1357-1361
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2016
   
 3. The analysis of the plastic deformation of two-layered magnesium-aluminium alloys (AZ31-Al)   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 55, Zeszyt: 4, Strony: 625-627
  Renata Mola, Sebastian Mróz, Piotr Szota, Sylwester Sawicki
  Opublikowano: 2016
   
 4. The microstructure of alloyed layers formed on Mg by the powder-pack method   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016
  Strony: 1492-1497
  Renata Mola
  Opublikowano: 2016
   
 5. Characterization of transient liquid-phase bonding between titanium and stainless steel using nickel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1662-1667
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 6. Diffusion bonding and transient liquid phase joining of titanium to AISI 304 stainless steel with an aluminum interlayer   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1513-1518
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 7. High temperature oxidation behaviour of aluminized coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in pure Al or AlSi11 bath   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1075-1080
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Angelika Bąk
  Opublikowano: 2015
   
 8. The microstructure of Mg modified by surface alloying with AlMg4.5Mn wire   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1582-1587
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 9. Fabrication of Cu-intermetallic fibrous composites   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Conference proceedings of 23 International Conference on Metallurgy and Materials ,,Metal 2014
  Strony: 1200-1205
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2014
   
 10. Formation of a Mg-Al-Zn intermetallic surface layers on magnesium   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings
  Strony: 1261
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Characterization of the Surface Layer of Mg Enriched with Al and Si by Thermochemical Treatment   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 4, Strony: 195-199
  Renata Mola, Elżbieta Stępień, Michał Cieślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Microstructure of the Bonding Zone Between AZ91 and AlSi17 Formed by Compound Casting   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 202-206
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 3. Formation of Al-alloyed layer on magnesium with use of casting techniques   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 112-116
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2016
   
 4. Mechanical properties and corrosion behavior of nitrided surface layer formed on AISI 4140 steel   12 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Tom: 59, Zeszyt: 7, Strony: 248-251
  Karina Jagielska-Wiaderek, Medard Makrenek, Renata Mola
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wytwarzanie warstwy wierzchniej wzbogaconej w cynk na magnezie przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku metodą obróbki cieplno -chemicznej   8 (4,21) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 61, Zeszyt: 5, Strony: 213-216
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Sylwia Rzepa
  Opublikowano: 2016
   
 6. Stopowanie powierzchni magnezu metodą spawalniczą przy użyciu drutu AlMg4,5Mn   8 (2,72) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 60, Zeszyt: 3, Strony: 110-114
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 7. Characterization of coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in AlSi11alloy   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Materials Science and Engineering
  Tom: 68, Zeszyt: 1, Strony: 20-23
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 8. Characterization of coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in pure Al, AlSi11 and AlTi5 alloys   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 85-90
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Karol Wcisło
  Opublikowano: 2014
   
 9. The properties of Al/Zn-enriched surface layers on Mg   9 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 14, Zeszyt: Special Issue 3, Strony: 45-48
  Renata Mola
  Opublikowano: 2014
   
 10. Charakterystyka mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium i krzem za pomocą lasera CO2   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i metale nieżelazne
  Tom: 58, Zeszyt: 10, Strony: 551-556
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2013
   
 11. Fabrication and microstructure of layers containing intermetallic phases on magnesium   9 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 99-102
  Renata Mola
  Opublikowano: 2013
   
 12. Magnez – kierunki kształtowania własności mechanicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Plastyczna Metali
  Tom: 24, Zeszyt: 4, Strony: 253-277
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2013
   
 13. Wytwarzanie i struktura warstwy aluminiowanej na magnezie   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 57, Zeszyt: 7, Strony: 459-462
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2012
   
 14. Analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 56, Zeszyt: 5, Strony: 272-278
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2011
   
 15. Processing copper-intermetallic fibrous composites from copper and titanium powders   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 125-129
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń, Jarosław Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 16. Analysis of the Inconel 600 alloy destruction process in the surrounding of oxygen, nitrogen and hydrogen   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 10, Zeszyt: 3, Strony: 61-66
  Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, Renata Mola
  Opublikowano: 2010
   
 17. Projektowanie geometrii kompozytu warstwowego magnez-eutektyka   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 4, Strony: 322-326
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2009
   
 18. Spiekane kompozyty uzyskane z proszku miedzi, tytanu i aluminium   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 54, Strony: 26-30
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2009
   
 19. Compression behaviour of magnesium-eutectic mixture layered composite   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 8, Strony: 364-368
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2008
   
 20. Formation of magnesium-eutectic mixture layered composite   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 127-132
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2008
   
 21. Starzenie przetopionej laserem warstwy wierzchniej stopu AlSi5Cu2   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 53, Zeszyt: 12, Strony: 795-799
  Andrzej Dziadoń, Marcin Drogosz, Renata Mola, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2008
   
 22. Spiekane kompozyty na osnowie miedzi zawierające fazy międzymetaliczne aluminiowo-żelazowe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 2, Strony: 109-113
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2007
   
 23. Wytwarzanie oraz struktura kompozytu warstwowego tytan-fazy międzymetaliczne   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 28, Strony: 898-901
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2007
   
 24. Własności powłoki Ni - fazy międzymetaliczne osadzonej na stali 45   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 7-8, Zeszyt: 7/8, Strony: 362-363
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2004
   
 25. Wpływ metalizowania dyfuzyjnego na żaroodporność drutu oporowego wykonanego ze stali 0H23J5   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 394-396
  Renata Mola, Wojciech Depczyński, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2004
   
 26. Modification of diffusion coatings structure by laser heat treatment
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 1043-1046
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Renata Mola
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza mikrostruktury powłok aluminiowanych wytworzonych na żeliwie szarym metodą zanurzeniową w czystym Al i stopie AlSi11
  w czasopiśmie:   Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie
  Zeszyt: 7, Strony: 133-137
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 2. Surface Alloying of Magnesium by GTAW Using AlMg4.5Mn Wire
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 49-52
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analysis of the AZ31 bars rolling process in modified stretching grooves
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 10th International Conference MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS 2014, Abstracts Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
  Strony: 199-200
  Piotr Szota, Sebastian Mróz, Andrzej Stefanik, Renata Mola
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: 13, Strony: 289-294
  Renata Mola, Marek Konieczny, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2009
   
 5. Kompozyty miedź-cząstki twardej fazy uzyskane metodą spiekania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 53-58
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 6. Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 93-100
  Andrzej Dziadoń, Edward Wajs, Renata Mola, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Synthesis of intermetallic phases at the Al-Mg interface
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 159-162
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 8. Structure of copper - intermetallics composite sintered from copper and titanium powders
  w czasopiśmie:   2th International Conference Engineering and Education
  Strony: 89-94
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2006
   
 9. Formation of Al - intermetallic phases layered composite - growth of intermetallics at the Al-Ni, Al-Cu, Al-Fe and Al-Mg interface
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 81-84
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 10. Przemiany strukturalne na granicy Al-Mg podczas formowania kompozytu warstwowego metal - fazy międzymetaliczne
  w czasopiśmie:   XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 327-332
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 11. Badania długotrwałego wygrzewania drutu oporowego ze stali 0H23J5 aluminiowanego dyfuzyjnie
  w czasopiśmie:   III Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni, Kielce-Ameliówka 2004
  Zeszyt: 82, Strony: 101-105
  Renata Mola, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2004
   
 12. Modification of Diffusion Coatings Structure by Laser heat Treatment
  w czasopiśmie:   XV Physical Metallurgy and Materials Science Konference
  Strony: 1043-1046
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Renata Mola
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Modyfikacja warstwy wierzchniej magnezu i jego stopów   25 (20,00) pkt
  Renata Mola
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Mikrostruktura oraz własności połączeń tytanu i stali nierdzewnej wykonywanych z użyciem miedzi   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Tom: XLII, Strony: 196-201
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola, Kamil Książek
  Opublikowano: 2014
   
 2. Wytwarzanie warstw wzbogaconych w aluminium zawierających fazy międzymetaliczne na magnezie   5 (4,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Renata Mola
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w aluminium i cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów   30 pkt
  Renata Mola
  Opublikowano: 2014
   
 2. Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi   30 (15,00) pkt
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Włodzimierz Bochniak
  Opublikowano: 2013
   
 3. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy aluminiowanej na wyrobach z magnezu i jego stopów   25 pkt
  Renata Mola
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w aluminium i cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów   2 pkt
  Renata Mola
  Opublikowano: 2012
   
 3. Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi   2 (1,00) pkt
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Włodzimierz Bochniak
  Opublikowano: 2011
   
 4. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy aluminiowej na wyrobach z magnezu i jego stopów   2 pkt
  Renata Mola
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1